Beyond II

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Britt Appelhof & Jeannette van Duinen-van den IJssel
 


nieuwsbrief juni 2017
nieuwsbrief dec 2016

nieuwsbrief jul 2016
nieuwsbrief dec 2015

Inleiding
In Nederland zijn naar schatting zo’n 12.000 mensen waarbij de dementie voor het 65e levensjaar aanvangt. Het progressieve karakter van de aandoening leidt veelal tot opname in het verpleeghuis. Uit de BEYOND-I studie blijkt dat probleemgedrag veel meer voorkomt op woonafdelingen voor jonge mensen met dementie dan op woonafdelingen voor ouderen met dementie. Daarnaast krijgen zij bij probleemgedrag vaker dan ouderen gedragsregulerende medicatie voorgeschreven. In de Behavior in Young ONset Dementia II (BEYOND-II) studie wordt het zorgprogramma ‘Grip op probleemgedrag’ dat effectief is gebleken in de behandeling van probleemgedrag bij mensen met een dementie doorontwikkeld en geïmplementeerd op woonafdelingen voor jonge mensen met dementie. 

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het effect van het zorgprogramma ‘Grip op probleemgedrag’ op het verminderen van probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis te evalueren.
  
Methode
De BEYOND-II studie bestaat uit vijf opeenvolgende workpackages.

In workpackage 1 wordt het bestaande zorgprogramma ‘Grip op probleemgedrag’ doorontwikkeld en specifiek toegesneden op jonge mensen met dementie. Bevindingen uit de NeedYD-I studie en de Beyond-I studie zullen worden toegevoegd. Vervolgens wordt in workpackage 2 een verbeterde implementatie strategie ontworpen. Speerpunten zijn het betrekken van het management bij de implementatie en het vergroten van de extrinsieke motivatie. 
In workpackage 3 zal het zorgprogramma gedurende 18 maanden op minimaal 10 verpleeghuisafdelingen voor jonge mensen met dementie geïmplementeerd worden. Door gebruik te maken van een innovatieve opzet zullen uiteindelijk alle afdelingen het zorgprogramma kunnen uitvoeren en daarmee profiteren van de verwachte kwaliteitswinst. Verwacht wordt dat hiermee een afname van probleemgedrag, medicatiegebruik en belasting van teams van zorgmedewerkers kan worden gerealiseerd. De evaluatie van de effecten van het zorgprogramma en een kosten-consequentie analyse staan centraal in workpackage 4. 
Als blijkt dat het zorgprogramma effect heeft zal een blauwdruk worden ontwikkeld voor het toepassen van het zorgprogramma in de thuissituatie (workpackage 5).

Fase van het onderzoek
Momenteel wordt gewerkt aan de dataverzameling en het implementeren van het zorgprogramma op de afdelingen.

Wie voert het onderzoek uit? 
Onderzoekers: drs. Britt Appelhof en drs. Jeannette van Duinen - van den IJssel 
Promotor: prof. dr. Raymond. Koopmans 
Copromotor en projectleider: dr. Christian Bakker

Financiering
Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW, Alzheimer Nederland, Archipel Zorggroep, Stichting Florence en Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Dit onderzoek is een samenwerkingsverband van het Radboudumc, het VU medisch centrum, Alzheimercentrum Limburg, het UMCG, Alzheimer Nederland, het Kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd, Archipel Zorggroep en Stichting Florence