GRIP op Probleemgedrag


Een effectieve methode bij ouderen met dementie.

Probleemgedrag – of onbegrepen gedrag – komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie.
Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren. Het zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven van de mensen met dementie en een verhoogde belasting van het verzorgend personeel.
GRIP geeft handvatten aan het multidisciplinaire team om de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag te vinden en daar met elkaar een oplossing voor te vinden. Onderliggende oorzaken van probleemgedrag of onbegrepen gedrag kunnen bijvoorbeeld onvervulde behoeften zijn, stress of de manier waarop ouderen proberen om te gaan met veranderingen in hun leven.

Het doel van GRIP is de aanpak van probleemgedrag te verbeteren zodat dit de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert én het gebruik van psychofarmaca vermindert. Want zeer regelmatig worden psychofarmaca gebruikt om probleemgedrag bij deze groep mensen te behandelen. Middelen waarvan het effect beperkt is en vaak bijwerkingen optreden.

De interventie ‘Grip op probleemgedrag’ of GRIP is ontwikkeld op basis van richtlijnen van Verenso, V&VN en het NIP. Basis onderdelen zijn:

– Een methodische aanpak van probleemgedrag
– De aanpak van probleemgedrag middels psychosociale interventies
– Het advies psychofarmaca zoveel mogelijk te beperken

Het programma Grip op probleemgedrag, bedoeld voor het hele multidisciplinaire team, bestaat uit een scholing over probleemgedrag en het belang van methodisch werken. Vervolgens wordt het methodisch werken vormgegeven en ondersteund in vier stappen:
1. Vroegtijdig vaststellen van probleemgedrag door verbeterde signalering door verzorging, aan de hand van een scorelijst (NPI-Q).
2. Analyse van het gedrag met behulp van een werkblad, dat wordt doorgegeven aan de arts (bij een lichamelijke oorzaak) en/of aan de psycholoog (bij een mogelijk psychische oorzaak).
3. Opstellen van behandelplan, -doel en evaluatiemoment door de arts en/of psycholoog.
4. Evaluatie met het team door de arts of de psycholoog.

Resultaat

GRIP werd al stapsgewijs ingevoerd op 17 psychogeriatrische afdelingen in verpleeghuizen door heel Nederland. Elke 4 maanden werden door middel van interviews en vragenlijsten gegevens verzameld. De resultaten laten zien dat ‘GRIP op probleemgedrag’ goed werkt bij de aanpak van probleemgedrag, en dat het zorgt voor minder psychofarmaca gebruik. Met GRIP verandert de werkdruk niet, maar neemt de werktevredenheid onder zorgmedewerkers wel toe.

Train-de-Trainer cursus

•Wil je GRIP gaan gebruiken in je eigen instelling volg dan de train-de-trainer cursus.
•Gerion, een onderwijscentrum van Amsterdam UMC, leidt je tijdens deze cursus op tot lokale GRIP coördinator.
•Je leert bij de train-de-trainer cursus hoe je in je eigen instelling het zorgprogramma kunt implementeren. Tijdens de cursus bespreken we de inhoud van het zorgprogramma, maar ook het organiseren van trainingen voor je team en het motiveren van collega’s. Na het volgen van de cursus kun je direct aan de slag met de implementatie van GRIP.

Algemene informatie

GRIP is door GERION in samenwerking met het UKON-netwerk en UNO-VUmc ontwikkeld en door onderzoeker Sandra Zwijsen geïmplementeerd en geëvalueerd.
Kenniscentrum Vilans maakte een filmpje en zegt over GRIP: “De erkenningscommissie ouderenzorg heeft de interventie ‘GRIP op probleemgedrag’ erkend als goed onderbouwd en effectief. Uit onderzoek blijkt dat de interventie helpt bij het verminderen van onbegrepen gedrag en psychofarmacagebruik bij bewoners met dementie in de intramurale zorg.”

 

Wil je meer informatie over GRIP of ben je geïnteresseerd in een train-de-trainer cursus? Neem dan contact op met Gerion

Werk je al met GRIP en ben je op zoek naar de meest actuele werkformulieren en het werkboek? Download ze via deze pagina.