Jan Lavrijsen


 

Expertisenetwerk
Ernstig NAH na coma

Blog, juni 2018

Medisch Contact: Beter zorgen na coma, mrt 2015


Blog 
(uit Blogreeks NAH)

terug naar overzicht

Dr. Jan Lavrijsen is specialist ouderengeneeskunde, docent en onderzoeker op het gebied van langdurige zorg. Vanaf 2011 richtte hij de onderzoeksgroep 'Niemand tussen Wal en Schip' op, met als missie de zorg te verbeteren voor mensen met de meest ernstige vormen van niet- aangeboren hersenletsel. 

De onderzoeksgroep werkt samen met diverse disciplines en vertegenwoordigers van patiënten en heeft een academische missie om daarbij ook aios en studenten te betrekken. Naast de wetenschappelijke publicaties hecht de groep ook waarde aan maatschappelijke bijdragen om de zorg te verbeteren. In oktober 2016 is hiervoor een expertisenetwerk opgericht.

Lavrijsen begeleidt momenteel 8 promovendi en onderzoekers op het gebied van palliatieve zorg en (met name) ernstig hersenletsel in de langdurige zorg: zie www.ukonnetwerk.nl/studies. Hij verzorgt frequent voordrachten en workshops over dit onderwerp en het specialisme in binnen- en buitenland.

Lavrijsen is lid van diverse commissies, waaronder:

  • Lid van de Adviescommissie Kwaliteit van het Kwaliteitsinstituut, Zorginstituut Nederland. 
  • Lid van de stuurgroep Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel, Hersenstichting
  • Lid van de stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase, KNMG

Internationaal maakt Lavrijsen deel uit van de European Task Force on Disorders of Consciousness, die in 2010 een nieuwe naam introduceerde voor vegetatieve toestand (unresponsive wakefulness syndrome). 
Ook is hij betrokken geweest bij de wetenschappelijke commissie die het wereldcongres van de International Brain Injury Association (IBIA) 2016 heeft voorbereid.

Verder is Lavrijsen docent en betrokken als: 

  • Programmaleider Complexe en Palliatieve zorg aan afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc
  • Projectleider en docent bij de Samenwerkende Opleidingen Ouderengeneeskunde Nederland (SOON), Utrecht

Publicaties