Christian Bakker


 


interview Memorabel

 

terug naar overzicht

Dr. Christian Bakker is GZ-psycholoog en als senior onderzoeker betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van de zorg voor mensen met dementie en de zorg voor jonge mensen met dementie in het bijzonder. Centrale onderzoeksthema’s in deze projecten betreffen psychosociale interventies bij dementie, de behandeling van moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie, de ondersteuning van mantelzorgers en ontwikkeling van zorgvoorzieningen voor jonge mensen met dementie. Vanuit dit laatste thema is hij tevens programmaleider Jonge Mensen met Dementie bij Stichting Florence in Den Haag. Hij is daarnaast bestuurslid van het Landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en sinds een aantal jaar is hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum met als belangrijkste doelstelling het vertalen van de wetenschap naar de praktijk en het vertalen van onderzoeksvragen uit het werkveld naar onderzoeksprojecten.

Als lid van de IPA (International Psychogeriatric Association) en INTERDEM is hij actief betrokken bij Europese en internationale onderzoeksprojecten op het gebied van dementie. Naast zijn rol als projectleider op onderzoeksprojecten, biedt hij begeleiding aan promovendi en onderzoekers en is daarnaast opleider bij het praktijkonderwijs in het kader van de opleiding van psychologen tot gezondheidszorgpsycholoog. Ook is hij actief op het gebied van onderwijs aan verzorgenden en verpleegkundigen via de Haagse Hogeschool en treedt hij regelmatig op als gastdocent in het kader van bijvoorbeeld de opleiding of nascholing van (huis)artsen, psychologen en andere beroepsgroepen.

Christian Bakker is betrokken (geweest) bij de volgende onderzoeken:
- NeedYD-I (afgerond)
- NeedYD-II (co-promotor)
- Beyond-II (projectleider en co-promotor) 
- Rhapsody (co-investigator en begeleider)
- Spankracht-I (projectgroep, afgerond)
- Spankracht-II (projectgroep)
- Care4youngdem (projectgroep)
- UNICITY-project (projectleider)
- Precode (projectcoördinator) 

Publicaties