Jenny van der Steen


 

 

 

terug naar overzicht

Jenny van der Steen is epidemioloog, een editor bij Palliative Medicine, en onderzoeker op het gebied van palliatieve zorg, met name bij dementie.
Zij is als senior onderzoeker werkzaam bij zowel Radboudumc, als bij het LUMC Leiden waar zij is aangesteld als universitair hoofddocent.
Een NWO Veni persoonsgebonden subsidie maakte eerder het prospectieve Zorg bij Dementie onderzoek mogelijk, waarop het nieuwe Care4Youngdem onderzoek aan Radboudumc is gebaseerd. Een NWO Vidi maakte het PneuMonitor onderzoek mogelijk, gericht op comfort bij pneumonie en dementie. Het onderzoek dekt de dimensies van palliatieve zorg: lichamelijk, psychosociaal en spiritueel.
Recent en lopend onderzoek bouwt voort op het raamwerk dat zij met experts uit veel landen voor de European Association for Palliative Care ontwikkelde. Dit is beschreven in de veelgelezen white paper palliative care in dementia. Ook worden interventies getest, met name op verbeteren van kwaliteit van leven of daaraan gerelateerde uitkomsten. Het onderzoek maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve technieken bij een gedegen onderzoeksdesign om een vraag te beantwoorden die relevant is voor de praktijk.
Het werk laat zien dat het belangrijk is om palliatieve zorg goed te verankeren in de dementiezorg en is meermalen bekroond. (Inter)nationale samenwerking is favoriet. Internationaal is zij een veelgevraagd spreker, en publicaties zijn geschreven met auteurs uit meer dan 20 verschillende landen.

Publicaties:
- Pubmed
- Repository