Evidence

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Marleen Lovink


Ander onderzoek M. Lovink:
- Taakherschikking

Handboek Evidence

Inleiding
De aanleiding voor dit project is de toenemende aandacht voor de implementatie van Evidence Based Practive (EBP) in de zorg. Zorgteams binnen verpleeghuizen blijken moeite te hebben met het implementeren van EBP in hun dagelijks handelen. Dit komt onder andere doordat in veel verpleeghuizen de zorgteams voornamelijk bestaan uit verzorgenden mbo-3 en verpleegkundigen mbo-4. EBP kan bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg en het is dus belangrijk dat dit ook in verpleeghuizen goed van de grond komt. Hbo-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verpleeghuiswetenschappers kunnen een belangrijke rol vervullen in het coachen van de zorgteams bij het toepassen van EBP.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit project is het verbeteren van de EBPcultuur in zorgteams in verpleeghuizen door middel van het verbeteren van de onderzoeksinfrastructuur.
    

Methode
Vier verpleeghuisorganisaties nemen deel aan dit project. Deze organisaties zijn deel van Topcare en UKON, wat betekent dat er een basis onderzoeksinfrastructuur aanwezig is.

Binnen de organisatie zullen minimaal drie zorgteams deelnemen, die vanaf september 2017 15 maanden aan de slag gaan met het (verder) implementeren van EBP. Zij worden hierbij ondersteund door één of meerdere interne coaches. De interne coach is een verpleegkundige met minimaal hbo-niveau, bijvoorbeeld een hbo-verpleegkundige, verplegingswetenschapper of verpleegkundig specialist. De interne coaches worden op hun beurt weer begeleid door één van de twee externe coaches. De externe coaches zijn ervaren docenten van de opleiding hbo-v van de HAN.

De teams zullen aan de hand van één of meerdere basiszorgthema's EBP implementeren. Voorbeelden van thema's zijn: mondzorg, zelf-management, delier, polyfarmacie, overgewicht, gedragsproblemen, etc.

De aanpak die in dit project wordt toegepast is de cyclus van Practice Development: plaatsbepaling, doelbepaling, doen, bijstelling, evalueren door/herstarten. Deze cyclus kan één of meerdere keren doorlopen worden aan de hand van verschillende thema's.

Om de effecten van dit project te meten is in juni-september 2017 een voormeting uitgevoerd en in november 2018 vindt een nameting plaats. Deze metingen bestaan uit een vragenlijst voor de interne coach(es) en het zorgteam over hun houding, kennis en vaardigheden met betrekking tot EBP en het meten van de cliënttevredenheid. Per thema zullen ook cliëntenuitkomsten worden gemeten, afhankelijk van de thema's waarmee de zorgteams aan de slag gaan. Ook zullen tijdens de voor- en nameting interviews worden gehouden met bijvoorbeeld de interne coach(es), een deel van het zorgteam, andere zorgverleners en managers om te onderzoeksinfrastructuur en de implementatie van EBP in kaart te brengen. De coaches zullen bovendien een logboek bijhouden om zo inzicht te geven in de uitgevoerde activiteiten.

Fase van het onderzoek/Resultaten
Het project is in mei 2017 gestart en duurt twee jaar. De interventie loopt van september 2017 t/m november 2018. Het project zal resulteren in een handboek voor zorgteams om de EBPcultuur de verbeteren. Dit handboek zal praktische tools bevatten die een infrastructuur in de organisatie en de persoonlijke ontwikkeling van professionals bevorderen.

Wie voert het uit?
Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) i.s.m. Topcare en het UKON, Anke Persoon.

Projectleider: Anneke van Vught a.vanvught@han.nl 
Onderzoeker: Marleen Lovink marleen.lovink@han.nl
Externe coaches: Ans Rensen en Gerda Bos

Financiering
ZonMw Tussen Weten en Doen II