LIVE: Leefmilieus In Verpleeghuizen

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Hanneke Noordam
Bianca Buijck

Artikel: Archipel in het Bijzonder

Inleiding
Het UKON voert samen met Archipel Zorggroep, Zorggroep Almere, de Open Universiteit, een actieonderzoek uit naar leefmilieus voor bewoners met dementie in twee verpleeghuizen, met financiering vanuit het ZonMwprogramma Memorabel. Een leefmilieu is een leefomgeving die speciaal is afgestemd op wensen en behoeften van bewoners in zorginstellingen. Sommige bewoners zoeken graag contact met anderen, anderen trekken zich liever terug; sommigen willen uitgedaagd worden, anderen houden van rust en veiligheid. Door de eigen accenten van elk leefmilieu (inrichting, uitvoering van activiteitenaanbod, wijze van bejegening) kan het beste worden aangesloten bij de behoeften van bewoners en de kwaliteit van leven positief worden beïnvloed.

Doel en methode 
Het doel van dit project is om wetenschappelijke onderbouwing te geven aan deze bestaande practice-based methodiek voor mensen met dementie in verpleeghuizen, en om -indien nodig- deze methode te optimaliseren. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt een actieonderzoek uitgevoerd met kwalitatieve en kwantitatieve sub-studies, die geordend worden in fases van de cyclus Planning-Actie-Observatie-Reflectie. Bewoners/naasten en professionals van de twee verpleeghuizen die deelnemen, zijn actief betrokken in de opzet van het onderzoek en in elke fase van de uitvoering. Het startpunt hierbij is het bestaande Functieprogramma Sociotherapeutische Leefmilieus van zorgorganisatie Archipel (2012), dat de inhoud van leefmilieus en een implementatietraject beschrijft.

Opbrengsten
Bij projectafronding zijn twee producten beschikbaar die verdere implementatie faciliteren: (1) een bijgesteld Functieprogramma Sociotherapeutische Leefmilieus, (2) Factsheet met belangrijkste resultaten en interpretatie ervan. Deze komen beschikbaar op deze pagina . Daar worden ook informatie, voorbeelden en ingevulde schema's, hulp bij uitvoering, uitwisseling van gebruikerservaringen via een forum en praktische tips en ideeën aangeboden.

Wie voert het onderzoek uit?
Onderzoeker: drs. Hanneke Noordam (Hanneke.Noordam@radboudumc.nl
Projectleider: prof. dr. Debby Gerritsen
Projectteam: prof dr. Debby Gerritsen, prof. dr. Raymond Koopmans, drs. Hanneke Noordam, dr. Roeslan Leontjevas (Open Universiteit), Hanneke Nijsten (Archipel Zorggroep), Marijke Kokshoorn (Zorggroep Almere) 

Financiering
Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door ZonMw Memorabel