Nieuws

Nieuwsbrieven UKON 
Nieuwsbrief 2019 nov
Nieuwsbrief 2019 okt
Nieuwsbrief 2019 sept
Nieuwsbrief 2019 juni
Nieuwsbrief 2019 apr
Archief nieuwsbrieven

Opiniestuk De Gelderlander
(juli 2016)

Interview BeterOud
(juli 2016)

Medisch Contact
artikel R.Koopmans, jan 2014

Lijn 1, jan 2014
UKON symposium

Pallium (interview prof.dr.Koopmans)

JAMDA (Academisering van verpleeghuiszorg)

Lijn 1, juli 2013
UKON symposium

Trouw, 24 april 2013
'Doorbehandelen, moet dat altijd?'

Radbode maart '13
'Ouderen verdienen topzorg'

 

 

 

november 2019

Nederlandse hoogleraren dementie ontmoetten minister Hugo de Jonge

Op 14 november ontmoetten 20 van de 44 Nederlandse hoogleraren dementie minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS. Aanleiding van deze bijeenkomst was het recent verschenen e-book 'Onder dementieprofessoren’. Voor dit boek interviewde hoogleraar Robbert Huijsman, zelf jaren actief in dit werkveld, hoogleraren dementie. Thema was de vraag ‘Hoe mooi zou het zijn als dementieprofessoren zich meer met elkaar verbinden, hun gezamenlijke inzichten, ervaring en werk bundelen en zo meer richting geven aan het begrijpen van het ontstaan en beloop van de ziekte?’ Zijn boek leidde tot de bijeenkomst met minister Hugo de Jonge, waar aan de hand van vier thematische pitches, het gesprek werd aangegaan. Hoogleraar Marjolijn de Vugt (Maastricht) verzorgde namens Myrra Vernooij (Radboudumc), Rose-Marie Dröes (VU) en UKON-hoogleraar Raymond Koopmans een pitch over integrale aanpak van diagnose, behandeling, zorg en ondersteuning in de sociale context. Minister De Jonge kondigde een stijging van het budget voor dementieonderzoek aan van 8 miljoen euro naar 16 miljoen euro per jaar. Ook werd afgesproken begin 2020 een tweedaagse heisessie te organiseren om het Nederlandse dementieonderzoek nog meer te verbinden. UKON-hoogleraar Debby Gerritsen wordt ook toegevoegd aan de groep deelnemers aan deze heisessie. 

november 2019

Kennisbundel ‘Samenwerking Dementie op jonge leeftijd’

In de afgelopen twee jaar is in drie pilotregio’s, in de regio Drenthe, Nijmegen en Eindhoven, hard gewerkt aan de implementatie van de verbijzondering van de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie. Dit vond plaats in het kader van het UNICITY-project. Dit project is met steun van het Kenniscentrum en het Programma langdurige zorg van ZonMw opgezet om de ondersteuning en zorg voor gezinnen waarvan één van de gezinsleden op jonge leeftijd een diagnose dementie heeft gekregen verder te brengen.

De regio’s zijn aan de slag gegaan met het vertalen van de zorgstandaard naar de eigen regio en de betekenis hiervan voor het zorgaanbod voor de doelgroep van jonge mensen met dementie en hun naasten. Hiervoor zijn interviews gehouden met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en andere betrokkenen in de regio’s om in kaart te brengen wat er in de regio nog moet gebeuren om de zorg en ondersteuning beter aan te kunnen laten sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Dit is vervolgens vertaald naar regionale zorgprogramma’s en een nieuw of aangepast zorgaanbod.

Deze week is nog een belangrijke mijlpaal gerealiseerd met het online komen van de nieuwe kennisbundel ‘Samenwerking Dementie op jonge leeftijd’. Deze kennisbundel is ontwikkeld met de drie pilotregio’s in samenwerking met Vilans, het UKON en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en biedt zorgorganisaties informatie, tips en materialen om passende zorg en ondersteuning voor de doelgroep in de eigen regio te organiseren. 

november 2019

Publicatie in Annals of Neurology

Willemijn van Erp is als arts en wetenschapper gespecialiseerd in de ernstigste uitkomsten van niet-aangeboren hersenletsel, in het bijzonder langdurige bewustzijnsstoornissen. Als onderdeel van haar promotieonderzoek, aan het Radboudumc en de universiteit in Luik, is op 1 november een artikel gepubliceerd in Annals of Neurology (impact factor 10.2). 

‘Ze ademen, slikken en doen hun ogen open en dicht, maar achter die ogen lijkt van bewustzijn geen sprake meer. Willemijn van Erp hoopt de zorg te verbeteren voor de ‘meest kwetsbare patiënten’, die in een niemandsland tussen leven en dood verkeren’. Een vegetatieve toestand heet dat in de volksmond, artsen spreken liever van het niet-responsief waaksyndroom (NWS). In Nederland gaat het om zo’n dertig patiënten. Lange tijd bleven ze buiten het zicht van de wetenschap, terwijl ze zonder de medisch-technologische vooruitgang van de afgelopen decennia nooit in leven waren gebleven', zegt Willemijn tegen de Volkskrant

In de week van 28 oktober is er in het radioprogramma Spraakmakers (NPO1) elke ochtend aandacht besteed aan mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen, en dan met name de behandeling binnen gespecialiseerde verpleeghuizen. Op vrijdag 1 november zat Willemijn live in de studio.

oktober 2019

In gesprek met een beweger: Debby Gerritsen

'We moeten er naar toe dat alle professionals weten dat verandering een constante is.'

Debby is in april 2019 benoemd tot hoogleraar Welbevinden kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sociaalweb ging met Debby hierover in gesprek. Een persoonlijk gesprek waarin drijfveren, motto, ergernis en uitdagingen besproken worden. Wie is de persoon achter de hoogleraar? 

september 2019

Werken met klankschalen bij mensen met dementie

Els Derksen, UKON-coördinator en Science Practitioner, heeft onlangs een klankschaalsessie voor mensen met dementie bijgewoond bij Kalorama, één van de UKON-zorgorganisaties. Over haar ervaringen heeft zij een artikel geschreven wat verschenen is in het tijdschrift Denkbeeld.


augustus 2019

Betere zorg na coma

Mensen die in coma hebben gelegen krijgen te maken met een intensief en langdurig zorgtraject. De afgelopen 30 jaar hebben onder andere dr. Jan Lavrijsen en dr. Henk Eilander (beide UKON-onderzoekers) zich hard gemaakt voor betere zorg voor deze kwetsbare doelgroep. In het HersenMagazine (Hersenstichting) van augustus kan je lezen hoe de zorg steeds verbeterd is en wat de toekomstdroom van beide onderzoekers is.

augustus 2019

Werken aan de verbinding tussen wetenschap en praktijk

De afgelopen maanden bezochten ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen de academische werkplaatsen. Jenneke van Veen en Anno Pomp vertellen in een interview wat zij allemaal tegen zijn gekomen. Zij kregen meer zicht op de werkwijze van de werkplaatsen en de manier waarop zij wetenschap en praktijk met elkaar verbinden. ‘De academische werkplaatsen zijn terecht trots op de mooie resultaten die ze tot nu toe hebben behaald’, zegt Jenneke. Bij de academische werkplaatsen ligt de focus op het verbinden van wetenschap en praktijk. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar kennisvragen die leven in de dagelijkse zorgpraktijk. De aangesloten zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de onderzoeksthema’s en -prioriteiten. ‘Het eigenaarschap ligt daardoor dicht bij de zorgorganisaties, en daarmee dicht bij de mensen op de werkvloer. Zo hebben de resultaten uit het onderzoek direct effect op de kwaliteit van zorg die kwetsbare ouderen in verpleeghuizen ervaren’, zegt Anno.

juli 2019

Crisisopname bij dementie komt zelden uit de lucht vallen

Op 29 juni 2019 heeft de Gelderlander het artikel over crisisopname bij dementie geplaatst. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie, Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde en Marieke Perry, huisarts, vertellen over crisisopname van ouderen met dementie. Vaak zijn er vooraf al signalen op te vangen, deze worden onvoldoende opgepikt. Een crisisopname heeft grote impact op patiënt, mantelzorger en zorgverlener. Sinds 2015 is er een stijging van crisisopnames. Nederlanders moeten zich zolang mogelijk thuis zien te redden, met hulp van familie, buren en mantelzorgers. Vaak zijn meerdere kleinere crises voorbodes van een spoedopname.

juli 2019

UKON in beeld 2018

Met veel genoegen bieden wij ons publiek jaarverslag ‘UKON in beeld 2018’ aan. Het is een bevlogen jaar geweest waarin wij veel stappen hebben gezet. Mede als gevolg van de structurele financiering zijn wij gegroeid, denk hierbij aan de komst van science practitioners en senior-onderzoekers. Wij hebben hard gewerkt aan de 7 speerpunten die we voor de komende 5 jaar hebben geformuleerd.

Blik met ons terug met ‘UKON in beeld 2018-jaarverslag’, veel leesplezier.

juni 2019

E-book ‘Onder dementieprofessoren’ 

Hoe mooi zou het zijn als dementieprofessoren zich meer met elkaar verbinden? Hoogleraar en bestuurder Robbert Huijsman interviewde 44 wetenschappers uit het dementieveld, zo ook onze voorzitter prof. dr. Raymond Koopmans. Robbert bundelde de interviews in het e-book ‘Onder dementieprofessoren’, dat nu gratis te downloaden is op Zorg voor Beter. Een uniek overzicht van alle facetten van dementieonderzoek en dementiezorg in Nederland!  

juni 2019

'Ouderenzorg vergt meer wetenschappelijk onderbouwde kennis en specialistische centra'

Anne van der Zon en Raymond Koopmans gingen met Waardigheid en Trots in gesprek over de ouderenzorg in Nederland. Het gesprek vond plaats in het specialistisch zorg- en behandelcentrum Joachim en Anna, onderdeel van stichting De Waalboog. Wetenschappelijk onderzoek is absoluut noodzakelijk om de ouderenzorg verder te kunnen verbeteren, geven Anne en Raymond aan. Nederland in hierin op de goede weg, maar er is veel ruimte voor verbetering. Lees het hele gesprek op de website van Waardigheid en Trots.

juni 2019

Promotie Anne van den Brink

Op dinsdag 2 juli verdedigt Anne van den Brink haar proefschrift ‘Nursing home residents with mental and physical multimorbidity. Characteristics, neuropsychiatric symptoms and needs’. In Nederlandse verpleeghuizen woont een groeiend aantal ouderen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen. De ervaring leert dat zij niet dezelfde kenmerken en zorgvragen hebben als andere bewonersgroepen, bijvoorbeeld bewoners met dementie. Er is tot nu toe geen wetenschappelijk onderzoek dat deze ervaring onderbouwt. Om een passend zorgprogramma te kunnen ontwikkelen voor de gerontopsychiatrische doelgroep in verpleeghuizen is onderzoek noodzakelijk.
In de MAPPING-studie (a study in patients with mental and physical problems residing in Dutch nursing homes) heeft Anne kenmerken, neuropsychiatrische symptomen en zorgvragen van verpleeghuisbewoners met lichamelijke en psychiatrische multimorbiditeit in kaart gebracht. Ook onderzocht zij welke gedragsveranderingen deze bewoners laten zien acht maanden na opname op een gerontopsychiatrische verpleeghuisafdeling. Promotoren zijn prof. dr. Raymond Koopmans en prof. dr. Richard Oude Voshaar, copromotor is prof. dr. Debby Gerritsen. De promotie vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit en begint om 12.30 uur. 
De Nederlandstalige publieksversie kunt u hier lezen. 

mei 2019

Verenso benoemt Jan Lavrijsen tot bestuurder Wetenschap en Opleiding

Tijdens de algemene ledenvergadering van Verenso heeft de raad van toezicht dr J.C.M. (Jan) Lavrijsen voorgedragen en benoemd tot bestuurder Wetenschap en Opleiding. Lees hier het nieuwsbericht van Verenso.

Jan gaat zich inzetten als bouwer en verbinder van de beroepsgroep. Zijn visie gaat niet alleen over de bouwstenen zelf, maar vooral over het 'cement' ertussen. Hij wil graag het specialisme in zowel het binnen- als buitenland voor het voetlicht brengen, met nadruk op de verbinding. Jan zal vanaf 1 september a.s. starten bij Verenso. 

Wij wensen Jan veel succes!

mei 2019

Onderzoek naar het versterken van depressiezorg in verpleeghuizen door te leren van successen in de praktijk

Per 1 mei is Inge aan de slag gegaan voor het UKON, waar zij start met haar onderzoek DIAS (Doelbewuste en Intuïtieve Antidepressieve Strategieën).

Het doel van dit onderzoek is om te leren van succesvolle acties van zorgverleners, verpleeghuisbewoners zelf en hun naasten, naast of in afwezigheid van officiële behandelingen. Dit onderzoek zorgt voor een overzicht van acties die depressie bij verpleeghuisbewoners voorkómen en verminderen. Daarnaast worden instrumenten ontwikkeld om deze acties in kaart te brengen. De nieuwe kennis wordt gebruikt om een bestaand zorgprogramma voor depressie (Doen bij Depressie) te vernieuwen. Zo kunnen depressies beter worden behandeld en kan worden voorkomen dat depressie ontstaat.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met Inge Knippenberg, onderzoeker Radboudumc (inge.knippenberg@radboudumc.nl) of bezoek haar webpagina

mei 2019

UKON ontvangt ZonMw bij Archipel Zorggroep

Onlangs heeft het UKON ZonMw uitgenodigd bij Archipel Zorggroep om te kijken hoe deze zorgorganisatie wetenschap en praktijk verbindt. Tijdens dit bezoek lieten medewerkers van Archipel zien wat deelname aan het UKON hen oplevert.
Meer over dit bezoek en de werkwijze van het UKON vertelt onze netwerkcoördinator, Marlies van Kordelaar, in een interview met ZonMw. Hierin vertelt zij o.a. verder over onze speerpunten in onderzoek, de science practitioners en de belangrijke ambitie van het UKON om de samenwerking met het onderwijs verder vorm te geven.
Het volledige interview is hier te lezen. Zeker een aanrader!

mei 2019

Promotie Petra Borsje op 28 mei

Op dinsdag 28 mei verdedigt Petra Borsje haar proefschrift ‘Dementia related problems in primary care of greatest concern. The occurrence and course of neuropsychiatric symptoms in people with dementia and psychological distress in their informal caregivers’. 

De meeste mensen met dementie wonen thuis en worden begeleid door hun huisarts. Het doel van dit onderzoek was in de huisartspraktijk de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen en psychofarmacagebruik bij mensen met dementie vast te stellen. Daarnaast om het beloop en de beïnvloedende factoren van neuropsychiatrische symptomen bij mensen met dementie en die van de psychologische belasting van hun mantelzorgers te onderzoeken. Het blijkt dat tenminste 66% van de mensen met dementie in de huisartspraktijk één of meer klinisch relevante symptomen heeft, zoals doelloos repetitief gedrag, apathie en, in iets mindere mate, agitatie en agressie. Psychofarmacagebruik, inclusief medicatie tegen dementie, kwam in 53% voor. 

Mantelzorgers van mensen met dementie hebben een hoog risico op depressie - er is een verband tussen de mate van neuropsychiatrische symptomen bij de patiënt en de ervaren psychologische belasting bij de mantelzorger. Vrouwelijke mantelzorgers, mantelzorgers in de leeftijd van 50 tot 70 jaar en echtgenoten/partners ervaren een hogere psychologische belasting. Petra: ‘Huisartsen moeten neuropsychiatrische symptomen bij mensen met dementie en de psychologische belasting hiervan bij de mantelzorgers actief opsporen om op tijd adequate professionele zorg in te kunnen zetten’. Promotoren zijn Raymond Koopmans en Anne Margriet Pot (VU Amsterdam), copromotoren zijn Peter Lucassen en Roland Wetzels. De promotie vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit en begint om 12:30 uur.

Wij wensen Petra heel veel succes!

mei 2019

Oratie Cécile Boot

Cécile Boot sprak op 16 mei haar inaugurele rede uit waarmee zij haar ambt als bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit aanvaardde. Haar leeropdracht is 'Organisatie en Kwaliteit van Werk in de Ouderenzorg'. In het kader van deze Kalorama-leerstoel zal zij de komende jaren onderzoek gaan doen dat ten goede komt aan werkenden in de ouderenzorg in het algemeen en bij Kalorama in het bijzonder. Wij kijken uit naar de samenwerking!

april 2019

Verbondenheid

In Denkbeeld van april 2019 geeft prof. dr. Debby Gerritsen de ‘aanrader’: het boek 'Zeeuws geluk' van Carolijn Visser (uitgegeven door Atlas Contact en verkrijgbaar in de (online) boekhandel).
Wat maakt het leven nog steeds de moeite waard, ook al verblijf je in een verpleeghuis? Dit heeft Carolijn, op uitnodiging van Gabrielle Davits, de inmiddels gepensioneerde bestuurder van SVRZ (een grote, bij het UKON aangesloten zorgorganisatie uit Zeeland), ervaren en beschreven in haar boek. Carolijn is zelf afkomstig van Walcheren en heeft haar eigen jeugdherinneringen prachtig gecombineerd met korte levensgeschiedenissen van bewoners van SVRZ. 

april 2019

Debby Gerritsen benoemd tot bijzonder hoogleraar

Met trots kunnen wij zeggen dat per april onze collega Debby Gerritsen benoemd is tot bijzonder hoogleraar ‘Welbevinden van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg’. De door het UKON gefinancierde leerstoel vormt een stimulans voor de aandacht voor welbevinden in deze setting, waarbij zoveel mogelijk de persoonlijke zelfmanagement-vaardigheden worden ingezet. 
 
Als bijzonder hoogleraar gaat Debby zich bezighouden met het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van onderzoekers en het mede vormgeven aan multidisciplinaire netwerken als infrastructuur voor onderzoek en innovatie, het UKON in het bijzonder. Een specifiek aandachtspunt is het outilleren van de ouderenpsycholoog als belangrijke trekker van innovatie in de langdurige zorg. 

Debby gaat zich richten op vragen die voortkomen uit de klinische praktijk van de langdurige zorg, zoals de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van interventies. De daarbij toegepaste onderzoeksmethoden zijn innovatief en passend bij de complexe werkelijkheid van de dagelijkse praktijk. Evaluaties van implementatietrajecten zijn ook een doel, deze komen voort uit de ervaring dat het doorvoeren en behouden van innovaties in de langdurige zorg aandacht verdienen. Debby: ‘Deze focus op evaluatie van implementatie past uitstekend bij het UKON, waar implementatie een belangrijk speerpunt is’. 

april 2019

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst UKON

Op donderdag 28 maart 2019 zijn de bestuurders van het UKON bij elkaar gekomen om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Met ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst werken Kalorama, De Riethorst Stromenland, De Waalboog, De Zorgboog, De Zorggroep, ZZG zorggroep, Archipel, De Wever, SVRZ, Liemerije, tanteLouise, Attent Zorg en Behandeling, Thebe, Zorgcentra De Betuwe, zorggroep Maas & Waal en Radboudumc samen aan kennisontwikkeling.
 
Wij ontwikkelen, verspreiden en implementeren (wetenschappelijke) kennis die echt bijdraagt aan de zorg voor mensen in een kwetsbare fase van hun leven. We maken ons sterk voor een netwerk dat samen leert en waarde toevoegt aan de zorg. Een netwerk dat de zorgprofessional in staat stelt mee te groeien in een veeleisende toekomst.

Waarom doen wij dat? Omdat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan met zoveel mogelijk eigenheid en eigen keuzes. Juist in een fase van je leven waarin je kwetsbaar bent en afhankelijk van anderen.

maart 2019

Radboud Grand Round: Kennis en ouderengeneeskunde

Elke maand organiseert de Raad van Bestuur van het Radboudumc een Radboud Grand Round. Het onderwerp is steeds een actueel thema over innovatieve patiëntenzorg, wetenschap of opleidingen. Hiermee wil het Radboudumc kennisoverdracht bevorderen, successen delen en samenwerkingsvormen aanboren.

Op 18 maart heeft Raymond Koopmans de Grand Round: Kennis en ouderengeneeskunde gepresenteerd. Hij nam ons mee in de complexe werkelijkheid van de ouderenzorg, en vertelde over de rol die het UKON neemt om kennis te ontwikkelen en verspreiden. De Grand Round wordt altijd gefilmd, ben je benieuwd naar Raymond zijn presentatie? Bekijk hier de film:


maart 2019

Promotie Britt Appelhof op 15 april

Op maandag 15 april zal Britt Appelhof haar proefschrift ‘The management of neuropsychiatric symptoms in people with young-onset dementia: improving specialized long-term care’ verdedigen. Bij bijna alle verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd, met eerste symptomen vóór 65 jaar, komt probleemgedrag voor. Er wordt bij deze groep meer psychofarmaca voorgeschreven. De BEYOND-II studie ontwikkelde een methodische aanpak voor de behandeling van dit probleemgedrag bij deze specifieke groep. Deze aanpak resulteerde niet in een vermindering van probleemgedrag en psychofarmacagebruik. Wel werden belangrijke aanknopingspunten gevonden om de zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd verder te verbeteren, bijvoorbeeld extra aandacht voor het signaleren en behandelen van apathie.
Bij toekomstige interventiestudies kan beter aangesloten worden bij de verschillende verpleeghuisomgevingen door meer interventievariatie toe te staan.
Promotores zijn prof. dr. Raymond Koopmans (ELG) en prof. dr. Sytse Zuidema (RU Groningen), copromotor is dr. Christian Bakker (ELG). De verdediging begint om 16.30 uur in de Aula van de Radboud Universiteit.

maart 2019

Betaaltitel consult SO bij cognitieve problemen

Er is een landelijke inventarisatie onder specialisten ouderengeneeskunde (SO) uitgevoerd over de zorg die zij in huisartsenpraktijken uitvoeren (n=57). Het blijkt dat de SO het meest door de huisarts in consult geroepen wordt voor mensen met cognitieve achteruitgang. In deze inventarisatie staat uitgebreid omschreven welke activiteiten de SO hierbij uitvoert (denk hierbij aan: diagnostiek, zorgdiagnostiek, opstellen behandelplan, gesprek met patiënt en familie, shared decision making en het MDO). Dit is voorgelegd en besproken met Verenso en het Zorginstituut Nederland. Deze informatie vormt de basis van een toekomstige betaaltitel (financieringsmodel). De volgende stap is een pilot om te testen of het concept van deze betaaltitel wel uitvoerbaar is. Dit gaat in samenwerking met Verenso.

maart 2019

UKON-brede expertteams wérken

Toppunt van een lerend netwerk zijn, is het delen van kennis en expertise tussen de 15 zorgorganisaties die aangesloten zijn bij het UKON. Sinds twee jaar zijn er UKON-brede expertteams (zie verslag). De multidisciplinaire professionals worden uitgedaagd om actief met een thema aan de slag te gaan, om (internationale) wetenschappelijke kennis te zoeken, te bespreken met elkaar en een probleemanalyse uit te voeren. Vervolgens wordt met deze nieuwe kennis nieuwe producten ontwikkeld. 
Er zijn teams voor geriatrische revalidatie, delier, extramurale behandeling en voor verpleging & verzorging. Elke team wordt door een procesbegeleider van het UKON ondersteund. 

februari 2019

Radboud Grand Round 18 maart: Kennis en ouderengeneeskunde

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Het gevolg is dat mensen die uiteindelijk in een zorginstelling komen steeds complexere zorgvragen hebben. Traditionele verpleeghuizen ontwikkelen zich tot specialistische centra voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een dementie en probleemgedrag, jonge mensen met dementie of mensen met niet-aangeboren hersenletsel. “De kennisontwikkeling op deze gebieden staat nog in de kinderschoenen” aldus Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde. “Daar moet snel wat aan gebeuren. Iedereen verdient op kennis gebaseerde topzorg en behandeling, ook al heb je niet meer zo lang te leven”.
In deze 74e Grand Round geeft hij een inkijk in de verborgen werkelijkheid van de ouderenzorg en hoe het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen zijn rol pakt om kennis te ontwikkelen en te verspreiden.

Wil je deze Grand Round bijwonen? Dat kan! Inschrijven kan via deze link.  

februari 2019

Verbetering van zorg voor jonge mensen met dementie 

Op 31 januari is de opleiding ‘Dementie op jonge leeftijd. Naar optimale zorg vanuit interprofessioneel perspectief’ van start gegaan. In totaal zijn 16 deelnemers, bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-)psychologen en verpleegkundig specialisten gestart met deze opleiding. De interprofessionele aanpak heeft als doel om te leren van elkaars expertise en zo de zorg voor jonge mensen met dementie te optimaliseren. De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Wil je meer weten over de interprofessionele opleiding? Lees dan het artikel verbetering van zorg voor jonge mensen met dementie in het digitale Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, waar Raymond Koopmans, Goof Claessen, Nina Aalfs en Christian Bakker toelichten hoe interprofessioneel opleiden dient als sleutel tot verbetering van deze zorg.

februari 2019

SANO wetenschapsdag 6 juni – SAVE THE DATE

Op 6 juni 2019 organiseert het UKON de SANO wetenschapsdag ‘Onderzoek creatief toepassen’. Deze wetenschapsdag is met name interessant voor onderzoekers, zorgprofessionals, managers, leden van de wetenschapscommissie en beleidsmedewerkers die resultaten van onderzoek toegankelijk en bruikbaar willen maken voor de praktijk. Hoe bereiken onderzoeksresultaten de praktijk? Wat hebben organisaties nodig om in de dagelijkse hectiek veranderingen te kunnen realiseren? Deze vragen staan centraal op 6 juni.

Het programma volgt zodra dit definitief is, maar zet de datum alvast in je agenda!

februari 2019

Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in 2018 

Ook dit jaar heeft de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc weer een Jaarbeeld en Factsheet gepubliceerd. Wil je weten wat deze afdeling afgelopen jaar aan wetenschappelijke en maatschappelijk impact heeft gehad? Lees dan het ELG Jaarbeeld 2018. Deze legt de nadruk op personen, inhoud en context. Wil je in één overzicht het afgelopen jaar inzien? Bekijk de ELG Factsheet.  

februari 2019

Verslag van acties en plannen directie langdurige zorg naar Tweede Kamer

Op 4 februari 2019 is deze brief naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten en plannen die de directie langdurige zorg heeft ingezet voor het versterken van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. De structurele financiering van het UKON en de andere SANO netwerken maakt daar onderdeel van uit. We zijn benieuwd naar de reactie van de Tweede Kamer.

januari 2019

Symposium 'Honger voor revalidatie'

Op dinsdag 19 februari vindt het symposium 'Honger voor revalidatie' Hoe vanzelfsprekend is eten in de geriatrische revalidatie? plaats. Op dit symposium delen diverse professionals en organisaties hun innovatieve ideeën over ‘’eten en drinken in de GRZ’’. Tijdens de plenaire lezingen en interactieve workshops staat leren van elkaar centraal om de multidisciplinaire zorg rondom eten en drinken in de GRZ te verbeteren. Geïnteresseerd? Aanmelden via deze link

december 2018

Invitational 'De kracht van leren'

In november was er een invitational met genodigden die elkaar niet zo vaak in deze samenstelling treffen: roc’s, zorgorganisaties en universiteiten. Het doel was inspiratie opdoen voor deze samenwerking, elkaar leren kennen en stappen bedenken om de samenwerking te versterken.
De middag heeft ook mooie voorbeelden gegeven van hoe samenwerking kan: een onderzoeker die zijn interventie in het curriculum van verzorgenden wil krijgen ging twee dagen meelopen op het roc, een simpele oplossing om een onrustige bewoner een lolly aan te bieden mondt uit in een grote gesubsideerde studie.
De presentaties van deze dag zijn op deze pagina te vinden. 

december 2018

Een succesvolle week!

Vorige week hebben wij successen geboekt: 
Anne van der Zon heeft de Jan Stoop prijs gewonnen tijdens het Verensocongres, met haar onderzoek naar het beloop van de kwaliteit van leven bij dementie in het verpleeghuis. 
Tijdens ditzelfde congres wonnen Danny Hommel en Willemijn van Erp de Verensobeurs met hun voorstel voor onderzoek naar neurologische, complexe aandoeningen aan de hand van big data.
Gefeliciteerd met deze mooie prijzen! 
Twee Memorabel projecten zijn gehonoreerd én het artikel ‘tijdige diagnose is belangrijk’ is geplaatst in het ledenmagazine van KBO-PCOB, een seniorenorganisatie. Een impressie over het Alzheimercafé Heumen, Mook en Middelaar, waar Raymond Koopmans gesproken heeft.
Een goede week!

december 2018

Partner in Balans: ondersteuning voor naasten 

Partner in Balans in een online ondersteuningsprogramma voor partners van mensen met dementie. In het kader van het UNICITY-project maakt Alzheimer Centrum Limburg de cursus momenteel geschikt voor naasten (meerderjarige kinderen en andere familieleden) van jonge mensen met dementie. Tijdens een 8-weeks programma leren partners en naasten van mensen met dementie om te gaan met de veranderingen in hun leven. Wil je meer weten over dit programma? Kijk dan op de site

november 2018

Nieuwe infographic 'UKON in beeld'

Recent presenteerden wij onze nieuwe infographic ‘UKON in beeld’.
Deze infographic geeft een beeld van onze omvang, activiteiten en het werkgebied.
Onze speerpunten zoals wetenschappelijk onderzoek en de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk, samenwerking met onderwijs en kennisdeling staan centraal.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier de infographic 'UKON in beeld'

november 2018

Advancing Geriatric Medicine in a Modern World

Van 10 tot en met 12 oktober was de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc vertegenwoordigd op het International Congress of the European Geriatric Medicine Society (EuGMS) in Berlijn. Dit druk bezochte congres bestreek zowat alle topics en alle windstreken die met ouderenzorg te maken hebben.

Adrie Gerritsen (op foto), specialist ouderengeneeskunde, PhD student was samen met Raymond Koopmans aanwezig om resultaten te delen en de Care4Youngdem study onder de aandacht te brengen, die inzichtelijk gaat maken hoe het gesteld is met de end-of-life care van jonge mensen met dementie in de Nederlandse verpleeghuizen. 

Adrie: ‘’Leuk om onze resultaten van Survival in community dwelling people with Young onset dementia, a six-year cohort study te delen met buitenlandse collega’s.’’

Volgend jaar is het EuGMS congres in Krakau, van harte aanbevolen.

november 2018

Nieuwe hoogleraar bij Kalorama

Kalorama is verheugd dat dr. C.R.L. (Cécile) Boot benoemd is tot bijzonder hoogleraar Organisatie en kwaliteit van werk in de ouderenzorg aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit met ingang van 1 oktober 2018. Wil je meer lezen? Kijk gerust op de website van Kalorama

november 2018

Hersenletsel Alliantie opgericht

Unieke samenwerking! Met het nieuwe samenwerkingsverband 'de Hersenletsel Alliantie' bundelen vele partijen uit het hersenletselveld hun krachten. Met maar 1 doel: de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren. Lees hier meer.
Programmaleider neurologische aandoeningen Jan Lavrijsen en UKON-onderzoeker Willemijn van Erp nemen deel aan deze samenwerking namens Verenso.

november 2018

SANO Wetenschapsdag: een terugblik 

“Welke onderzoeksmethode zet jij in om de ouderenzorg te verbeteren?” Die vraag stond centraal tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag van de zes samenwerkende academische netwerken ouderenzorg, dit keer georganiseerd door het UNO-UMCG. Wetenschappers uit alle netwerken deelden hun ervaringen met verschillende onderzoeksmethoden. 

Na de plenaire aftrap heeft iedereen 2 workshops gevolgd. Hanneke Noordam, wetenschappelijk onderzoeker van het UKON heeft deze dag de workshop over actieonderzoek naar sociotherapeutische leefmilieus in verpleeghuizen verzorgd.  

november 2018

Franca Ruikes is gepromoveerd!

Woensdag 7 november promoveerde Franca Ruikes met haar proefschrift 'Integrated primary care for frail elderly'. 
Wij willen Franca van harte feliciteren met dit prachtige resultaat!
Het Radboudumc verspreidde diezelfde week het volgende persbericht over haar onderzoek.
Eerder verscheen in het Medisch Contact een kort artikel over haar onderzoek.

 

 

november 2018

Jan Lavrijsen geïnterviewd in de Volkskrant

Voor de rubriek ‘Die ene patiënt’ van de zaterdagbijlage van de Volkskrant werd 27 oktober Jan Lavrijsen, specialist ouderengeneeskunde en tevens programmaleider neurologische aandoeningen bij het UKON, geïnterviewd.
In deze rubriek vertellen medisch experts over de patiënt die hun kijk op het vak veranderde. Jan vertelt over een jonge vrouw die hem de essentie heeft doen inzien van zijn rol als dokter. Jan: ‘Goede artsen weten wanneer ze moeten beginnen met behandelen, maar ook wanneer en hoe ze moeten stoppen.’ Lees hier het volledige interview. 

Ook heeft de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl in het oktobernummer van hun tijdschrift Hersenletsel Magazine Jans blog van afgelopen juni overgenomen.

november 2018

De PRECODE-studie

Recent is de PRECODE-studie gestart. Dit is een landelijke studie met de vier Alzheimer Centra. De belangrijkste doelstelling van de PRECODE-studie is de prevalentie van dementie op jonge leeftijd te bepalen. De studie wordt gesponsord door Alzheimer Nederland, het Gieskes Strijbis Fonds en Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Vanuit het UKON participeren Christian Bakker, Dennis van de Veen (promovendus), Anita Oude Bos en Raymond Koopmans. Lees hier meer over de PRECODE. 

november 2018

Lustrumsymposium Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Op 3 oktober vond het lustrumsymposium van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd plaats. Het was een inspirerend symposium met indrukwekkende bijdragen van Christa Reinhoudt (48 jaar) met een Alzheimer dementie en twee partners van jonge mannen met een frontotemporale dementie. Raymond Koopmans hield een presentatie over het belang van expertise en de opleidingen die in het kader van het UNICITY project worden ontwikkeld.

oktober 2018

Promotie Franca Ruikes op 7 november

Geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen voorkomt achteruitgang in het zelfstandig functioneren in het dagelijks leven niet. Ook leidt het niet tot ontlasting van mantelzorgers noch tot besparing in zorgkosten, blijkt uit onderzoek van Franca Ruikes van het Radboudumc. Desondanks heeft geïntegreerde zorg waarde, denkt ze: 'We moeten ons bewuster zijn van de grote verschillen tussen kwetsbare ouderen, en bij eenmaal ingetreden functionele achteruitgang meer steunen, stutten en zoeken naar passende woonvormen, waarbij we beter moeten samenwerken met welzijn en wonen.’
Hier vind je haar volledige proefschrift. 
Franca Ruikes promoveert op 7 november om 14.30u aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

oktober 2018

European Geriatric Medicine Society Congres

Op vrijdag 12 oktober sprak Raymond Koopmans als uitgenodigde spreker bij het congres van de European Geriatric Medicine Society in Berlijn. Thema was palliatieve zorg bij jonge mensen met dementie waar Raymond als introductie een overzicht gaf van werk wat al door het UKON werd verricht op het gebied van jonge mensen met dementie en voorlopige resultaten van de Care4Youngdem-studie.


oktober 2018

Opleidingen Dementie op jonge leeftijd

Zorg voor jonge mensen met dementie is volop in ontwikkeling.
In november 2018 start de opleiding 'Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd', inschrijven kan hier.
Januari 2019 start de opleiding 'Dementie op Jonge Leeftijd', inschrijven kan hier

Meer informatie over de opleiding Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd vind je hier.
Wil je de folder van de opleidingen Dementie op Jonge Leeftijd inzien? Klik dan hier.

oktober 2018

Nursing Home Research Congres

Het UKON heeft op het Nursing Home Research Congres in Rome op 13 en 14 september 2018 meerdere presentaties verzorgd. Debby Gerritsen heeft twee symposia georganiseerd over crisis in de dementiezorg en complexe interventies voor probleemgedrag. Dit met bijdrage van Annelies Veldwijk (AIOTO Ouderengeneeskunde). Raymond Koopmans was voorzitter van de symposia palliatieve zorg bij jonge mensen met een dementie en innovatieve interventies in de palliatieve zorg. Tenslotte vertelde Annelies Veldwijk over continue palliatieve sedatie bij probleemgedrag in verpleeghuisbewoners met dementie. 

Het Nursing Home Research Congres is het enige wereldwijde congres waarbij verpleeghuiszorg centraal staat. Wij vonden het belangrijk om hier een bijdrage aan te leveren. 

september 2018

SANO Wetenschapsdag: inschrijving geopend!

De inschrijving voor de jaarlijkse SANO wetenschapsdag van donderdag 8 november 2018 is geopend! 
In Groningen zal het deze dag draaien om 'Methoden van wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg'. 
Het programma en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je via deze link.

Let op! Deze dag is alleen voor medewerkers van SANO-zorgorganisaties, hieronder vallen UKON-zorgorganisaties!


september 2018

Interview Willemijn van Erp in HersenMagazine

N.a.v. het rapport ‘Naar meer bewustzijn: passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen’, is UKON-onderzoeker Willemijn van Erp geïnterviewd door de Hersenstichting voor hun ledentijdschrift het HersenMagazine.
In het interview vertelt Willemijn waarom ze zich sterk maakt voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis.

Het interview is via deze link te lezen.


augustus 2018

Bijeenkomst: Kennisdeling in zorgorganisaties

Op 11 oktober 2018 is er in Utrecht een gratis bijeenkomst voor medewerkers in de gehandicapten- en ouderenzorg die zich bezighouden met kennisdeling in de praktijk. Naast een plenaire bijeenkomst zijn er diverse workshops.
Wil je kennis en frisse ideeën opdoen om kennisdeling binnen je organisatie nog beter te organiseren, meld je dan aan voor deze bijeenkomst via deze link.

augustus 2018

Vitalis benoemd tot beste coschap ouderengeneeskunde 2017

Vitalis (Eindhoven) kreeg onlangs te horen dat zij de trotse winnaar zijn van het coschap van het jaar 2017 binnen het coschap ouderengeneeskunde. Vitalis scoorde hoog op laagdrempeligheid, veilig leerklimaat en genoeg uitdaging. Femke Zandboer en Esther Warmerdam (kartrekkers opleiding coassistenten): 'De benoeming voelt als een erkenning, niet alleen voor de vakgroep ouderengeneeskunde, maar ook voor alle anderen die hun steentje bijgedragen hebben aan het opleiden van coassistenten, alsmede voor ons mooie vak in het algemeen.'
Wij feliciteren Vitalis, Femke en Esther in het bijzonder, met deze mooie prestatie!

augustus 2018

Uitnodiging trainingsinterventie 'Ik zei toch geen soep'

Op WereldAlzheimerdag (21 september 2018) organiseert het UKON, samen met DementieNet, het Radboudumc Alzheimer centrum en Jeroen de Blij (de Blij trainen en acteren) een theatraal programma over de vaak complexe communicatie met mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een interactieve training, waarbij we inzoomen op de onderliggende motieven in de communicatie van professionals en mensen met dementie.
Meer informatie.
De training vindt plaats op 21 september in de Honig fabriek van 15.30 tot 19.45 uur. Adres: Waalbandijk 20-22 in Nijmegen. Kosten €75.
Voor wie? Mensen met dementie en hun mantelzorgers, professionals, onderzoekers op het gebied van dementie of andere geïnteresseerden.
Aanmelden kan via deze link.  

juni 2018

Rapport Passende Zorg voor mensen met Langdurige Bewustzijnsstoornissen gepubliceerd

Op 22 juni werd bovengenoemd rapport over de belangrijkste knelpunten en oplossingen in de zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) online gepubliceerd door de Hersenstichting. Het rapport is onder regie van de Hersenstichting opgesteld door experts vanuit diverse beroepsgroepen, waaronder de ELG-onderzoekers Jan Lavrijsen, Henk Eilander en Willemijn van Erp. Ook professionals uit diverse verpleeghuizen werkten mee aan de totstandkoming. Het rapport biedt een ontwikkelagenda om knelpunten op te lossen en passende zorg voor deze groep patiënten mogelijk te maken. Jan Lavrijsen, oprichter van de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen wal en schip’ is trots op het resultaat: ‘Al onze wetenschap over LBS is in dit rapport verwerkt en de urgentie om de knelpunten op te lossen wordt nu breed gedeeld.  Diverse verpleeghuizen van het UKON en andere academische netwerken ouderenzorg zijn bezig hun expertise verder te ontwikkelen’.
Doelen zijn onder meer het opstellen en uitvoeren van een zorgprogramma inclusief een mobiel expertiseteam en een diagnostisch centrum. Een landelijk expertisenetwerk is al opgericht met participatie van diverse UKON/SANO- instellingen. In een recente blog over het rapport pleit Jan voor focus op inhoud, samenwerking en snelle implementatie.

Zie ook een artikel in Medisch Contact

juni 2018

Overlijden Ton Borghs

Afgelopen weekeind bereikte ons het schokkende bericht dat Ton Borghs, bestuurder van De Zorgboog onverwacht is overleden.
Wij kennen Ton als een zeer bij het UKON betrokken bestuurder. De Zorgboog stond samen met 4 andere organisaties aan de wieg van het toenmalige Universitair Verpleeghuis Netwerk Nijmegen (UVNN). Vorige week maandag 18 juni was hij nog aanwezig bij het UKON bestuurdersoverleg.
Wij leven mee met zijn familie en met de collega’s van Zorgboog.
In memoriam Ton Borghs

juni 2018

Fors meer geld voor onderzoek ouderenzorg - wat gaat het UKON daar mee doen?

In een eerder nieuwsbericht schreven wij over de structurele financiering die het UKON tegenwoordig ontvangt van de overheid. Hierdoor stijgt het budget van het UKON van €200.000 naar €900.000 per jaar. De aanvullende financiering moet de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Nederland verder verbeteren.
Het UKON heeft duidelijke plannen voor de besteding van dit geld. We hebben zeven speerpunten benoemd waarmee we de infrastructuur voor het doen van onderzoen en de implementatie van de resultaten ervan willen versterken. De zeven speerpunten kan je uitgebreider lezen in dit korte artikel

juni 2018

Overlijden Dirk Gaasbeek

Tot ons verdriet is Dirk Gaasbeek, eerste geneeskundige en BOPZ-arts bij Zorgcentra de Betuwe, na een kort ziekbed overleden. Dirk Gaasbeek was stuurgroeplid van het UKON, maar bovenal een deskundig en warm persoon. Wij wensen zijn partner  en collega’s veel sterkte in deze moeilijke tijd.  
In memoriam Dirk Gaasbeek

juni 2018

Uitnodiging trainingsinterventie 'Ik zei toch geen soep'

Op WereldAlzheimerdag (21 september 2018) organiseert het UKON, samen met DementieNet, het Radboudumc Alzheimer centrum en Jeroen de Blij (de Blij trainen en acteren) een theatraal programma over de vaak complexe communicatie met mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een interactieve training, waarbij we inzoomen op de onderliggende motieven in de communicatie van professionals en mensen met dementie.
Meer informatie.
De training vindt plaats op 21 september in de Honig fabriek van 15.30 tot 19.45 uur. Adres: Waalbandijk 20-22 in Nijmegen. Kosten €75.
Voor wie? Mensen met dementie en hun mantelzorgers, professionals, onderzoekers op het gebied van dementie of andere geïnteresseerden.
Aanmelden kan via deze link.  

juni 2018

Goed nieuws: Structurele financiering voor kennisontwikkeling ouderenzorg

Naast het UKON zijn er in Nederland nog vijf andere academische netwerken ouderenzorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structurele financiering te verlenen. De zes netwerken hebben al jaren een bewezen substantieel aandeel in de wetenschappelijke kennisontwikkeling in de langdurige ouderenzorg; denk hierbij aan het niet meer vastbinden van ouderen in verpleeghuizen. De aanvullende structurele financiering, die wordt uitgevoerd door ZonMw, levert naar verwachting nieuwe kennis op over bijvoorbeeld effecten van innovaties in de organisatie van de ouderenzorg, slimme aansluitingen op de arbeidsmarkt en verdere verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Deze nieuwe kennis komt landelijk beschikbaar voor alle verpleeghuizen in Nederland. Lees hier het volledige persbericht.

mei 2018

Het UNICITY-project

Oktober 2017 is het UNICITY-project van start gegaan en onlangs verscheen een eerste nieuwsbrief. Het UNICITY-project heeft als doel de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ te vertalen naar een regiospecifiek zorgprogramma en dit te implementeren in drie pilotregio’s in Nederland. Ook worden in dit project twee scholingsprogramma’s ontwikkeld en geëvalueerd voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Tenslotte wordt in dit project een eHealth interventie voor partners doorontwikkeld voor gebruik door andere gezinsleden, zoals kinderen en broers en zussen. Deze interventie is gericht op het behoud van een goede balans en het ervaren van kwaliteit in het dagelijks leven bij het omgaan met dementie. Meer informatie over UNICITY is te vinden op hun website.

april 2018

Publicaties ernstig niet-aangeboren hersenletsel na coma

(Door Freek Kinkelaar) Recent werden vanuit de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen wal en schip’ van dr. Jan Lavrijsen twee artikelen gepubliceerd. 
In het Journal of Neurology publiceerde UKON-onderzoeker Berno Overbeek een review over de vraag of visuele functies als volgen en fixeren tekenen zijn van laagbewuste toestand. In een interview met Medisch Contact legt hij uit wat de belangrijkste conclusie van zijn onderzoek. Vanuit Berno’s onderzoek volgt een Delphi-studie onder internationale experts. 
In BMC Medical Ethics publiceerde UKON-onderzoeker Conny Span-Sluyter een kwalitatieve studie met uitkomsten van moreel beraad bij twee patiënten die jaren zonder tekenen van bewustzijn in het verpleeghuis lagen. Uit dit onderzoek kwamen zes thema’s naar voren die inzicht geven in de vraag of er sprake was van ‘shared or non-shared decision making’, met in vier thema’s conflicten en tegenstrijdige gevoelens en gedachten. De onderzoeksuitkomsten worden verder geëxploreerd in interviews met familieleden van een landelijk cohort.

april 2018

Nature en TENSE laten van zich horen in Denkbeeld

Onlangs verschenen in Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, twee artikelen over UKON-onderzoeken. 
Het eerste artikel gaat over het project Nature. Er is onderzoek gedaan naar het organiseren van passende buitenactiviteiten voor mensen met dementie die afgestemd zijn op hun persoonlijke voorkeuren en wensen. Hiervoor is een beslisboom ontwikkeld die als hulpmiddel kan dienen voor zowel professional als mantelzorger of vrijwilliger.
Het artikel kan je hier lezen.
Het tweede artikel gaat over stress bij verzorgenden door onbegrepen gedrag bij dementie en is onderdeel van de TENSE-studie. Dit artikel beschrijft de verschillende bronnen van stress en de impact daarvan op werknemers. Soms kan dit invloed hebben op een zorgteam en is het nuttig om meer ervaren verzorgenden in het team op te nemen. Meer hierover lees je in dit artikel.

april 2018

Twee jaar Waardigheid en trots: de eindrapportage

Eind maart verscheen een Kamerbrief over de voortgangsrapportage over de Wet Langdurige Zorg met daarin de eindrapportage Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen
De afgelopen twee jaar hebben 168 verpleeghuizen gewerkt aan betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten. De verpleeghuizen hebben inmiddels 150 verbeterplannen rond 10 thema’s afgerond. 
In de rapportage staat ook wat de verbeterplannen hebben opgeleverd voor cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals.
Via deze link is de eindrapportage van Waardigheid en trots te lezen.  De video hieronder is een compilatiefilm met een terugblik op het traject.

maart 2018

Nieuwe richtlijn 'Probleemgedrag bij dementie'

Verenso heeft samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) een richtlijn uitgebracht over het omgaan met probleemgedrag, specifiek bij mensen met dementie. Depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geagiteerd gedrag zijn benoemd als de meest belangrijke vormen van probleemgedrag. In de richtlijn wordt voor elk van deze gedragingen bewijsmateriaal over farmacologische interventies en over psychologische en psychosociale interventies samengevat en beoordeeld middels uitgebreide literatuurreviews. Niet eerder is in een richtlijn op gelijke wijze het bewijs voor psychofarmaca en verschillende psychologische en psychosociale interventies beoordeeld. De richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2008.
Op onze pagina 'richtlijnen Probleemgedrag' is de nieuwe richtlijn te vinden.

maart 2018

Weer een artikel gepubliceerd in de MAPPING studie

Het derde artikel van de MAPPING studie is gepubliceerd in het International Journal of Nursing Studies. In de MAPPING studie onderzoeken we de kenmerken van cliënten die wonen op gerontopsychiatrische verpleeghuisafdelingen.
In dit artikel hebben we de zorgvragen van deze cliënten beschreven. We hebben zowel de visie van de cliënt als de visie van het zorgteam vastgelegd.
We hebben gezien, dat deze visies op een aantal domeinen behoorlijk uit elkaar kunnen liggen. Deze verschillen zijn het grootst in de sociale en psychologische domeinen, zoals wonen, gezelschap en gedrag.
Het is belangrijk dat zorgverleners zich dit realiseren en in het gesprek met de cliënt over het zorgleefplan expliciet vragen naar de behoeften, wensen en verwachtingen van de cliënt ten aanzien van de zorg. Uiteraard doet de professionele visie er ook toe! Het gaat er dan ook niet om wie er gelijk heeft. Het gaat erom dat cliënt en zorgverlener samen komen tot de best passende afspraken over de te verlenen zorg. En die zijn voor iedere cliënt anders!
In de beschouwing breken wij een lans voor zorgteams op gerontopsychiatrische verpleeghuisafdelingen waarin verpleegkundigen zijn opgenomen met stevige communicatieve en leiderschapsvaardigheden. Het artikel is via deze link te lezen.

maart 2018

Interessante artikelen in Denkbeeld

Medewerkers van zorgorganisatie De Waalboog hebben eind vorig jaar twee artikelen geschreven die zijn verschenen in Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie.

Het eerste artikel gaat over hoe bewoners van een gerontopsychiatrische afdeling in Joachim en Anna (Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum) hun dag beleven. Deze beleving geeft een belangrijk aspect weer van kwaliteit van leven. 
Is er genoeg te doen? Worden zij gestimuleerd om activiteiten te ondernemen en contact met anderen te leggen? Maar bovenal: hoe beleven zij zelf hun verblijf in de instelling, wat zijn hun wensen en behoeften als het gaat om dagbesteding en waar liggen mogelijkheden om hun situatie te verbeteren? Om hier meer zicht op te krijgen zijn er interviews gehouden met 13 bewoners van de afdeling. Het artikel is hier te lezen.

Het tweede artikel gaat over het effectief omgaan met jonge mensen met frontotemporaal dementie. Door hun vaak ontremde gedrag kunnen deze mensen heel moeilijk in de omgang zijn en hun omgeving ernstig belasten. Beter begrenzen is in veel gevallen de sleutel tot succes. Maar hoe doe je dat precies? Bij De Waalboog heeft men op dit punt een aanpak ontwikkeld die heel goed blijkt te werken. En daar heeft iedereen baat bij: zorgprofessionals, medebewoners, familieleden én, last but not least, jonge mensen met FTD zelf. Lees hierover in dit artikel.

februari 2018

Dementie, hoe zat het ook al weer?

In Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, zijn een aantal edities geleden drie artikelen verschenen over verschillende vormen van dementie:
1. ziekte van Alzheimer
2. vasculaire dementie
3. dementie met Lewy bodies en Parkinsondementie
Ideaal om je kennis over het syndroom dementie weer even op te frissen!

februari 2018

Werkconferentie UKON - Naar een duurzame kennisinfrastructuur

Donderdag 1 februari hebben we een werkconferentie van het UKON gehad - 'Naar een duurzame kennisinfrastructuur van het UKON' - waarin we ideeën hebben besproken voor het beleid van de komende jaren. Centraal daarin staat het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en wat we als academisch netwerk in de ouderenzorg hierin kunnen bijdragen. Daar hebben we wel ideeën over!
Zoals: méér onderzoek naar wat goede kwaliteit van zorg is in de ouderenzorg, Maar niet alleen méér, ook uitdrukkelijk bezig zijn met de vragen en knelpunten van de professionals. We denken hierbij aan duo-banen (bijv.:onderzoekers die in de zorginstelling werken en professionals uit de zorginstelling die voor de universiteit werken). 
In onderstaande video krijg je een indruk van de werkconferentie.

februari 2018

Hanneke Noordam in magazine 'Archipel in het Bijzonder'

In het magazine Archipel in het Bijzonder, van zorgorganisatie Archipel, is onlangs een artikel verschenen met UKON-onderzoeker Hanneke Noordam over haar onderzoek LIVE – Leefmilieus in Verpleeghuizen. In het kort wordt in dit artikel beschreven hoe het onderzoek van Hanneke in elkaar zit en voor wie leefmilieus effectief kunnen zijn.
Het artikel is hier te lezen. Uitgebreidere informatie over het onderzoek van Hanneke is te vinden op haar eigen webpagina.

februari 2018

Dr. Klaas van der Spek gepromoveerd!

Op woensdag 31 januari heeft Klaas van der Spek met succes  zijn proefschrift, getiteld ‘Appropriate psychotropic drug use in institutionalized people with dementia - The PROPER-study’ verdedigd. Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een instrument om het ‘passend gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag bij dementie’ objectief en meetbaar te maken. Daarnaast werd in kaart gebracht welke factoren samenhangen met passende voorschriften voor het probleemgedrag en onderzoeken of daarin verbetering is aan te brengen door regelmatig de medicatie te beoordelen.
Zijn volledige proefschrift is te vinden op zijn webpagina.

januari 2018

EBP in de praktijk

De EBPAS en de EBPQ (zie nieuwsbericht hieronder) zijn ontwikkeld in het kader van het project Evidence. In dit project gaat het om het versterken van de evidence based nursing cultuur in verpleeghuizen. In onderstaande video is meer te zien over Evidence.

Attent, één van de zorgorganisaties aangesloten bij het UKON, neemt deel aan project Evidence en had onlangs een bijeenkomst waarin 5 hbo-v-studenten hun bevindingen in het kader van EBP presenteerden. Via deze link is te lezen met welke praktische voorbeelden deze studenten kwamen.

januari 2018

EBP - Evidence based practice

Werken volgens het EBP-principe betekent:
- zorg verlenen vanuit de wetenschap,
- gewogen met klinische expertise,
- rekeninghoudend met praktische (on)mogelijkheden en
- besloten met de patiënt en zijn familie.
Dat is méér dan het volgen van protocollen en richtlijnen!

Het streven om zo te werken, stelt verzorgenden, verpleegkundigen en (para)medici voor een grote uitdaging: hoe realiseer je dit alles?
Het begint allemaal bij de professional zelf. Staat de professional open voor EBP?
We hebben twee vragenlijsten, die de attitude en de mate van het toepassen van EBP in kaart brengen, vertaald en omgeschreven voor verzorgenden: de EBPAS-mbo en de EBPQ-mbo. Je kunt deze vragenlijsten hier downloaden: EBPAS-mbo (toelichting), EBPQ-mbo (toelichting).

december 2017

Promotie Klaas van der Spek

(Door Freek Kinkelaar) Op woensdag 31 januari 2018 promoveert Klaas van der Spek op zijn proefschrift Appropriate psychotropic drug use in institutionalized people with dementia - The PROPER-study. Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een instrument om het ‘passend gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag bij dementie’ objectief en meetbaar te maken. Daarnaast werd in kaart gebracht welke factoren samenhangen met passende voorschriften voor het probleemgedrag en onderzoeken of daarin verbetering is aan te brengen door regelmatig de medicatie te beoordelen.
Psychofarmacagebruik voor probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie is vaak niet passend. Slechts tien procent van de psychofarmaca was volledig passend voorgeschreven volgens de richtlijnen.
Factoren die een rol spelen bij het voorschrijfgedrag zijn de kenmerken van de bewoners, maar ook de kenmerken van hun zorgverleners. Regelmatig de psychofarmacavoorschriften beoordelen verbetert de kwaliteit van het psychofarmacagebruik. Mogelijk kan een nieuw hulpmiddel, zoals een voor de dagelijkse praktijk geschikte psychofarmacamonitor het bewustzijn van artsen, apothekers en verpleegkundigen/verzorgenden voor dit aspect vergroten en daarmee bijdragen aan beter passend psychofarmacagebruik.
De promotie vindt plaats op woensdag 31 januari 2018 om 14.30 uur in de Aula van de Radboud Universiteit. Promotoren zijn Prof. dr. Raymond Koopmans (UKON) en Prof. dr. Sytse Zuidema (UMC Groningen). Copromotoren zijn Dr. Debby Gerritsen (UKON) en Dr. Roland Wetzels.
Klaas van der Spek (1983) behaalde in 2010 zijn masterdiploma in de klinische neuropsychologie aan de VU Amsterdam. Momenteel is hij als GZ-psycholoog werkzaam.

december 2017

GRIP erkend als effectieve interventie bij probleemgedrag bij dementie

Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren zijn allemaal kenmerken van probleemgedrag. 80 procent van de mensen met dementie vertoont dit soort onbegrepen gedrag. De interventie 'GRIP op probleemgedrag' helpt bij het verminderen van dit gedrag. Ook hoeven zorgverleners dankzij de interventie minder vaak psychofarmaca te gebruiken om cliënten te kalmeren.
GRIP is ontwikkeld door de afdeling huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam en het UKON. De erkenningscommissie ouderenzorg erkent de methode als een goed onderbouwde en effectieve interventie.
De interventie bestaat uit een scholing waarin je leert wat de oorzaak is van probleemgedrag. Als je weet waar het probleemgedrag vandaan komt, hoef je minder snel kalmerende medicijnen aan cliënten te geven. 
Daarnaast bevat de interventie een stappenplan voor methodisch werken via de online tool GripOnline. Hiermee leert het hele zorgteam in vier stappen hoe je methodisch moet werken: signaleren, analyseren, behandelen en evalueren.
De zorgmedewerkers, psycholoog en specialist ouderengeneeskunde hebben ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheden in dit proces. De GripOnline-tool zorgt voor de structuur in dit proces.
Volgens de commissie is de interventie goed onderbouwd. Dat komt doordat wetenschappelijk onderzoek van dr. Sandra Zwijsen de basis is. Zij onderzocht samen met haar collega’s de effecten van GRIP op probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij mensen met dementie. GRIP is een effectieve bestrijding van beide problemen.
Daarnaast zorgt GRIP voor een open kijk bij zorgprofessionals en gebruikt de interventie bestaande protocollen. Volgens het onderzoek van Zwijsen hebben zorgmedewerkers niet minder werkdruk dankzij de methode maar zijn ze wel tevredener.
Lees hier een uitgebreide beschrijving van deze interventie

december 2017

Subsidie voor Jenny van der Steen van 2 miljoen euro

Senior-onderzoeker Jenny van der Steen is werkzaam in het Radboudumc, maar daarnaast is zij ook werkzaam als Universitair Hoofddocent bij het LUMC. Daar heeft zij een aantal weken geleden een subsidie van twee miljoen euro gekregen van de European Research Council voor onderzoek naar welke zorg rond het levenseinde voor welke persoon met dementie het beste is. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van het UNC-ZH.

november 2017

Anne van den Brink wint NKOP Award 2017

Tijdens het jaarlijkse symposium van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie NKOP kreeg Anne van den Brink, onderzoeker bij het UKON, de NKOP Award 2017 uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan een professional die veel betekent voor ouderen met psychiatrische problemen. Thema dit jaar was ‘verbinding tussen praktijk en wetenschap’ – een thema dat perfect aansluit bij het werk van Anne die de verbinding tussen praktijk en wetenschap en tussen de GGZ en Verpleeg-, Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT) als rode draad door haar carrière heeft lopen. Anne is blij met de prijs: “Verbinding staat centraal in alles wat ik doe, ook als thema in mijn onderzoek. Ik zie dit dan ook als een aanmoediging om door te gaan.”

november 2017

Uitgebreid verslag Topcare-symposium

Willen leren en kennis willen delen, dat is de kern van de ambitie van wat Topcare voor de ouderenzorg wil. Deze ambitie liep als een rode draad door alle presentaties van het Topcare-symposium Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg. 'Chemie tussen wetenschap en praktijk' van 20 november in Utrecht.
Diny de Bresser, voorzitter van de stichting Topcare: "De ambitie van Topcare vraagt om samenwerking met de wetenschap. Je hebt elkaar immers nodig om onderzoek op te zetten en kennis te delen. Het mooie gevolg is dat professionals nu ook zelf onderzoek gaan doen gericht op cliënten in de langdurige zorg." 
Op de website van 'Waardigheid en Trots' is een uitgebreid verslag te vinden van het symposium.

november 2017

Interview Raymond Koopmans over Topcare-symposium

Maandag 20 november vindt in Utrecht het Topcare-symposium plaats. Prof. dr. Raymond Koopmans neemt plaats in de paneldiscussie over ervaringen van kennisdelen vanuit de zorgpraktijk en wetenschap.
In een interview met Waardigheid en Trots vertelt hij ondermeer waarom kennisontwikkeling in de ouderenzorg, het onderwerp van het symposium, zo ontzettend belangrijk is.
Het volledige interview is te lezen via deze link.

oktober 2017

Promotie Lieve Roets: Zelfmanagement voor ouderen met een auditief-visuele beperking 

Nederland telt ongeveer 80.000 tachtigplussers die beperkingen ondervinden van slechter zicht en gehoor op latere leeftijd, ondanks het gebruik van hoorapparaat en leeshulpmiddelen. De omgeving heeft vaak moeite om de gevolgen van deze beperkingen te herkennen. Het teruggetrokken en passieve gedrag wijdt men vaak aan de leeftijd, of een beginnende dementie, waardoor isolement en depressie op de loer liggen.
Lieve Roets-Merken zocht slechtziend-slechthorende ouderen op in verzorgingshuizen en ontwikkelde een trainingsprogramma voor verzorgenden. Deze gingen met het programma in gesprek met de ouderen en stimuleerden hen om hun problemen te benoemen en samen te zoeken naar een oplossing. Het programma deed verzorgenden beseffen dat routinezorg kansen wegneemt voor ouderen en bleek effectief om praktische problemen in het dagelijks leven op te lossen. 
De promotie vindt plaats op maandag 13 november om 10.30u in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen.

Over de promovendus
Na haar studie psychologie in Antwerpen stond de carrière van Lieve Roets-Merken in het teken van doofblinde mensen. Zij werkte bij Koninklijke Kentalis en later bij Kalorama. Haar promotieonderzoek voerde zij uit bij de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. Sinds haar pensionering is zij werkzaam als zelfstandig consulent en coach in de gehandicapten- en ouderenzorg.

september 2017

De oudere aan het stuur, waar men ook woont… 

Als mensen ouder worden en hun activiteiten veranderen; als mensen gaan verhuizen naar een woonvorm of verpleeghuis, wat betekent dan ‘de oudere aan het stuur’ ?
Op 31 oktober organiseren de Waalboog en Netwerk100 een inspirerende bijeenkomst. Maak kennis met een goede voorbereiding van een verhuizing, met moderne dagactiviteiten in de wijk, en voortvarende mantelzorg. Denk mee over de transmurale zorgbrug bij verhuizing naar een beschermde woonsetting.
De bijeenkomst vindt plaats bij de Waalboog in Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327, Nijmegen op 31 oktober 2017 van 15.30 – 18.00 uur.
Het programma bestaat uit pitches en gesprekstafels over o.a. de Proeftuin en Mantelzorgcoördinatie in het verpleeghuis. Meer info in de flyer
Deelname is gratis. Opgeven (voor 24 okt.): netwerk100@netwerk100.nl

september 2017

Congres over dementie 

De Waalboog en LUX (Nijmegen) slaan op dinsdag 23 januari 2018 de handen ineen om zorgprofessionals en bestuurders een inspirerend congres aan te bieden met verschillende vragen rondom dementie nu en in de toekomst, waarin het aantal mensen met dementie fors zal toenemen. Dit gebeurt aan de hand van workshops, pitches en lezingen door wetenschappers en professionals. Culturele intermezzo’s zetten hun boodschap kracht bij. 
Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar o.a. de volgende onderdelen liggen al vast: Onderzoeker Henk Kraijo gaat met het publiek en mantelzorgers in gesprek over volhoudtijd: Hoe zorgen we dat de mantelzorger niet overbelast raakt? De Waalboog deelt haar expertise over zorg voor mensen met dementie én ernstig probleemgedrag. In een demonstratie van HuidHonger ervaren we aan de hand van een dansduet tussen een professionele danser en een bewoner van een verpleegtehuis het belang van liefde en aanraking in de zorg. 
Deelname aan dit congres kost 150 euro, inclusief lunch en borrel.
Kijk voor meer informatie op de flyer of op www.lux-nijmegen.nl/congres

september 2017

Verhoogd risico op overlijden door apathie

Hanneke Nijsten, GZ-psycholoog van UKON-organisatie Archipel, heeft in het kader van haar opleiding tot Klinisch NeuroPsycholoog onderzoek gedaan naar apathie bij verpleeghuisbewoners.
De uitkomsten van haar onderzoek heeft zij beschreven in een wetenschappelijk artikel in het Journal of the American Geriatrics Society. Dit artikel heeft veel publiciteit gekregen in Amerika, maar ook in kranten in Engeland, Schotland en Australië.
Een belangrijke uitkomst van haar onderzoek is, dat apathie is geassocieerd met een verhoogd risico op overlijden (+77%) voor een periode van vier maanden, zelfs wanneer er wordt gecontroleerd voor depressie. Er werd geen verschil gevonden tussen somatische en psychogeriatrische verpleeghuisbewoners. Apathie bleek voor te komen bij 51% van alle verpleeghuisbewoners.
Deze bevindingen laten zien dat screening en behandeling voor apathie ontwikkeld moeten worden voor mensen in verpleeghuizen. Apathie moet meer aandacht krijgen in de dagelijkse zorg.
Het artikel is via deze link te lezen.

september 2017

477.000 euro voor onderzoek SPANkracht-Plus 

Recent ontving het Radboudumc Alzheimer centrum ruim 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar dementie. Het programma SPANkracht-Plus van UKON-onderzoeker Debby Gerritsen was één van de zes gehonoreerde projecten.
In SPANkracht-Plus wordt SPANkracht, het eerder ontwikkelde ondersteuningsprogramma voor jonge mensen met dementie, geschikt gemaakt voor oudere mensen met dementie.
De ‘mensen waar het om gaat’ hebben zelf een grote rol in het project. Debby: “Veel interventies richten zich op de mantelzorger of professioneel begeleider, maar niet op de persoon met dementie zelf. We hopen met de SPANkracht-programma’s grote stappen daarin te kunnen zetten.”
De subsidies zijn toegekend door ZonMw in het kader van het Deltaplan Dementie dat streeft naar verbetering van kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning. 

september 2017

Kwart miljoen voor implementatie van zorgstandaard dementie op jonge leeftijd

Recent kende ZonMw 250.000 euro toe naar aanleiding van de subsidieaanvraag ‘Op weg naar implementatie van de zorgstandaard dementie op jonge leeftijd’ in het programma ‘Langdurige zorg’.
De aanvraag is een samenwerking van het Radboudumc Alzheimer Centrum, het UKON en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc samen met het Landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Vilans.
Bij ongeveer 12.000 mensen wordt dementie voor hun 65e geconstateerd, hetgeen specifieke problemen met zich meebrengt die vragen om een gespecialiseerd zorgaanbod dat aansluit op de behoeften van deze leeftijdscategorie patiënten.
Ons project vertaalt de landelijke zorgstandaard ‘Dementie op jonge leeftijd’ naar een regiospecifiek zorgprogramma. Doel is een implementatiewijzer te ontwikkelen die vervolgens landelijk kan worden toegepast. Daarnaast worden er scholingsprogramma’s voor zorgprofessionals ontwikkeld en geëvalueerd. Ook wordt er een eHealth interventie voor partners doorontwikkeld voor gebruik door andere gezinsleden. Deze interventie is gericht op het houden van een goede balans en ervaren kwaliteit van dagelijks leven bij het omgaan met dementie.

augustus 2017

Symposium op Wereld Alzheimer Dag

In het kader van Wereld Alzheimer Dag organiseren DementieNet en het Radboudumc Alzheimer Centrum gezamenlijk een inspirerend symposium op donderdag 21 september 2017: “Kijken door de caleidoscoop: veranderende perspectieven in dementiezorg”.

Tijdens dit symposium kan je verschillende inspirerende workshops verwachten over o.a. mantelzorgondersteuning, dementievriendelijke gemeente, jonge mensen met dementie, advance care planning en de nieuwste richtlijn over onbegrepen gedrag bij dementie.

De kosten bedragen €30,- per deelnemer. Inschrijven kan via www.dementienet.com
Het symposium vindt plaats in het Sanadome van 15.30 – 19.45 u. Adres: Weg door Jonkerbos 90 in Nijmegen.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met joanna.vandenbergh@radboudumc.nl of via 024-3665017. Informatie over het programma is te vinden in de flyer.

juni 2017

Onderzoek logopedie en dementie

“Een gesprek voeren met mijn partner 
wordt steeds lastiger. Ze kan het niet 
volgen en wordt steeds stiller.”
 
“Bijna dagelijks ontstaan er 
misverstanden omdat we elkaar niet 
begrijpen… Zo frustrerend!”
 

Spreken of het begrijpen van taal is vaak lastig voor mensen met dementie. Mariëlle Olthof, logopedist en onderzoeker bij zorggroep Maas & Waal onderzoekt een logopedische behandeling voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij is op zoek naar mensen die willen deelnemen aan haar onderzoek:

Wij zijn op zoek naar thuiswonende mensen met een beginnende vorm van dementie die een hulpvraag hebben op het gebied van communicatie (spreken/begrijpen/lezen/schrijven) en een (gezonde) mantelzorger die actief wil deelnemen aan de bijeenkomsten met de logopedist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Olthof-Nefkens via deze link.  

juni 2017

Debby Gerritsen is Junior Principal Investigator

Begin juni kreeg Debby Gerritsen het positieve nieuws dat haar de titel Junior Principal Investigator (JPI) is toegekend. Deze titel is vooral van belang in het Radboudumc. De titel geeft een stuk waardering aan haar kwaliteiten als onderzoeker en geeft bepaalde rechten bij het doen van aanvragen binnen het Radboudumc.

juni 2017

TOPICS-MDS 

TOPICS-MDS is o.a. een landelijke database met data van meer dan 44 duizend ouderen welke te gebruiken is voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens gaan over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen, hun kwaliteit van leven en zorggebruik. Ook is er data van 9000 mantelzorgers.
Deze dataset staat open voor hergebruik. Meer informatie is te vinden via deze link.

juni 2017

Grote subsidie voor project probleemgedrag bij dementie in zorginstellingen

Raymond Koopmans en Debby Gerritsen realiseerden onlangs, in samenwerking met collega’s van het Alzheimer Centrum Limburg, VUmc en UMC Groningen, een subsidie van een kwart miljoen euro voor de Waalbed IV studie.
De studie richt zich op patiënten met zeer ernstig probleemgedrag zoals ernstige agressie of roepgedrag. Nederland kent meerdere instellingen die, soms in samenwerking met een GGZ-instelling, speciale afdelingen hebben voor deze complexe groep.
De studie bestaat uit vier delen: het eerste deel gaat over organisatorische kenmerken van deze afdelingen, in deel twee wordt gedefinieerd wanneer de behandeling van probleemgedrag in de ogen van professionals en familie als ‘succesvol’ gezien wordt, in deel drie wordt bij een grote groep patiënten met dementie gezocht naar factoren die succesvolle behandeling bepalen en in het laatste deel worden tien cliënten kwalitatief geanalyseerd.
Voor dit onderzoek wordt een AIOTO-plek gecreëerd, hierbij is iemand in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en tegelijkertijd bezig met promotieonderzoek. 

mei 2017

UKON symposium 2017: Samen Doen, Samen Sterk 

Met 340 bezoekers, 32 workshops en 10 onderzoekspresentaties kijken we terug op een geslaagd UKON symposium 2017.
Veel inspirerende en vernieuwende ideeën werden gepresenteerd door verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici, bestuurders en onderzoekers van de organisaties aangesloten bij het UKON. Allen binnen het thema ‘Samen Doen, Samen Sterk', gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige ouderenzorg.
Dit jaar was Helmi IJntema van Thebe Breda de winnares van de Hans van den Bosch-prijs. Zij won deze UKON publieksprijs voor haar workshop waarin zij inzicht gaf in de belevingswereld van de mantelzorger met een naaste met dementie. 
Via www.ukonnetwerk.nl/symposium2017 vindt u de presentaties en foto’s van deze dag.

april 2017

UKON-expertteams en cursus EBP

Om de expertise te bundelen van professionals in de verschillende zorgorganisaties en om met elkaar te komen tot producten die meer zijn dan de som der delen, zijn er rondom drie inhoudelijke thema's UKON-expertteams opgestart, namelijk over delier, geriatrische revalidatie en extramurale behandeling. De experts werken planmatig aan protocollen, overzicht klinimetrie, ontwikkelen betaaltitel, etc. De klassieke start van werken aan producten is een oriëntatie op wat er is, ofwel de literatuurstudie. Ter ondersteuning van het zoeken, lezen en beoordelen van wetenschappelijke artikelen is de cursus EBP opgezet. Dertig professionals volgen die, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, artsen en psychologen; voor sommige een kennismaking met EBP, voor de meesten een opfriscursus. 

april 2017

UKON-expertteams ‘Implementatie’ en masterclass ‘Implementeren met beleid’

Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de vele initiatieven om goede kwaliteit van zorg te behouden of te verbeteren zijn er UKON-expertteams ‘Implementatie’ gestart. Het achterliggende idee is om door middel van intervisie te leren van elkaars ervaringen in de verschillende organisaties, te kijken in elkaars keuken en om elkaar te stimuleren om met verstand van zaken vernieuwingen in te voeren. Ter ondersteuning is de masterclass ‘Implementeren met beleid’ aangeboden, waarin elke organisatie een eigen implementatieplan ‘Doen bij Depressie’ heeft geschreven op basis van ervaringen en ideeën van Maria Roelofs, Gerald Morssinkhof en Debby Gerritsen. Heel effectief en inspirerend!

maart 2017

Wetenschappelijk artikel verschenen over de MAPPING-studie

In maart verscheen in het tijdschrift ‘International Psychogeriatrics’ een artikel van UKON-onderzoeker Anne van den Brink. In dit artikel beschrijven zij en haar medeauteurs de kenmerken van de onderzoekspopulatie van de MAPPING-studie: verpleeghuisbewoners met psychische en somatische multimorbiditeit zonder dementie.
Vergeleken met wat uit de literatuur bekend is over verpleeghuisbewoners met dementie en bewoners met alleen somatische ziekten verschilt de onderzoekpopulatie wat betreft  leeftijd, cognitief functioneren, probleemgedrag en de afhankelijkheid van zorg. Het omgaan met deze patiënten vereist waarschijnlijk extra kennis en vaardigheden van medewerkers. Wat zijn de specifieke zorgbehoeften die deze patiënten hebben? Dat moet verder onderzocht worden om zo de kwaliteit van zorg voor deze groep patiënten te verbeteren. Het volledige artikel is hier te lezen.

maart 2017

Zijn mensen met dementie en ernstig probleemgedrag te helpen?

Verpleeghuisbewoners die de hele dag roepen of die agressief zijn, kunnen medebewoners, familie en medewerkers tot wanhoop brengen. De WAAL BEhavior in Dementia-III-studie wil de achtergronden en de gevolgen van dergelijk ernstig probleemgedrag verhelderen. In een in kort artikel wordt de inhoud van de studie weergegeven. Dit artikel is hier te lezen.

maart 2017

Interview in de Limburger met Rogier van Deijck

Een dag na zijn promotie verscheen in Dagblad de Limburger een interview met Rogier van Deijck waarin hij duidelijk uitlegt wat palliatieve sedatie inhoudt. Hij vertelt hierin ook over een persoonlijke ervaring die hij heeft gehad met palliatieve sedatie. Het interview is via deze link te lezen. 

maart 2017

Promotie Rogier van Deijck
 
Foto: Jan GielenOp 15 maart jl is Rogier van Deijck, specialist ouderengeneeskunde bij de Zorggroep te Venlo gepromoveerd op het proefschrift getiteld: continous palliative sedation: practice, determinants and outcome. Het was een topdag voor het UKON en de Zorggroep. De dag begon met een symposium over palliatieve zorg voor medewerkers van de organisaties die deel hebben genomen aan het onderzoek van Rogier en in de middag vond de openbare verdediging plaats die Rogier met veel flair en humor volbracht. Het proefschrift bevat 5 studies waarbij diverse methoden zijn gebruikt. Rogier heeft meer dan 500 mensen die opgenomen waren voor palliatief terminale zorg gevolgd tot aan overlijden en ongeveer een kwart kreeg palliatieve sedatie. Daarbij heeft hij een studie naar de determinanten van sedatie gedaan en ook naar het beloop van comfort tijdens de sedatie.  
Foto: Jan Gielen

maart 2017

Publiciteit rondom promotie Rogier van Deijck

In de aanloop naar zijn promotie op 15 maart is er veel belangstelling voor de uitkomsten van het onderzoek van Rogier van Deijck. Eerder deze week plaatste Captise een uitgebreid artikel over de uitkomsten van zijn promotieonderzoek. 

februari 2017

De inschrijving voor het UKON-symposium 2017 is geopend!

Op 11 april vindt het UKON symposium 2017 plaats in het Evoluon te Eindhoven. Deze dag is bedoeld voor alle professionals van de UKON-zorgorganisaties, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici, psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, onderzoekers van het UKON en UKON-zorgorganisaties. ‘Samen Doen, Samen Sterk’ is het thema, waarbij het gaat over alle vormen van samenwerken met de cliënt, met familie, vrijwilligers, de buurt. Maar ook samenwerken binnen het UKON, tussen zorgverleners en met de eerste lijn. Het belooft een interessante dag te worden vol presentaties, workshops, onderzoekssessies en de vernieuwde dynamische UKON poster-markt. Het programma vind je op de symposiumpagina

Schrijf je nu in via deze link!

februari 2017

‘De pareltjes in ons werk halen de kranten niet’

Specialist ouderengeneeskunde, docent, onderzoeker en hoogleraar Ouderengeneeskunde en voorzitter van het UKON; Prof. dr. Raymond Koopmans is dagelijks bezig met de ouderenzorg, en gespecialiseerd in onderzoek naar de zorg voor mensen met dementie. In een interview met het tijdschrift Ger┼Źn vertelt hij over zijn vak, de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuiszorg en hoe hij zelf bezig is met ouderdom. 
De volledige editie van het tijdschrift is online te lezen, het interview met prof. dr. Koopmans begint op pg. 17.


februari 2017

Promotie Rogier van Deijck

Continue palliatieve sedatie, het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van de patiënt in de laatste levensfase tot aan het overlijden, wordt in toenemende mate toegepast. Toch zijn er nog veel vragen en knelpunten over deze interventie. In zijn promotie, Continuous palliative sedation: determinants, practice and outcome, op woensdag 15 maart om 14.30 uur gaat UKON-promovendus Rogier van Deijck hierop in.
Op Rogiers webpagina is zijn proefschrift te lezen.

februari 2017

Interview Christian Bakker over BEYOND-II

In de interviewreeks van ZonMw om de projectleiders van de verschillende Memorabelprojecten een gezicht te geven is ook senior-onderzoeker Christian Bakker geïnterviewd. Hij ontwikkelt met het onderzoek ‘Grip op probleemgedrag bij jonge mensen met dementie’ een zorgprogramma dat zich specifiek richt op de behandeling van probleemgedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleeghuis. Op de webpagina van de BEYOND-II-studie kan je meer lezen over deze studie. Het interview met Christian kan je hier lezen. 


januari 2017

Afdeling de Wingerd van de Waalboog

Petra Coelen is verpleegkundige op de Wingerd, de afdeling van De Waalboog waar een unieke combinatie van expertise is ondergebracht. Het is geen gewone verblijfsafdeling, maar specifiek voor mensen die naast dementie ook ernstige gedragsproblematiek hebben. Zij wonen tijdelijk op deze afdeling. Het is een gezamenlijk initiatief van Pro Persona, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en De Waalboog. De afdeling telt 24 vaste bewoners en is begin 2016 officieel geopend. In een interview met Petra Coelen en een echtgenoot van een bewoonster van de afdeling wordt duidelijk wat de toenemende dementieklachten en gedragsproblemen voor hem en zijn vrouw betekenen. Het interview is hier te lezen.

januari 2017

Interview Debby Gerritsen over SPANkracht-pakket
ZonMw en Deltaplan Dementie geven de projecten van onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel een gezicht door de projectleiders aan het woord te laten. In dit kader werd eind 2016 dr. Debby Gerritsen geïnterviewd over het SPANkracht-pakket. Dit interview is hier te lezen. 


januari 2017

Oproep: Palliatieve sedatie bij extreem gedrag?
Voor de WAALBED-III studie zoeken we een drietal casus waarbij continue palliatieve sedatie is toegepast vanwege extreem probleemgedrag of extreem onbegrepen gedrag. Dit is in onze ogen een ‘verborgen praktijk’, waarvan we weten dat deze wordt toegepast in de verpleeghuizen.  In deze studie willen we deze problematiek boven tafel krijgen en inzicht krijgen in dit proces. Het gaat daarbij om dossieronderzoek en interviews bij een casus die recent heeft plaatsgevonden. Neem bij interesse of vragen hierover contact op met Annelies Veldwijk, AIOS en promovenda: annelies.veldwijk-rouwenhorst@radboudumc.nl. De deadline is 1 februari 2017.

januari 2017

Promotie Joany Millenaar

Op 22-12 jl. is aan de Maastricht University gepromoveerd dr. Joany Millenaar op het proefschrift getiteld: "Young onset dementia: towards a better understanding of care needs and experiences." Promotores waren Prof. Frans Verhey en Prof. Raymond Koopmans en co-promotores waren dr. Marjolein de Vugt en dr. Christian Bakker. In het proefschrift wordt een verslag uitgebracht van gegevens van de NEEDYD-studie en de Europese RHAPSODY studie. In een vijftal hoofdstukken wordt ingegaan op de behoeften van mantelzorgers en ook kinderen van jonge mensen met een dementie en wordt die impact op mantelzorgers van jonge mensen met dementie vergeleken met die van mantelzorgers van ouderen met dementie. Verder is er een separaat hoofdstuk over predictoren van kwaliteit van leven bij mensen met Alzheimer dementie en Frontotemporale dementie. De promotie is de derde binnen het programma dementie bij jonge mensen.

december 2016

Debby Gerritsen benoemd tot Universitair Hoofd Docent!

Onlangs was er reden voor feest binnen het UKON-team. Debby Gerritsen is namelijk benoemd tot Universitair Hoofd Docent (UHD) met de opdracht 'Mentaal Welbevinden van kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen'.
Een UHD is gepromoveerd en heeft zowel onderwijs- als onderzoekstaken. Internationaal is zij nu een ‘associate professor’. Binnen het UKON is zij als senior onderzoeker en co-promotor bij een flink aantal studies betrokken. Onderaan haar eigen pagina vindt u een video waarop u Debby zelf kunt horen over haar passie voor onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ouderen.

december 2016

UKON ontvangt 500.000 euro subsidie 

Eind november heeft het ministerie van VWS het UKON-beleidsplan ‘Samenwerking aan de kwaliteit van ouderenzorg: op weg naar implementatie’ goedgekeurd. In dit plan worden de doelen van het UKON tot augustus 2017 beschreven. Het gaat daarbij onder meer om het implementeren van het zorgprogramma Doen bij Depressie, het vormen van UKON-brede expertteams, onder meer voor delier en geriatrische revalidatie, zodat kennis en expertise meer dan voorheen gedeeld wordt. Ook wordt een expertteam Extramurale behandeling gevormd dat, onder leiding van prof. dr. Raymond Koopmans, een bijdrage gaat leveren aan het verder ontwikkelen van inhoud en kwaliteit van en een format voor toekomstige extramurale behandeling. Het ministerie van VWS subsidieert het beleidsplan met 500.000 euro. Daarvan worden, naast bovengenoemde activiteiten, ook een aantal buitenpromovendi en het jaarlijks symposium op 11 april 2017 gefinancierd. Ook de andere academische netwerken ouderenzorg die samenwerken in het kader van SANO hebben een subsidie ontvangen.

december 2016

Jonge mensen met dementie vergen specialistische zorg

Relatief jonge mensen met dementie hebben heel andere behoeften dan ouderen met deze aandoening. Dat vraagt dus ook een ander type zorg en ondersteuning, stellen specialist ouderengeneeskundige prof. dr. Raymond Koopmans en collega's. Maar de financiële ruimte hiervoor lijkt onvoldoende. In het Medisch Contact van 30 november verscheen een artikel waarin de specialistische behoeften van jonge mensen met dementie duidelijk naar voren worden gebracht. Dit artikel is hier te lezen.

november 2016

SAVE THE DATE! UKON-symposium 11 april 2017

De datum voor het UKON-symposium van volgend jaar is bekend. Op dinsdag 11 april zullen weer verzorgenden en andere professionals van de UKON-organisaties samenkomen voor een inspirerend symposium. Dit jaar is het onderwerp 'Samen Doen, Samen Sterk' en zal het symposium voor het eerst plaatsvinden in het Evoluon in Eindhoven. Houd de speciale symposiumpagina in de gaten voor de nieuwste informatie.

november 2016

‘Kwaliteit dwing je niet af met afvinklijstjes’ – Blog Ruth Maas

De afvinklijstjes van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) belemmeren het leveren van liefdevolle zorg. Zorgbestuurders vinden dat zorgverleners meer ruimte moeten krijgen voor het geven van aandacht aan bewoners. 
Ruth Maas, zorgbestuurder van Zorgcentra De Betuwe beschrijft aan de hand van een casus van de 89-jarige mevrouw van Mourik hoe de IGZ-afvinklijst een verkeerd beeld van de zorg schept. De maatregelen die genomen zijn om o.a. de bewegingsvrijheid van deze mevrouw te vergroten, vallen volgens de afvinklijst van de IGZ onder vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit roept het beeld op van kwetsbare ouderen die zijn vastgebonden en niet de mooie oplossingen die in dit geval zijn gevonden om de bewegingsvrijheid en de kwaliteit van leven van mevrouw van Mourik te vergroten. De volledige blog van Ruth Maas is via deze link te lezen.

november 2016

Prestigieuze prijs voor prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen

Op het congres van de International Psychogeriatric Association (IPA) van afgelopen september heeft prof.dr. Myrra Vernooij-Dassen de ‘IPA Service to the field of Psychogeriatrics award’ ontvangen.
IPA is een van de belangrijkste multidisciplinaire organisaties op het terrein van de psychogeriatrie. De prijs wordt gegeven voor het tonen van inspiratie, leiderschap, visie, ethiek, innovatie, organisatie-ontwikkeling en motivatie op het gebied van de psychogeriatrie. 
Emeritus hoogleraar prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen is expert op het gebied van psychosociale zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Ze was tot 2015 directeur van het Radboud Alzheimer Centrum in Nijmegen en nam in oktober 2015 officieel afscheid als hoogleraar Psychosociale aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen aan het Radboudumc. Haar werk voor internationale projecten en samenwerkingsverbanden blijft ze voortzetten. Ze is onder andere betrokken bij het Memorabel-project Decidem, waarin palliatieve zorg bij dementie centraal staat. Haar ambitie is om zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven realiseren door goed te luisteren naar de wensen van mensen met dementie.

november 2016

Oproep: ervaringen met het verbeteren van zorg bij delier

Binnen het UKON zijn we gestart met verschillende multidisciplinaire expertteams waaronder een expertteam delier.
Ons uiteindelijke doel is te komen tot aanbevelingen voor zowel de inhoud van een protocol en/of zorgprogramma, als voor het plan van aanpak voor de implementatie om zo de zorg voor mensen met een delier te optimaliseren. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar voorbeelden van instellingsbrede multidisciplinaire protocollen en/of zorgprogramma’s en voorbeelden van implementatie. Ook horen we graag over de effecten van de gebruikte methodes en de ervaren knelpunten en tips hoe daarmee om te gaan.
Als er binnen jouw instelling (kleinschalig) onderzoek is gedaan m.b.t. tot delier dan zijn we geïnteresseerd in de resultaten! 
Dus is er binnen jouw instelling ervaring met het bovenstaande, dan zouden we heel graag de resultaten (producten) en bevindingen hiervan ontvangen.
We zien jouw reactie graag tot uiterlijk 18 november met belangstelling tegemoet!
De reactie kan gestuurd worden naar: m.jozen@zzgzorggroep.nl 
Alvast bedankt!

Namens het expertteam Delier,
Monique Jozen

oktober 2016

Inspiratiemarkt Dementie bij zorgcentra De Betuwe

Er gebeurt veel op het vlak van dementie; in Nederland, maar ook binnen de UKON-organisaties. Op de inspiratiemarkt Dementie bij zorgcentra De Betuwe is er de mogelijkheid om de verschillende initiatieven te beleven. Zo is er meer informatie over bijvoorbeeld fingerfood (ook gepresenteerd op het laatste UKON-symposium), de invloed van muziek op mensen met dementie en aromatherapie. Het volledige programma is te zien via deze link. De markt vindt plaats op donderdag 10 november van 12.00 – 17.00 uur  in de Prinsenhof in Buren.

oktober 2016

Bijdrage prof. dr. Raymond Koopmans aan discussie over aanpassen van de euthanasiewet

Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Daarbij wordt niet alleen gekeken of het een vrijwillig, weloverwogen verzoek betreft, maar ook of sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. 
Het kabinet wil met dit voorstel mensen tegemoetkomen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden maar geen lichamelijke medische klachten hebben. Het neemt daarmee afstand van het advies over 'voltooid leven' van een commissie onder leiding van D66-senator Paul Schnabel. 
Vrijdag 14 oktober verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over de discussie die ontstaan is naar aanleiding van het aanpassen van de euthanasiewet. Prof. dr. Raymond Koopmans heeft hier een bijdrage aan geleverd. Dit artikel is hier te lezen.

oktober 2016

Landelijk expertisenetwerk voor mensen met ernstig hersenletsel opgericht

Op 14 oktober is de officiële oprichting van het eerste landelijke expertisenetwerk voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een feit. In het netwerk worden de krachten gebundeld en een verbinding gemaakt tussen praktijk, wetenschap en onderwijs, zodat mensen met ernstig hersenletsel na coma niet meer ‘tussen wal en schip vallen’. Twee zorgcentra die zijn aangesloten bij het UKON zijn ook partners in dit netwerk, te weten Thebe en de Zorgboog. Uiteraard is de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’, die ook verbonden is aan het UKON, ook partner in dit netwerk. Meer informatie over het expertisenetwerk is via deze link te vinden. De verschillende onderzoeken naar NAH binnen het UKON zijn te vinden op onze wetenschapspagina.

oktober 2016

Onderzoek in Nederland – waarheen, waarvoor?

Op 12 oktober verscheen het rapport ‘Onderzoek waar je beter van wordt’ van de Gezondheidsraad waarin gesteld wordt dat de Nederlandse umc’s meer onderzoek moeten doen dat bruikbaar is in de praktijk. Voorzitter van de Gezondheidsraad commissie was prof. dr. Pim Assendelft. De commissie stelt dat umc’s het toegekende onderzoeksgeld vooral voor fundamentele en medisch-specialistische onderwerpen gebruiken, terwijl onderzoek naar veel voorkomende ziekten, langdurige zorg en preventie zou blijven liggen. De umc’s moeten meer samenwerken met huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen om onderzoeksvragen uit de praktijk op te halen. De Volkskrant opende diezelfde dag met het artikel ‘Te weinig onderzoek naar ‘gewone’ ziekten naar aanleiding van het rapport. Prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde en voorzitter van het UKON, pleit in De Volkskrant voor meer onderzoek voor deze ‘vergeten groep’: “We doen in de ouderenzorg veel op gevoel, een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt vaak”.

oktober 2016

'Ouderenzorg in transitie', een blog van prof. dr. Raymond Koopmans

'Het huidige kabinet heeft een majeure transitie in de ouderenzorg ingezet. Het beleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zijn ouderen hier wel beter mee af?' Dat vraagt specialist Ouderengeneeskunde prof. dr. Raymond Koopmans zich af. Het volledige artikel is te lezen via deze link.

september 2016

Drie subsidies van ZonMw voor UKON-onderzoek

Vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel zijn drie subsidies toegekend van €100.000 - 150.000 aan projecten waar verschillende UKON-onderzoekers bij betrokken zijn. De drie projecten zijn 'crisis bij mensen met een dementie' van Marjolein van der Marck, 'logopedische behandeling van communicatiestoornissen bij mensen met dementie en hun mantelzorgers' van Hanneke Kalf en Mariëlle Olthof en 'sociotherapeutische leefmilieus' van Debby Gerritsen. Memorabel maakt deel uit van het Deltaplan Dementie en heeft het doel de kwaliteit van leven van mensen dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren.

september 2016

Radboudumc Alzheimer Centrum Zomerborrel 2016
Eind juli vond in een bijzondere setting de zomerborrel van het Radboudumc Alzheimer Centrum plaats. Dankzij de gastvrijheid van prof. dr. Raymond Koopmans, bestuurslid van het RAC, werd zijn achtertuin het decor voor een inhoudelijk, inspirerend en ontspannen samenzijn. Dit is zeer mooi in beeld gebracht in een sfeerimpressie. In deze video zijn naast UKON-coördinatoren Anke Persoon en Els Derksen, verschillende UKON-onderzoekers te zien, zoals Brenda Pistorius, Annemiek Bielderman en Christian Bakker

september 2016

Interview Anke Persoon over Kennismonitor Dementie

Vanuit het UKON willen we steeds meer kennis over de zorg voor ouderen en chronisch zieken verspreiden en willen we al onze onderzoekers aanmoedigen om publicaties in de media over hun onderzoek te melden en via ons te verspreiden.
Zo is UKON-coördinator en -onderzoeker Anke Persoon onlangs geïnterviewd voor het tijdschrift ‘Onderwijs en Gezondheidszorg’ over de Kennismonitor Dementie. Anke is één van de ontwikkelaars van deze webbased vragenlijst over dementie. Meer informatie over deze Kennismonitor is te vinden op onze website. Het interview is via deze link te lezen.

september 2016

Jonge comapatiënt heeft goede toekomst na speciale behandeling

Jongeren die 10-12 jaar geleden door ernstig hersenletsel in een langdurige bewusteloze toestand verkeerden, blijken op de lange termijn een goede kans te hebben om grotendeels of volledig zelfstandig te wonen. Dat blijkt uit onderzoek onder 34 patiënten dat het Radboudumc in samenwerking met Libra Revalidatie locatie Leijpark in Tilburg uitvoerde. De resultaten verschijnen 6 september in Brain Injury. Dit nieuws werd breed in de media verspreid (Volkskrant, RTL-4 nieuws, Radboudumc).  
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’.
Op basis van eerder onderzoek wordt de onderzochte behandeling alleen vergoed voor jongeren tot 25 jaar. Voor mensen vanaf 25 jaar met langdurig bewustzijnsverlies na ernstig hersenletsel bestaat in Nederland geen gerichte behandeling om het bewustzijnsverlies op te heffen en verdere revalidatiebehandeling mogelijk te maken. Daarvoor ontbreekt voldoende wetenschappelijk bewijs. Diverse partijen zijn nu op initiatief van de Hersenstichting in overleg om de best mogelijke behandeling en zorg voor deze laatste doelgroep te beschrijven.
Tegelijkertijd met het uitvoeren van dit onderzoek is een documentaire gemaakt, waarin enkele patiënten en/of hun familieleden aan het woord komen. De documentaire is te vinden op de site van Libra Revalidatie: www.libranet.nl/vin

september 2016

Nieuwe website: www.AlzheimerOnderzoek.nl 

Sinds kort is er een nieuwe website online: www.AlzheimerOnderzoek.nl. Deze website is een initiatief van Alzheimer Nederland en heeft als doel te verbinden: alzheimeronderzoekers met zorgprofessionals, maar ook alzheimeronderzoekers en politici, industrie, ondernemers in het veld of wetenschapsjournalisten. Maar toch vooral alzheimeronderzoekers onderling. Op deze website zijn korte video's te zien van prof. dr. Raymond Koopmans en dr. Debby Gerritsen, waarin zij vertellen over hun werkzaamheden. Via het kopje 'onderzoekers' op www.AlzheimerOnderzoek.nl zijn hun pagina's met de video's te vinden. 

augustus 2016

Als bewustzijn niet meer terugkeert

Ieder moment verkeren zo’n dertig mensen in Nederland in een toestand waarin ze wel zelfstandig de ogen openen en ademhalen, maar alleen reflexmatige reacties laten zien. Naar dit niet-responsief waaksyndroom is Willemijn van Erp geïnterviewd, onderzoeker bij het Radboudumc van de onderzoeksgroep Niemand tussen wal en schip en het UKON. Een zeer interessant artikel is hierover verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.


augustus 2016

V&VN-bijeenkomst voor Verzorgenden

Wil jij je ook inzetten voor goede kwalitatieve zorg en optimale werkomstandigheden? Het “Platform voor Verzorgenden” wil heel graag, samen met jou, stappen zetten op weg naar een toekomstbestendige zorg. Een bijeenkomst op vrijdag 30 september 2016 bij V&VN in Utrecht. Zie de link voor het platform en het programma.

augustus 2016

De psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg

De cliëntenpopulatie verandert en er is sprake van een veranderende visie op de zorg. Dat dwingt tot reflectie over wat de plaats en rol is van de psycholoog. Een mooie brochure van het NIP, over taken en de uitdadigingen zoals onbegrepen gedrag.

augustus 2016

Relatie tussen personeelsinzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

Om kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren moet gezocht worden naar een optimale mix van medewerkers die op de juiste wijze worden ingezet. Iedere medewerker neemt naast de spreekwoordelijke ’handen aan het bed’ ook zijn of haar ‘hoofd’ en ‘hart’ mee in het werk. Het samenspel tussen kennis, vaardigheden en attitudes maakt of medewerkers de kwaliteit van zorg beïnvloeden. Bekijk hier het rapport van de Universiteit Maastricht.

juli 2016

Interview Nederlands Dagblad prof. dr. Achterberg en prof. dr. Zuidema

Prof. dr. Wilco Achterberg (Leiden) en prof. dr. Sytse Zuidema (Groningen) zijn geïnterviewd voor het Nederlands Dagblad naar aanleiding van de berichten in de media over de kwaliteit van de verpleeghuizen in Nederland. Er is vaak een verschil tussen de klanttevredenheid en het inspectieoordeel, concludeerde Achterberg na onderzoek. ‘De inspectie richt zijn aandacht op de processen: zorgen dat de slotjes goed zijn, de mouwen kort en dat alle handtekeningen op het goede papier staan. Soms zit je met stijgende verbazing te luisteren en denk je: hebben we misschien ook nog een patiënt?’ Zuidema sluit hierbij aan: ‘Ik denk dat wat zij meten, al die protocollen en handtekeningen, onvoldoende recht doen aan de daadwerkelijke kwaliteit van de verleende zorg.’
In dit interview geven beiden ook aan wat zij denken dat de echte problemen van de ouderenzorg zijn, nl. (1) te weinig brein aan bed, (2) kennis blijft op de plank liggen en (3) men denkt dat goede zorg alle problemen van ouderen oplost. Het volledige interview is te lezen via deze link.

juli 2016

'Zwarte lijsten helpen niet'

Woensdag 13 juli verscheen een opiniestuk van prof. dr. Raymond Koopmans in De Gelderlander.
De titel van dit stuk is: 'Zwarte lijsten helpen niet'. Koopmans beschrijft dat de verpleeghuissector volop bezig is met verbeteringen en dat een vernietigend rapport hier niet bij helpt. De complexiteit van de zorg wordt zwaar onderschat. ‘Het wordt daarom hoog tijd dat de complexiteit het uitgangspunt wordt van wat er echt nodig is aan deskundigheid, competenties en wetenschappelijk onderzoek. Want alleen maar benoemen dat de zorg zwaarder is geworden en zwarte lijsten publiceren, gaat ons niet helpen te benoemen wat goede kwaliteit van zorg is’. Het volledige artikel is via deze link te lezen.

juli 2016

Presentaties SANO-symposium 3 juni

Het SANO-symposium  ‘Samen sterk in wetenschap en praktijk’ van 3 juni was een succes. Vanuit het UKON hebben Anne van de Brink en Adrie Gerritsen de eerste resultaten van hun onderzoek gepresenteerd.  Naast 10 presentaties was er tijdens de pauze ook een postermarkt. Die verdient volgend jaar wat meer aandacht. Al met al was het een middag met levendige discussies. Via de link op de site van het netwerk in Maastricht zijn een verslag en de presentaties te vinden.

juli 2016

Eerste parkinsonhuis trots van Groenhuysen

In Roosendaal is het eerste parkinsonhuis van Nederland geopend. Na de zomervakantie biedt het huis zorg aan 24 patiënten met dezelfde ziekte. Specialist Ouderengeneeskunde en UKON-onderzoeker Danny Hommel is trots dat zijn werkgever Groenhuysen de nek uitstak om het Parkinsonhuys te bouwen. De professionals van Groenhuysen werken samen met de afdeling Neurologie van het Bravis Ziekenhuis. In BN De Stem is een artikel geplaatst over deze bijzondere woning. 

juli 2016

Promotie Tessa van der Maaden

Op 29 juni jl. promoveerde aan het VUmc Tessa van der Maaden op het proefschrift getiteld: Improving comfort in nursing home residents with dementia and pneumonia (het PneuMonitor-onderzoek). Promotores waren prof. dr. Cees Hertogh, prof. dr. Raymond Koopmans en prof. dr. Riekie de Vet. Copromotor was dr. ir. Jenny van der Steen.

Het doel van het PneuMonitor-onderzoek was het verminderen van onwelbevinden en symptomen bij verpleeghuisbewoners met dementie en pneumonie. Om dit doel te bereiken werd een interventie ontwikkeld: een leidraad voor optimale symptoomverlichting. Het PneuMonitor onderzoek was een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RTC) waaraan in totaal 32 Nederlandse verpleeghuizen deelnamen. Gezamenlijk includeerden zij 399 bewoners met dementie en pneumonie. Vanaf de dag van diagnose van de pneumonie tot aan twee weken daarna, werden bewoners dagelijks ‘geobserveerd’ door onafhankelijke observatoren om de mate van onwelbevinden te bepalen. Het introduceren van de leidraad in de helft van de deelnemende verpleeghuizen resulteerde niet in een vermindering van het geobserveerde onwelbevinden. Wel liet het PneuMonitor onderzoek (2012-2014) zien dat het onwelbevinden een stuk lager was dan wat werd geobserveerd in eerder onderzoek (1996-1998). Het volledige proefschrift is te lezen via deze link.

juli 2016

Interview prof.dr. Raymond Koopmans voor BeterOud

Onlangs is prof.dr. Raymond Koopmans geïnterviewd door het platform BeterOud. Dit platform brengt innovaties en partijen bij elkaar, en helpt hen bij het doorontwikkelen en toepassen ervan, zodat ouderen er beter van worden.
In dit interview benadrukt Koopmans dat er veel meer kennis is dan de zorgprofessional zich realiseert. Zij zouden zich daarmee nog verder kunnen ontwikkelen tot experts. Het volledige interview is te lezen via deze link.

juli 2016

Succesvol congres Waardigheid en Trots

Maandag 4 juli werd het congres ‘Een jaar later: ruimte voor verpleeghuizen’ gehouden. Dit naar aanleiding van het 1-jarig bestaan van het programma 'Waardigheid en Trots'. Verschillende UKON-organisaties hebben op dit congres door middel van presentaties zichzelf laten zien. Eén van de stands werd bemand door UKON-onderzoeker Annemiek Bielderman. Zij doet onderzoek naar de effectiviteit van het SPANkracht-pakket en heeft op het congres over dit onderzoek verteld en gezocht naar organisaties die zouden willen deelnemen aan haar onderzoek.
Een uitgebreid verslag van het congres en een link naar de diverse presentaties is te vinden op deze pagina

juli 2016

Symposium ter ere van 45-jarig bestaan PgD

Op 6 oktober organiseert de PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg in samenwerking met de NIP-sectie Ouderepsychologie, GERION en het Trimbos-instituut een symposium ter ere van het 45-jarig bestaand van de PgD. Dit symposium zal gaan over de kracht van de psychologie in de ouderenzorg.
UKON-onderzoeker Debby Gerritsen zal op dit symposium een lezing geven over hoe je binnen alle psychologische en psychosociale interventies het kaf van het koren kan scheiden. Meer informatie over het symposium en het aanmelden is te vinden in de flyer.

juni 2016

Award RIHS voor Doen bij Depressie

Op 21 juni werden de jaarlijkse awards van het Radboud Institute for Health Sciences (RIHS) uitgereikt. Dit jaar werden voor het eerst ook de RIHS Societal Impact Award uitgereikt. Deze awards zijn voor het RIHS-onderzoeksproject met een grote impact op de maatschappij. Het project 'Doen bij Depressie' heeft hierbij de derde prijs gewonnen. UKON-onderzoeker Debby Gerritsen heeft deze prijs in ontvangst genomen.

juni 2016

Congres Waardigheid en Trots 4 juli 2016

Een jaar geleden hebben ruim 650 locaties van meer dan 150 verpleeghuizen zich een voorstelling gemaakt van hoe de verpleeghuiszorg verbeterd kan worden. Zij hebben cliëntvertegenwoordigers, professionals en anderen overtuigd van hun visie en aanpak. Enthousiast zijn zij aan de slag gegaan om hun droom na te jagen. De zorgverleners hebben bovendien in groepen met elkaar kennis, ideeën, ervaringen uitgewisseld.
Maandag 4 juli delen de deelnemende organisaties hun ervaringen en resultaten tot nu toe. De aanbieders laten gedurende de hele dag met workshops en presentaties zien wat de opbrengsten zijn van een jaar gezamenlijk werken aan de verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg.
De workshops en presentaties op deze dag zijn voor iedereen die werkzaam of betrokken is bij een organisatie voor verpleegzorg. Overzicht van het programma en aanmelden via deze pagina.

juni 2016

Wederom tv-opnames bij De Riethorst Stromenland

Enkele weken geleden zijn er op Slotjesveste (De Riethorst Stromenland) opnames gemaakt voor het SBS6 programma ‘Samen Sterk’. In het programma wordt aandacht besteed aan de verschillende samenwerkingsverbanden van De Riethorst Stromenland met o.a. het Expertise Centrum Wondzorg en de huisartsenpraktijk op Slotjesveste. Het item van De Riethorst Stromenland wordt zaterdag 4 juni uitgezonden om 16.30 uur. Herhaling op zondag 5 juni om 12.30 uur.

mei 2016

Aankondiging verdediging proefschrift Tessa van der Maaden

Woensdag 29 juni 2016 zal onderzoeker Tessa van der Maaden haar proefschrift verdedigen in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tessa heeft onderzoek gedaan naar comfort en prognose van mensen met dementie en een longontsteking in het verpleeghuis (Pneumonitor). Prof.dr. Raymond Koopmans is haar promotor en dr.ir. Jenny van der Steen haar copromotor. De Nederlandse samenvatting van haar onderzoek is te vinden op haar onderzoekspagina.

mei 2016

SANO-wetenschapsdag 3 juni 2016

Elke twee jaar organiseert het UKON samen met de vier andere academische netwerken in de ouderenzorg een gezamenlijke SANO-wetenschapsdag, dit jaar op vrijdag 3 juni in Maastricht. Deze wetenschapsdag is bestemd voor zorgverleners en onderzoekers uit de aangesloten zorginstellingen. 
Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. pijn bij mensen met dementie, geriatrische revalidatie en kwaliteit van leven. Het verbinden van wetenschap en praktijk in de ouderenzorg is de belangrijkste doelstelling van de vijf academische netwerken uit Maastricht (AWO-ZL), Nijmegen (UKON), Groningen (UNO-UMCG), Leiden (UNC-ZH) en Amsterdam (UNO-VUMC). Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.

mei 2016

Opnames bij De Riethorst Stromenland voor RTL4-programma

Begin mei zijn er op verschillende locaties van De Riethorst Stromenland opnames gemaakt voor het RTL4-programma ‘Woontips’. In het programma wordt aandacht besteed aan ‘Wonen, je thuis voelen’. Momenteel maken zij een reeks met reportages over de leefomgeving binnen zorgorganisaties en de ontwikkelingen in de zorg. Het item over De Riethorst Stromenland is inmiddels al uitgezonden, maar via deze link is de betreffende uitzending terug te kijken.

mei 2016

Interview over speciale voorziening 'De Wingerd' van de Waalboog

In de nieuwsbrief van Waardigheid en Trots verscheen afgelopen week een interview met 2 kinderen van ouders die opgenomen zijn in de speciale voorziening van de Waalboog en Pro Persona voor mensen met dementie en ernstig onbegrepen gedrag. Duidelijk wordt hoe belangrijk het is dat deze optie er is. Het volledige interview is te lezen via deze link.

mei 2016

Prof.dr. Raymond Koopmans praat met staatssecretaris VWS

Staatssecretaris Martin van Rijn bezocht op 2 mei verpleeghuis Joachim en Anna in Nijmegen. Hij sprak daar onder andere met bewoners en mantelzorgers. Ook sprak hij met prof.dr. Raymond Koopmans over ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en de actieve rol van De Waalboog binnen het UKON-netwerk. 


april 2016

Hoge kwaliteit van leven dankzij polsbandje met GPS bij TanteLouise-Vivensis

Op locatie Vissershaven van TanteLouise-Vivensis in Bergen op Zoom hebben de bewoners een polsbandje met GPS. Het zorgt ervoor dat ze ondanks hun dementie toch naar buiten kunnen. De wet staat dat toe, maar zonder slag of stoot ging het bij de opstart, nu tweeënhalf jaar geleden, niet. Met een poster over dit project heeft TanteLouise-Vivensis op het UKON-symposium van 2015 de 'Hans van den Bosch'-publieksprijs gewonnen. Meer informatie over het project kunt u lezen via deze link.

april 2016

Dynamisch UKON-symposium: Trots op je vak!

De thema’s 'waardigheid' en 'trots' stonden donderdag 7 april centraal op het jaarlijkse UKON-symposium: waardigheid voor de cliënt en de trots op het vak van de professional in de langdurige zorg. Het landelijk programma Waardigheid en trots heeft tot een dynamiek geleid waarbij de bewoner, meer dan voorheen, centraal staat. En dat zit ‘m vaak in kleine dingen, zo stelde CC-zorgadviseur Désirée Bierlaagh. De verzorgenden maken voor oudere bewoners het verschil: oprechte aandacht in benadering en handelen (van een grapje tot een tactische reactie), als individuele professional en als team proberen tegemoet te komen aan de behoeften van mensen. Het symposium stond vol van inspirerende voorbeelden, zowel bij de plenaire sprekers, de posters, tijdens de workshops en de kennismarkt tijdens de lunch. Er staat meer informatie op de symposiumpagina.

april 2016

Opgenomen in een verpleeghuis. Wat doet dat met een gezond mens?
Zorgorganisatie Sevagram in Zuid-Limburg koos voor een bijzondere stage voor de medewerkers die in opleiding zijn tot verzorgende niveau-3. Allemaal doen zij een zogeheten ‘exposure’ ofwel ‘blootstelling’.
Teammanager Zorg van locatie Valkenheim, Nicole Winkel, nodigde journaliste Ellen Kleverlaan uit om ook zo’n exposure te komen doen. Het artikel wat Ellen schreef over haar ervaringen is te lezen op de website van Waardigheid en Trots.

maart 2016

Staatssecretaris Van Rijn kookt voor bewoners Keyserinnedael
Op 16 maart jl. heeft staatsecretaris Van Rijn een werkbezoek gebracht aan de Zorgboog (Helmond). Hij is ingegaan op de uitnodiging om een keer te komen koken. Tijdens het bezoek kon de staatssecretaris ervaren dat kookactiviteiten bij de Zorgboog onderdeel uitmaken van het dagelijkse leven van cliënten. De staatsecretaris heeft zelf ook de handen uit de mouwen gestoken en samen met diverse vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers gekookt. Uiteraard was er ook voldoende tijd om met enkele cliënten en hun familieleden te spreken. Met dit bezoek is aandacht gegenereerd voor het project 'Koken met Zorgboogsterren' dat als doel heeft nieuwe kookvrijwilligers aan te trekken voor de Zorgboog.

maart 2016

Noodklok: Groeiend tekort hoogopgeleide verpleegkundigen
In het Algemeen Dagblad verscheen donderdag 17 maart een artikel waarin de noodklok geluid werd over het groeiend tekort aan hoogopgeleide verpleegkundige. Alleen al in de wijkverpleging zullen er eind dit jaar duizend werknemers te weinig zijn. De beroepsgroep en de gezamenlijke zorgondernemers trekken daarover aan de bel. Ook prof. dr. Raymond Koopmans heeft zijn zorgen geuit: ‘De roep om meer deskundigheid in verpleeghuizen zal de komende jaren alleen maar toenemen.’ 
Het volledige artikel is hier te lezen. 

maart 2016

Drukbezocht Symposium “Terminale zorg in ontwikkeling” 
Op donderdag 3 maart hebben meer dan 80 medewerkers en vrijwilligers van Kalorama deelgenomen aan een symposium over de palliatieve terminale zorg. Tijdens lezingen en workshops is er kennis opgedaan en gedeeld over hoe men  de meest optimale palliatieve zorg aan bewoners kan verlenen. Binnen Kalorama is een expertteam palliatieve zorg actief bestaande uit deskundigen vanuit zorg en behandeling. Tijdens het UKON-symposium 7 april 2016 zal het expertteam een workshop verzorgen met als onderwerp “Verbeteringen van de zorg in de stervensfase”. Een uitgebreider verslag is hier te lezen.

februari 2016

3 jaar UKON in 3 minuten

Op maandag 15 februari jl. tekenden de vijftien organisaties die samenwerken in het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) opnieuw een samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar. Bij de ondertekening was ook Cathy van Beek, lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc, aanwezig. Zij sprak over het belang van de expertise van de professionals in de zorgorganisaties en de onderlinge samenwerking tussen de partners van het UKON-netwerk. Het aangaan van duurzame netwerken is één van de vier speerpunten van de Radboudumc strategie. 

UKON in drie minuten
In een korte video laat het UKON de belangrijkste resultaten zien van deze samenwerking tussen universiteit en praktijk van de afgelopen 3 jaar. 

februari 2016

Samenwerking UKON-netwerk verlengd

Het was een drukte van belang: op 15 februari tekenden maar liefst vijftien organisaties in de langdurige zorg voor continuering van hun samenwerking met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde voor de komende drie jaar. Een extra warm welkom was er voor de twee nieuwe organisaties die toetreden, namelijk Zorgcentra De Betuwe en Thebe. 
Het UKON-netwerk is hiermee op weg naar een 15-jarig bestaan en daarmee zijn we één van de duurzaamste netwerken van het Radboudumc. Kern van ons netwerk is de samenwerking in wetenschappelijk onderzoek, zowel in het verpleeghuis als thuis. Het implementeren van effectieve interventies krijgt aandacht door onder andere kant en klare producten te ontwikkelen. Daarnaast organiseren we scholingen en symposia, zoals ‘Trots op je vak’ op 7 april. Wat nieuw in de komende beleidsperiode is, is dat de expertise van de professionals in de zorgorganisaties centraal staat waarbij we onderzoeken hoe de samenwerking tússen de experts van de 15 zorgorganisaties meer tot haar recht kan komen.  

Bij de ondertekening was ook Cathy van Beek, lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc, aanwezig. Zij sprak over het belang van de expertise van de professionals in de zorgorganisaties en de onderlinge samenwerking tussen de partners van het UKON-netwerk. Het aangaan van duurzame netwerken is voor het Radboudumc één van de vier speerpunten (zie strategie Radboudumc): het UKON-netwerk is daar een mooi voorbeeld van.

februari 2016

Thuis blijven wonen met dementie: hoe langer hoe beter!?

Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, organiseert een middagsymposium in Den Haag op 24 mei 2016. Onderwerp van dit symposium is: Thuis blijven wonen met dementie: hoe langer hoe beter!? 
In de vorm van bekende rubrieken uit het tijdschrift zullen verschillende vragen over dit onderwerp gepresenteerd worden in interactie met de deelnemers: Denkbeeld ‘Live’. 
Op de poster vindt u meer informatie over dit symposium.

februari 2016

Interventie voor minder depressie bij ouderen erkend

Dierbare Herinneringen, een gespreksinterventie die ook als module is opgenomen in Doen bij Depressie, is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als geschikte interventie om depressieklachten bij ouderen te verminderen. Meer informatie over deze erkenning is hier te vinden. Het UKON biedt een training Dierbare Herinneringen Therapie aan psychologen. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over Doen bij Depressie

december 2015

Vergroten van kennis over dementie bij jongeren van groot belang

Begin 2016 gaat de nationale bewustwordingscampagne ‘Dementievrienden’ van start. Deze campagne van het ministerie van VWS moet het oog voor en de kennis van dementie vergroten. Bij de campagne wordt onder meer gebruik gemaakt van het advies van de werkgroep ‘Vanuit dementie bekeken’. In deze werkgroep onder leiding van Ireen van Ditshuyzen, bekend van onder andere de documentaire ‘Dementie en dan?’, had ook Raymond Koopmans van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en het Radboudumc Alzheimer Centrum zitting. 

Op 16 december overhandigde de werkgroep haar advies aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. De werkgroep formuleerde elf prioriteiten over diverse aandachtspunten zoals het herkennen van dementie, jonge mensen met dementie of het verbeteren van de palliatieve zorg. Het bewust beïnvloeden van de maatschappelijke beeldvorming en het inzetten op voorlichting en scholing, vooral bij jongeren, heeft volgens de werkgroep de hoogste prioriteit. 

De staatssecretaris heeft toegezegd uitvoering te geven aan de adviezen als onderdeel van zijn dementiebrief die medio dit jaar is verschenen. Ook zal de staatssecretaris het komende jaar een aantal werkbezoeken in het land afleggen die aansluiten bij dit advies.

december 2015

Save the date! UKON-symposium: 7 april 2016

De datum en het onderwerp van het UKON-symposium 2016 zijn bekend! Op donderdag 7 april zal het volgende UKON-symposium plaatsvinden. Het onderwerp van dit symposium is: ‘Trots op je vak!’. Hiermee wordt aangesloten bij het plan van aanpak van staatssecretaris van Rijn: ‘Waardigheid en Trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’.
Op dit symposium hebben professionals van de verschillende UKON-organisaties de kans om elkaars projecten te leren kennen. Hier kan je meer informatie vinden over dit symposium.
Vanaf 2 februari kan je je aanmelden voor dit symposium. Meer informatie hierover zal tegen die tijd op de website te vinden zijn.

december 2015

Aanmelden nieuwe meetronde Monitor Woonvormen Dementie

In het voorjaar van 2016 start een nieuwe meetronde van de Monitor Woonvormen Dementie. Voor deze nieuwe meetronde kunnen zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden aan bewoners met dementie zich vanaf heden aanmelden. Deelname aan de Monitor Woonvormen Dementie biedt zorgorganisaties de mogelijkheid inzicht te krijgen in waar mogelijkheden liggen voor verbetering of waar zij een voorbeeld zijn voor andere instellingen. Meer informatie is via deze link te vinden.

december 2015

Professionele zorg en waardig leven en sterven – Beleidsplan 2016-2018 

In oktober is het nieuwe UKON-beleidsplan in het bestuurdersoverleg onder deze titel vastgesteld. Met deze titel sluiten we aan bij het plan van aanpak van staatssecretaris Van Rijn. Met dit beleidsplan kunnen we weer 3 jaar vooruit. Hoewel de acties veranderd zijn, blijft het doel van het UKON onveranderd: 
Doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. De visie van het UKON is gericht op zowel de specialisatie als de vermaatschappelijking van de zorg en behandeling.

november 2015

Subsidie ZonMw voor effectstudie SPANkracht

ZonMw heeft een subsidie van 150.000 euro toegekend aan de effectstudie naar SPANkracht.De effectstudie die door UKONonderzoeker en projectleider Debby Gerritsen is opgezet, richt zich op het ondersteunen van jonge mensen met dementie bij hun daginvulling. De subsidie wordt onder meer gebruikt om in de praktijk te kijken wat het effect is op de kracht en kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie. Daarnaast wordt gekeken hoe SPANkracht zo goed en zoveel mogelijk kan worden opgenomen in het huidige zorgaanbod. SPANkracht staat voor Sociaal contact, Plezier maken, fysiek Actief blijven en je Nuttig voelen. En dat alles op eigen kracht. Het programma richt zich direct op de persoon zelf, mantelzorger en zorgprofessional hebben een ondersteunende rol. Hierdoor worden zelfvertrouwen, betrokkenheid in de samenleving en de sociale contacten bevorderd. 
Meer informatie over SPANkracht is te vinden op onze website.

november 2015

Reportage ziekte van Huntington bij 'Tijd voor Max'

Op woensdag 28 oktober was er op de landelijke TV aandacht voor de ziekte van Huntington. Omroep Max maakte samen met de Hersenstichting een live uitzending over bewegingsstoornissen als gevolg van hersenziektes. Ankie Donkers is cliënt van zorgcomplex De Kloosterhoeve in Raamsdonksveer en was aanwezig in de studio van het programma ‘Tijd voor Max’. In een indrukwekkende reportage liet Ankie Donkers uit Oosterhout zien wat de ziekte van Huntington inhoudt. Deze reportage is hier te bekijken.

oktober 2015

Speciale aandacht voor wat mensen met dementie nog wel kunnen 

Op dinsdag 24 november wordt het landelijk congres moderne dementiezorg georganiseerd. Er is een gevarieerd congresprogramma waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk worden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Alle lezingen en activiteiten hebben te maken met het in de kracht zetten van de persoon met dementie. Het programma met maar liefst 36 verschillende sessies is hier te bekijken. Aanmelden kan via www.studiearena.nl

oktober 2015

UKON Werkconferentie: leiderschap en ruimte professional

'Oprechte aandacht voor de waardigheid van de cliënt is in geen standaard te beschrijven', aldus het Zorginstituut op de UKON Werkconferentie. Om hieraan wel enthousiast te kunnen werken is bestuurlijk leiderschap nodig en ruimte voor de professionals, aldus Karin Lieber, Jenneke van Veen en Jan Lavrijsen (presentatie Karin Lieber, presentatie Jenneke van Veen en Jan Lavrijsen). Thema's exploreren waaraan de UKON-zorgorganisaties de komende jaren gaan werken was het onderwerp van de UKON Werkconferentie. Een terugkerend thema bleek de belangrijke rol van verzorgenden en verpleegkundigen te zijn. Een ander thema dat aandacht vraagt is de extramurale behandeling. Carel Mastenbroek, Zorginstituut, was hierover uitermate enthousiast, doch kritisch (presentatie Carel Mastenbroek). Een heel mooi en inspirerende bijeenkomst! Geeft veel energie om met vereende krachten verder te gaan.

oktober 2015

Inaugurele rede prof.dr. Sytse Zuidema

Op 29 september hield prof.dr. Sytse Zuidema in Groningen zijn inaugurele rede. Sytse is als onderzoeker verbonden geweest aan het UKON en heeft in Groningen een vergelijkbaar netwerk opgezet: UNO-UMCG.
De titel van zijn oratie was: ‘De toekomst van de kwetsbare ouderen’ waarin hij 3 casussen presenteerde. De meest zelfstandige oudere van 83 jaar zat in de zaal. Deze man had nog steeds een eigen zaak, hij was kleermaker (van toga’s) waardoor Sytse hem leerde kennen. Zijn onderzoeksprogramma betreft uiteraard ook de 2 andere casussen, een zeer kwetsbare vrouw van 90+ thuis met complexe problematiek en ook een kwetsbare mantelzorger en een dementiepatiënt in het verpleeghuis met ernstig probleemgedrag.

september 2015

Interview over SPANkracht-pakket in tijdschrift Alzheimer Nederland

Op 22 september verscheen de nieuwe editie van ALZ, het tijdschrift van Alzheimer Nederland. In deze editie een interview met UKONonderzoekers Deliane van Vliet en Christian Bakker over het SPANkracht-pakket. Het interview is via deze link te lezen.
Het SPANkracht-pakket is via deze website te bestellen (zie tabblad Producten).

september 2015

Aanrader: Nieuwsbrief 'Zorg voor Beter'

Zorg voor Beter, het kennisplein voor verpleging, verzorging en zorg thuis verspreidt een gratis tweewekelijkse nieuwsbrief. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via het aanmeldformulier rechtsonder op de website van Zorg voor Beter: www.zorgvoorbeter.nl 

september 2015

De UNCO-MOB 2.0 

In 2008 is de UNCO-MOB uitgekomen, een overzicht over meetinstrumenten die mobiliteit meten in de ouderenzorg. In 2011 gaf een evaluatie, onder fysiotherapeuten en artsen, een positief beeld over bekendheid en gebruik hiervan.
De UNCO-MOB wordt gezien als een nuttige, overzichtelijk en praktische aanvulling op de behandeling die een objectieve maat geeft om deze te evalueren. Dit voorjaar is er een update gemaakt door het UNO-VUmc met meer details en een verbreding naar geriatrische fysiotherapie. Deze nieuwe UNCO-MOB is te vinden op de pagina van het UNO.

september 2015

Einde gegevensverzameling MAPPING-studie
Na 2 jaar is de periode van gegevensverzameling voor de MAPPINGstudie voorbij. Het streefgetal van 150 deelnemers is gehaald. In de MAPPING studie wordt onderzoek gedaan naar de kenmerken, behoeften en kwaliteit van leven van mensen die zijn opgenomen in Nederlandse verpleeghuizen op afdelingen voor mensen met zowel psychiatrische als somatische zorgvragen. 
De komende tijd zal onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde Anne van den Brink zich bezighouden met het completeren en opschonen van de database zodat de gegevens geanalyseerd kunnen worden.

juli 2015

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg

Het UKON en de andere vier academische netwerken ouderenzorg (c.q. werkplaatsen) hebben deze zomer gezamenlijk SANO opgericht: de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg. De samenwerking is gericht op landelijke profilering, het etaleren van gezamenlijke onderzoekprojecten en zoeken naar structurele financiering. Meer is te lezen op de webpagina van SANO.

juli 2015

Organisaties die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek: wat is uw rol?

De samenwerkende academische netwerken ouderenzorg in Nederland werken aan het verbeteren van de zorg aan ouderen met complexe multimorbiditeit door de verbinding tussen wetenschap en zorgpraktijk te intensiveren. In het tijdschrift voor Ouderengeneeskunde is in juni 2015 een bijdrage verschenen van de academische netwerken ouderenzorg in Nederland. Dit artikel is hier te lezen.

juli 2015

Publicatie over 'Doen bij Depressie' in Denkbeeld

In de in juni verschenen editie van Denkbeeld (2015) staat een uitgebreid artikel over het werken met het zorgprogramma 'Doen bij Depressie'. 
In dit toegankelijke artikel staat uitgelegd wat het zorgprogramma inhoudt en wat de resultaten zijn van het onderzoek naar 'Doen bij Depressie' waaraan 33 afdelingen meewerkten. Het artikel is via deze link te lezen.
Denkbeeld is een populair-wetenschappelijk opinieblad, waarin de oudere mens met psychogeriatrische problemen centraal staat. Het tijdschrift schenkt aandacht aan alle problemen die zich in de latere levensfase kunnen voordoen: van dementie tot angst, van achterdocht tot depressiviteit en is geschikt voor iedereen die beroepsmatig, als vrijwilliger of als familielid direct betrokken is bij de zorg voor de oudere mens. 

mei 2015

Ludieke bezetting door actievoerende ouderen

Maandag 18 mei bezetten circa vijftig ouderen met spandoeken een overvolle collegezaal van het Radboudumc. Het bleek te gaan om een ludieke actie om aandacht te vragen voor ouderenzorg en de veranderende visie daarop.
De actievoerders vroegen de aanwezige studenten om wederzijdse vooroordelen (van 'jong' over 'oud' en vice versa) los te laten en samen te strijden voor meer regie voor de oudere patiënt en extra aandacht voor het welzijn van ouderen.

mei 2015

Symposium: ‘Complexe zorg … en dan?’

Stichting De Waalboog organiseert dit jaar het symposium ‘Complexe zorg … en dan?’ voor professionals, samenwerkingspartners en verwijzers uit de regio Nijmegen. Het symposium vindt plaats op donderdag 18 juni 2015 van 15.30 uur tot 20.00 uur. Deze dag staat garant voor inspirerende sprekers, interactieve workshops en verhalen van expertteams binnen De Waalboog. Zij laten zien op welke manier we specialistische zorg bieden en waarom deze zorg anders is dan anders.

Klik hier voor het volledige programma
Klik hier om je direct aan te melden

april 2015

Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd

Tijdens het congres van het Kenniscentrum Jonge mensen met dementie van 17 april jl. is het addendum ‘Dementie op jonge leeftijd’ aangekondigd.
Dit is een verbijzondering van de Zorgstandaard Dementie. De zorgstandaard is terug te vinden op deze pagina
Verder zijn hier de presentaties terug te vinden van het congres en is er een link naar een speciale editie van International Psychogeriatrics over dementie op jonge leeftijd. 
Prof.dr. Raymond Koopmans was samen met Tor Rosness gastredacteur van deze uitgave.

april 2015

SPANkracht-pakket: een actieve daginvulling voor jonge mensen met dementie

Vanaf half april is het SPANkracht-pakket via het UKON te bestellen.Het SPANkracht-pakket helpt jonge thuiswonende mensen met dementie om tot een zinvolle dagbesteding te komen.
Het gevoel nuttig te zijn is een universele behoefte. Zinvolle activiteiten zijn echter vaak minder goed uit te voeren door de gevolgen van dementie. Het SPANkracht-pakket ondersteunt de eigenwaarde van jonge mensen met dementie via hun dagbesteding.
Het SPANkracht-pakket is een praktisch hulpmiddel voor jonge thuiswonende mensen met dementie, om samen met hun naaste en/of een zorgprofessional tot een zinvolle dagbesteding te komen. 
Ook zorgprofessionals zelf (bijvoorbeeld casemanagers, medewerkers dagbehandeling) kunnen het pakket uitstekend gebruiken bij de begeleiding van jonge mensen met dementie. Meer informatie via www.spankrachtbijdementie.nl 

april 2015

Nieuw boek: Integratieve persoonsgerichte dementiezorg
Onlangs is een boek verschenen dat focust op de integratie van kennis op medische, functionele en belevingsvlak om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen. Aan dit boek hebben drie UKON-auteurs meegeschreven: prof.dr. Raymond Koopmans, prof.dr. Myrra Vernooij-Dassen en dr. Debby Gerritsen. Het boek is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de dementiezorg en verder wil kijken dan zijn eigen professie, op zoek naar een meer geïntegreerde benadering. Meer informatie via deze link.

april 2015

UKON-UNIEKprijs wordt Hans van den Bosch-prijs

Tijdens het jaarlijkse UKON-symposium op 14 april j.l. is voor  de eerste keer de Hans van den Bosch-prijs uitgereikt door zijn echtgenote Marianne van den Bosch. Hans overleed op 16 juli 2014 en in het In Memoriam in de decembereditie van TvO typeren zijn collega’s Hans als een verpleeghuisarts en bestuurder, die op “een bevlogen en inspirerende wijze bouwde  aan een gedegen infrastructuur voor onderwijs, opleiding en onderzoek.” Zo stond hij samen met wijlen Paul Froeling en Raymond Koopmans aan de wieg van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), toen nog onder de naam UVNN.

Met deze prijs wil het UKON de herinnering aan Hans levend houden. Tijdens zijn laatste bezoek aan Nijmegen, kort voor zijn overlijden, is dit door Raymond Koopmans op een officieel certificaat van het Radboudumc aan Hans medegedeeld. Marianne van den Bosch reikte daarna de eerste Hans van den Bosch- prijs uit aan medewerkers van “de liefste tante die ik ken”, tante Louise-Vivensis uit Bergen op Zoom voor hun project “Wonen in vrijheid m.b.v. domotica op Vissershaven” waar wordt gewerkt met leefcirkels voor de mensen met dementie. Als een cliënt buiten de voor hem toegestane cirkel komt, geeft het systeem een signaal op de pieper van de verzorgende en wordt de cliënt teruggebracht. Met een stroomdiagram wordt bepaald wie welke vrijheden krijgt.

april 2015

Nieuwsbrief april 2015

Een verzameling van het UKON-nieuws van de afgelopen maanden is te lezen in de recent uitgekomen nieuwsbrief. De nieuwsbrief is te vinden in de linkerkolom van deze nieuwspagina.

april 2015

Nationale wetenschapsagenda
Zoals wellicht bekend wordt momenteel de maatschappelijke steun voor de wetenschapsagenda van de komende tijd bepaald door de overheid. Het is een grote kans om onze stem te laten horen over de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek vanuit de missie van het Radboudumc Alzheimer Centrum. Dus laten we die met twee handen grijpen.
Stuur je vragen in en laat ook collega’s, familie en bekenden, kortom al je netwerkrelaties, meedenken met waar wij we ons op zouden moeten richten in ons dementie- onderzoek.
Zo maken we onze omgeving ook partner in ons onderzoek en onze zorg! Vraag insturen? Het indienen van vragen kan tot 1 mei 2015.

april 2015

Liefde voor complexe zorg

Verzorgenden over hun vak. Deze keer in TVV Marieke van Neerven, evv'er bij Joachim en Anna, specialistisch zorg- en behandelcentrum van De Waalboog in Nijmegen. Te veel mooie citaten om hier aan te halen, lees zelf de rubriek (klik hier). 

april 2015

'Geef niet voortdurend de zorg de schuld'

Op 31 maart 2015 werd in Brandpunt (NPO) een interview uitgezonden met Marco Wisse, directeur van Vivium Zorggroep. Tussen alle kritiek en negatieve verhalen over de verpleeghuiszorg, verspreidt hij een andere geluid. Het interview is te zien via deze link.

maart 2015

V&VN Zorgaward 2015. Aanmelden kan nog!

Leiderschap bij verzorgenden niet vanzelfsprekend? Daar komt verandering in. De V&VN Zorgaward 2015 staat dit jaar geheel in het teken van vakinhoudelijk leiderschap bij verzorgenden.
Ben jij een inspirerende collega en een voorbeeld van een vakinhoudelijk leider? Of heb je een collega die hiervoor in aanmerking komt. Schroom dan niet en ding mee naar de Zorgaward 2015!
Aanmelden kan tot 1 juni 2015. Meer informatie?

maart 2015

Was dementie altijd maar zo mild

Afgelopen zaterdag 14 maart is een artikel over de film 'Still Alice' in Trouw gepubliceerd. De film geeft een veel te rooskleurig beeld van dementie, constateren psychogerontologen Debby Gerritsen en Yolande Kuin. Lees hier het hele artikel.
Naar aanleiding van deze publicatie in Trouw verscheen over dit onderwerp ook een artikel op de website Zorgwelzijn.nl.

maart 2015

UKON-Werkconferentie: wat moeten we komende drie jaar doen?

Het ministerie van VWS en het Zorginstituut presenteren hun visie op de toekomst van de langdurige zorg. Dit ter gelegenheid van de UKON Werkconferentie.  Tevens worden vertegenwoordigers van de cliëntraden geïnterviewd: wat zijn de thema’s van de komende jaren?
De Werkconferentie wordt jaarlijks gehouden om met professionals en managers na te denken over de stappen die het komende jaar gezet moeten worden. Dit jaar werkt het UKON het driejarenbeleidsplan uit. Alle redenen om strak aan te sluiten bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

februari 2015

Congres - Jonge mensen met dementie: in beweging

In Nederland lijden naar schatting 15.000 mensen op jonge leeftijd aan een vorm van dementie. Bij deze mensen begint het ziekteproces al ver voor hun 65e jaar. Jonge mensen met dementie vragen om zorg en zorgvoorzieningen die passen bij hun levensfase. Hun zorgbehoefte verschilt wezenlijk van die van ouderen met dementie. Tijdens dit congres staat het thema beweging centraal, zowel in figuurlijke
als in letterlijke zin. Voor meer informatie en het programma zie hier.

februari 2015

De sleutel tot verbetering: meer deskundigheid

De discussie over kwaliteit in de ouderenzorg wordt al jaren met wisselende intensiteit gevoerd. De recentste opleving van het publieke debat was die rond de affaire 'Joop van Rijn' eind 2014. De vader van staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn uitte forse kritiek op de kwaliteit van de zorg in de verpleegsector. Toch voldoet verpleeghuis Waterhof in Den Haag, het huis waar de moeder van de staatssecretaris woont, aan alle kwaliteitscriteria. Het huis bezit zelfs verschillende kwaliteitskeurmerken. Schijnbaar is kwaliteit in de ouderenzorg nog steeds niet af te lezen aan keurmerken, sterren en rapportcijfers.

'Mijn pleidooi is niet dat we moeten stoppen met het standaardiseren van handelwijzen. Punt is wel: we weten vaak niet wat het effect van die standaarden op kwaliteitsverbetering op individueel niveau is.' Lees hier het interview met Raymond Koopmans in Zorgvisie Magazine.

januari 2015

Handreiking stoppen met eten en drinken

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie dat een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Zij hebben behoefte aan kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. De KNMG en V&VN ondersteunen hulpverleners met de praktische handreiking Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (vastgesteld na een uitgebreide consultatie van de beroepsgroepen).
De handreiking geeft antwoord op vragen als: hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de hulpverlener te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier? De handreiking is primair bedoeld voor hulpverleners, maar kan ook gelezen en gebruikt worden door patiënten en naasten.

januari 2015

UKON-studie naar vegetatieve patiënten doet stof opwaaien

Wakker, maar niet bij bewustzijn: de vegetatieve toestand (tegenwoordig ook niet-responsief waaksyndroom genoemd) is één van de meest dramatische uitkomsten van acuut hersenletsel.
Willemijn van Erp, Jan Lavrijsen en collega’s onderzochten alle patiënten in Nederland met deze diagnose. Ze ontdekten dat een groot deel van hen niet vegetatief, maar minstens minimaal bewust was; een subtiel maar belangrijk verschil. De meerderheid van de patiënten had geen revalidatie gevolgd en zuurstofgebrek tijdens hartstilstand en reanimatie was de meest voorkomende oorzaak van de hersenschade.
De resultaten kregen veel media-aandacht in onder meer De Volkskrant, het NRC en op NPO Radio 1 (vanaf 33.15 min).
Overigens toont het onderzoek ook aan dat Nederland, voor zover bekend, het laagste aantal vegetatieve patiënten ter wereld telt. Hoe dat komt is het onderwerp van verder onderzoek dat de komende jaren loopt; in principe komen alle patiënten in een vegetatieve toestand/ niet-responsief waaksyndroom in aanmerking voor die studies. Hier leest u meer over dit onderzoek.

december 2014

Herhaling documentaire 'Dementie En Dan?'

De documentaire Dementie En Dan? wordt herhaald op 7 januari 2015 om 23.00 op NPO2. Eerder was dit tweeluik te zien tijdens de campagneweek van 20 – 29 september 2013.
De educatieve clips, waaraan ook Raymond Koopmans en Myrra Vernooij hebben meegewerkt, zijn hier te zien.

december 2014

Bereikbaarheid UKON rond kerst en de jaarwisseling

Het UKON is tussen kerst en de jaarwisseling niet bereikbaar. U kunt ons uiteraard wel e-mailen, maar wij zullen pas na 5 januari 2015 uw bericht beantwoorden.

december 2014

Verpleeghuizen onbewust onbekwaam

In een interview in De Volkskrant geeft hoogleraar Raymond Koopmans zijn visie op de verpleeghuissector in zijn algemeenheid. Het interview is hier te lezen.

december 2014

Doen bij Depressie is erkend

Het zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ is door de erkenningscommissie Langdurende zorg op 7 november erkend als een effectieve interventie. Doel van het zorgprogramma is om méér aandacht te besteden aan mensen die depressieve klachten hebben en om de klachten daadwerkelijk te behandelen. Het systematisch opsporen en vervolgens het systematisch behandelen van depressie en depressieve klachten bij ouderen met chronische en complexe problemen in verpleeghuizen, is dan ook de kern van het programma.
In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies centraal en online toegankelijk. Bovendien worden ze in de toekomst opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland. Ook werken we toe naar aansluiting bij het erkenningstraject van NJi, RIVM/CGL, NISB, NCJ en Movisie. Zo ontstaat overzicht én inzicht in kwaliteit.

december 2014

Wetenschapsdag 14 januari 2015

Vanuit de 5 landelijke netwerken ouderenzorg wordt op 14 januari 2015 in Amsterdam een wetenschapsdag georganiseerd met presentaties van (onderzoeks)projecten en discussie over samenwerken in zorg & wetenschap. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle leden van de UKON-commissies. Maar andere medewerkers met interesse in onderzoek zijn ook welkom. Inschrijven is verplicht en kan hier. Voor het programma, klik hier

december 2014

Kwaliteit onderzoek in UKON

Binnen het UKON wordt er veel wetenschappelijk onderzoek verricht, in de vorm van promotiestudies, maar ook in het kader van (vervolg)opleidingen van artsen, verpleegkundigen, psychologen en paramedici. Behalve dat onderzoek inhoudelijk en methodisch goed opgezet moet zijn, verdient het omgaan met de persoonsgegevens van bewoners en cliënten ook aandacht. De code Goed Gedrag van Federa beschrijft hoe onderzoekers en zorgorganisaties hiermee om kunnen gaan. In november is er een bijeenkomst geweest waarin de aangesloten zorgorganisaties konden discussiëren o.l.v. professor Zielhuis over ieders verantwoordelijkheden hierin en hoe dat concreet vorm kan krijgen. In het bestuurdersoverleg van december j.l. is besloten dat zorgorganisaties zich naar de code Goed Gedrag gaan conformeren.

december 2014

Bijeenkomst Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants

Onlangs is er een bijeenkomst geweest van Verpleegkundig Specialisten (VS), Physician Assistants (PA) en andere professionals die deels aan taakherschikking doen. Daarmee bedoelen we dat taken en verantwoordelijkheden van Specialist Ouderengeneeskunde overgedragen worden naar een andere functionaris. De opkomst was groot: 22 deelnemers uit alle 14 zorgorganisaties. Het blijkt dat in 13 organisaties VS-en werken en in 3 organisatie PA’s. Onderwerp van gesprek was hoe het UKON als netwerk de ontwikkeling kan ondersteunen. Het goed geïnformeerd zijn over de juridische consequenties blijkt een basisvoorwaarde te zijn voor een goede samenwerking. Taakherschikking gaat vaak samen met innovaties die gezamenlijk de kwaliteit van zorg verbeteren en hierin zijn meerdere profielen mogelijk. Verspreiding over de verschillende profielen is belangrijk. De ontwikkeling in gang zetten vanuit visie op de zorg waarin taakherschikking en/of de nieuwe professionals een rol kan/kunnen spelen, bevordert de implementatie. Het uitwisselen van visie, samenwerkingsafspraken, protocollen, e.d. kan de inbedding versnellen.

november 2014

Prof. dr. Koopmans in de Gelderlander 

In de Gelderlander is eind november een artikel verschenen naar aanleiding van de noodkreet die Ben Oude Nijhuis en de vader van staatssecretaris Martin van Rijn onlangs slaakten over de zorg in verpleeghuizen. Prof. dr. Raymond Koopmans (UKON) vindt dat de politiek samen met het veld nieuwe normen moet opstellen voor alle tehuizen. Het gaat hier vooral om kwaliteitseisen aan het personeel. "Ouderen gaan in een steeds later stadium naar het verpleeghuis, zijn zieker en dus is de zorg die ze nodig hebben complexer." In het artikel komen verder Prof. dr. Schols (Universiteit Maastricht) en Wilna Wind (patiëntenfederatie NPCF) aan het woord.
Het volledige artikel is hier te vinden.

november 2014

Controle in het verpleeghuis helpt niet! Communicatie wel!

In het Brabants Dagblad van 12 november 2014 verscheen een artikel van Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, over de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Hij pleit voor regelmatige en rustige communicatie met bewoners, familie en mantelzorgers: ‘Echte kwaliteitszorg betekent dat van meet af aan nagegaan moet worden welke concrete verwachtingen cliënten en hun mantelzorgers hebben bij opname en gedurende opname in het verpleeghuis. (..) Aan de andere kant moeten ook zorgverleners eerlijk hun verwachtingen benoemen.’ Het volledige artikel is hier te lezen.

november 2014

Het Beste Zorgidee 2014: Het Belevingskussen

Het belevingskussen van Hans van Wetten uit Budel heeft Het Beste Zorgidee 2014 gewonnen. Het kussen voor ouderen met dementie kreeg tijdens de finale van de zorginnovatiewedstrijd de meeste stemmen van het publiek.  
Door middel van geluidssignalen prikkelt het kussen de belevingswereld van ouderen met dementie. “In het kussen zitten sensoren en luidsprekertjes. Als de patiënt het kussen aanraakt, worden er stemmen, liedjes en muziek speciaal gericht op de gebruiker afgespeeld”, vertelt Van Wetten. “De familie of een mantelzorger speelt een belangrijke rol bij het ‘vullen’ van het kussen. Zij weten immers welke liedjes, gedichten of stemmen de patiënt graag hoort.”
Van Wetten krijgt een startkapitaal van 10.000 euro om het kussen verder te ontwikkelen.

oktober 2014

H.K.H. Prinses Beatrix opent Landrijt op feestelijke wijze!

Woensdag, 29 oktober, heeft Prinses Beatrix het nieuwe gebouw van zorginstelling Archipel ‘Landrijt’ officieel geopend. Voor de officiële opening werd er door verschillende mensen gesproken, waaronder cliënten die vertelden over hun eigen ervaringen met het nieuwe gebouw. Ook prof.dr. Raymond Koopmans sprak deze middag. Hij benadrukte de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek voor de zorg voor bijzondere doelgroepen.

In het nieuwe gebouw worden mensen verzorgd met bijzondere ziektebeelden, zoals dementie op jonge leeftijd, de ziekte van Huntington of het syndroom van Korsakov.
De dag na de opening werd er een mini-symposium georganiseerd over de specialistische zorg die in Landrijt geleverd wordt. Hier werd o.a. gesproken door specialist Ouderengeneeskunde en onderzoeker bij het UKON Ans Mulders
Meer informatie over het nieuwe gebouw kunt u lezen op de website van Archipel

oktober 2014

Proefpersonen gezocht!

Voor een wetenschappelijk onderzoek van het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging in Nijmegen wordt gezocht naar gezonde, rechtshandige proefpersonen (mannen en vrouwen), tussen de 50 en 75 jaar oud. Het onderzoek gaat over hoe de hersenen kunnen compenseren bij de ziekte van Parkinson. Hierbij wordt gekeken naar het effect van zicht op beweging. Klik hier voor meer informatie.

oktober 2014

Karin Raatjes en Ria van Balen winnen V&VN Zorgaward  

De V&VN Zorgaward 2014 is gewonnen door Karin Raatjes en Ria van Balen, verzorgenden Zorggroep Groningen, met het project 'Beweging in revalidatie'. Namens staatssecretaris Van Rijn reikte Katja Mur, directeur ministerie van VWS, samen met Jenneke van Veen, bestuurslid V&VN, de prijs uit voor een enthousiaste zaal vol verzorgenden in Den Haag. De twee verzorgenden kregen een certificaat, de Zorgaward en € 1000. Een uitgebreid verslag met informatie over de inhoud van het project is hier te lezen.

oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 online

De nieuwe nieuwsbrief van het UKON staat online. In deze nieuwsbrief hebben we het nieuws van de afgelopen maanden gebundeld. U kunt deze nieuwsbrief in de linkerkolom vinden.
Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw inbox ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via de knop 'Aanmelden nieuwsbrief' in de linkerkolom.

oktober 2014

Radboudumc voert drie projecten uit in kader van Deltaplan Dementie

De afdelingen Neurologie, Eerstelijnsgeneeskunde en IQ Healthcare van het Radboudumc hebben alle drie een subsidie van ZonMw ontvangen in het kader van het Deltaplan Dementie. Neurochemicus Marcel Verbeek (Neurologie) gaat op zoek naar stoffen in bloed en hersenvocht, die al vroeg kunnen verklappen of iemand de weg naar dementie is ingeslagen. Door opsporing van die stoffen kunnen mensen mogelijk al sneller (preventief) behandeld worden. Myrra Vernooij-Dassen (IQ Healthcare) en Raymond Koopmans (Eerstelijnsgeneeskunde) gaan met hun projecten de zorg voor (jonge) mensen met dementie verder verbeteren. De drie onderzoekers werken ook samen in het Radboud Alzheimer Centrum. Meer informatie is te lezen in dit persbericht.

september 2014

UKONsymposium 2015: 14 april

Het UKONsymposium van volgend jaar vindt plaats op 14 april 2015. Meer informatie over dit symposium zal binnenkort op deze website te vinden zijn.
Noteer deze datum vast in je agenda!

september 2014

Sytse Zuidema: Van promovendus naar professor

Per 1 september 2014 is Sytse Zuidema benoemd tot hoogleraar aan de RijksuniversiteitGroningen met de  leeropdracht ‘Ouderengeneeskunde en Dementie’. Sytse heeft de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in 2000 afgerond bij de VOVA (VOSON) in Nijmegen. In 2008 is hij gepromoveerd op probleemgedrag bij mensen met dementie in het verpleeghuis bij professor Raymond Koopmans.

Tot zijn vertrek in 2011 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij VOSON/ELG. In het UMCG is hij hoofd van de sectie Ouderengeneeskunde bij de afdeling Huisartsgeneeskunde.
Binnen ELG is Sytse Zuidema nog bij een aantal studies betrokken, zoals bij de studie van Geertje van de Ven ‘Dementia Care Mapping’. Tijdens haar promotie op 22 september jl. kon professor Zuidema voor het eerst zijn toga aantrekken.

De inauguratie vindt plaats op 29 september 2015 om 16:15 uur in Groningen met  vooraf een symposium.

september 2014

Toegang Universiteitsbibliotheek

Sinds een aantal maanden hebben wij de toegang tot de universiteitsbibliotheek voor medewerkers van UKON-organisaties veranderd. Er is nu één account waar alle UKON-commissieleden en medewerkers met belangstelling voor onderzoek van UKON-organisaties gebruik van kunnen maken. Met dit account heb je toegang tot alle wetenschappelijke tijdschriften waarop de Radboud Universiteit geabonneerd is.
In de map UB staan de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account. Dit wachtwoord wordt halfjaarlijks veranderd. Om toegang te krijgen tot deze map moet je een account aanmaken op de UKON-website en vervolgens een e-mail sturen naar postbusukon@umcn.nl met je verzoek en je aangemaakte gebruikersnaam.

september 2014

UKON driemaal in Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

Voor het eerst verschijnt het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde digitaal. In deze eerste digitale editie staan maar liefst drie artikelen vanuit het netwerk UKON, alle drie kan u ze vinden onder het kopje 'Actueel'. Het betreft een interview met prof. Raymond Koopmans en een artikel van Els Derksen over bewegen bij ouderen, naar aanleiding van het jaarlijkse UKON-symposium. Verder schrijft Jan Lavrijsen over de langetermijngevolgen van ernstig hersenletsel zoals de onderzoeksgroep dat op het wereldcongres Hersenletsel heeft kunnen presenteren.

september 2014

Stemmen Zorgaward V&VN!

De V&VN Zorgaward is de prijs voor het beste vernieuwende idee, bedacht en uitgevoerd door verzorgenden. Tot 30 september kun je door te stemmen je voorkeur voor de winnaar aangeven. De stemmen van verzorgenden en de vakjury V&VN Zorgaward bepalen de uiteindelijke winnaar. De winnaar krijgt behalve de erkenning door vakgenoten een certificaat, de Zorgaward en € 1000 voor besteding door zijn/haar team.
Stemmen kan via deze link, waar je ook de genomineerden kan bekijken.

augustus 2014

Jan Lavrijsen in tv-programma ‘De Wachtkamer’

Op 13 augustus was Jan Lavrijsen als specialist ouderengeneeskunde te zien in het IKON programma ‘De Wachtkamer’ (aflevering ‘Vechten voor hoop’). Dit nieuwe programma vertelt elke week het persoonlijk verhaal van iemand in de wachtkamer.
In de uitzending van 13 augustus werd de familie van een minimaal bewuste patiënte in beeld gebracht. De uitzending is via deze link terug te zien. Naar aanleiding van deze uitzending stellen het CDA, ChristenUnie en de SP Kamervragen over het gebrek aan goede comazorg in Nederland.

augustus 2014

Wetenschappelijke verklaring gebruik lolly bij patiënten met FTD

Eerder schreven we over het gebruik van een lolly bij onrustige en soms agressieve bewoners met Frontotemporale dementie van de Waalboog in Nijmegen. Naar aanleiding van deze resultaten is gezocht naar een wetenschappelijke verklaring voor deze werking. Onlangs is er in International Psychogeriatrics een artikel verschenen met hypotheses voor de gunstige werking van het gebruik van de lolly. Het artikel is hier te lezen.

augustus 2014

Verdediging proefschrift Geertje van de Ven

Op maandag 22 september 2014 zal onderzoeker Geertje van de Ven haar proefschrift met de titel: ‘Effectiveness ands costs of Dementia Care Mapping Intervention in Dutch nursing homes’ verdedigen. Dementia Care Mapping (DCM) is een persoonsgerichte methode die zich richt op het verminderen van symptomen als agitatie of depressie. Interacties tussen medewerkers en bewoners worden op een gestructureerde manier geobserveerd, en deze informatie wordt teruggegeven aan het zorgteam. De verdediging vindt plaats om 14.30 uur in de Aula aan de Comeniuslaan in Nijmegen.

juli 2014

Overlijden Hans van den Bosch

Op 16 juli 2014 is dr. Hans van den Bosch overleden. Hans was voormalig bestuurder van de Zorgboog, specialist ouderengeneeskunde en huisarts. Hans was één van de grondleggers van het Universitair Verpleeghuis Netwerk Nijmegen (UVNN) later UKON. Hans heeft zich enorm voor ons specialisme en de sector ingezet. Sinds april wist Hans dat hij ongeneeslijk ziek was. In deze link is zijn laatste missie te lezen.

juli 2014

Publicatie Sandra Zwijsen

Sandra Zwijsen, onderzoeker van de studie Grip op Probleemgedrag, heeft opnieuw een artikel gepubliceerd. Dit artikel heeft open access, wat betekent dat het voor iedereen toegankelijk is.
Het artikel is hier te lezen en gaat over de procesevaluatie van dit project. Deze toonde aan dat werd voldaan aan de voorwaarden om de effectdata te kunnen interpreteren. Er werden echter ook verschillende factoren gevonden die de implementatie van het zorgprogramma hebben beïnvloed, waardoor de implementatie niet optimaal was.

juli 2014

Afronding van de studie Wassen zonder Water

Onderzoekers van IQ healthcare hebben onlangs in Den Haag de voorlopige resultaten gepresenteerd van hun onderzoek naar ‘wassen zonder water’. Het onderzoek laat zien dat wassen zonder water veilig is en in de langdurige zorg voor ouderen een alternatief kan zijn voor traditioneel wassen. Meer informatie en een algemene samenvatting kunt u hier lezen.

juli 2014

Anna Reynvaanprijs

De Anna Reynvaanprijs 2014 voor wetenschappelijk onderzoek is toegekend aan een studie over vrijheidsbeperking, namelijk de studie exbelt van Math Gulpers. De prijs is toegekend vanwege zijn artikel.

juni 2014

Nieuwe training 'Dierbare Herinneringen Therapie en Mediatieve Therapie'

Het is weer mogelijk om je als psycholoog in te schrijven voor de training Dierbare Herinneringen Therapie en Mediatieve Therapie. Deze tweedaagse training is in het voorjaar van 2014 voor het eerst gegeven en door de deelnemers positief geëvalueerd.
De training vindt plaats op 31 oktober en 12 december 2014. Meer informatie over de training en de mogelijkheid tot aanmelden kan je vinden op onze website, onder het tabblad Zorg.

juni 2014

Nieuwe UKON-nieuwsbrief

Sinds vandaag is de nieuwste nieuwsbrief van het UKON te lezen via deze website. In deze nieuwsbrief staat o.a. een uitgebreid verslag van het symposium van 15 april jl.
Het is ook mogelijk om u aan te melden voor de nieuwsbriefservice. Dit kan via de knop linksbovenin deze pagina. U krijgt de nieuwsbrief dan op de dag van verschijnen via de e-mail thuisgestuurd.

mei 2014

Symposium UKON een groot succes

Het jaarlijks UKON-symposium op 15 april jl. was weer een groot succes. 330 bezoekers namen deel aan 4 plenaire lezingen en konden kiezen uit 15 verschillende sessies.
Op de pagina van het symposium vindt u een uitgebreid verslag en diverse presentaties en foto's.

mei 2014

Prof.dr. Raymond Koopmans benoemd tot lid wetenschappelijke adviesraad Zorginstituut Nederland 

Onlangs is prof.dr. Raymond Koopmans, voorzitter van het UKON, benoemd tot lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut Nederland.
Het Zorginstituut was voorheen bekend als het College voor zorgverzekeringen, maar heeft met ingang van 1 april 2014 zijn werkzaamheden voortgezet onder deze nieuwe naam. De naamswijziging is het gevolg van nieuwe wettelijke taken.
Het Zorginstituut laat zich bij zijn werk bijstaan door een aantal commissies met externe deskundigen. De wetenschappelijk adviesraad is één van deze commissies. Meer informatie over het Zorginstituut Nederland kunt u vinden op www.zorginstituutnederland.nl

mei 2014

Nieuw boek: Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde

De ouderengeneeskunde is een tak van de geneeskunde die zich van oudsher richt op het samenspel van de bij het ouder worden optredende ziekten en de gevolgen daarvan: complexe multimorbiditeit.
Dit boek presenteert vijfentwintig ‘ouderenzaken’, steeds gevolgd door een drietal commentaren van respectievelijk een ouderenarts, een jurist en een ethicus.
Het merendeel van deze casus heeft betrekking op het complexe karakter van de zorg en de dilemma’s die het hanteren van een triadische zorgrelatie met zich mee kan brengen. Vragen die daarbij aan bod komen zijn ondermeer: Wat is goede medische zorg hier? Welke verantwoordelijkheid heeft de arts bijvoorbeeld voor de mantelzorger die ten koste van alles zijn demente echtgenote thuis wil blijven verzorgen?
Aan het boek, dat geschikt is voor het onderwijs, werkten onder meer Margot Verkuijlen, Jan Lavrijsen en Raymond Koopmans mee. Meer informatie? Klik hier.

februari 2014

Onderzoeker Willemijn van Erp in uitzending Klokhuis
Internationaal wordt er dit jaar aandacht gegeven aan de hersenen, want 2014 is het Europees jaar van het Brein. In Nederland wordt hier aandacht aan besteed tijdens de Brain Awareness Week 2014 ( 10 t/m 16 maart).
Het Klokhuis zendt vanaf dinsdag 11 maart een speciale serie uit over de hersenen waarin geprobeerd wordt de geheimen van onze hersenen te ontrafelen en hersenaandoeningen bespreekbaar te maken. Onderzoeker Willemijn van Erp zal in de aflevering over coma uitleg geven over deze hersenaandoening. Deze aflevering zal worden uitgezonden op dinsdag 25 maart van 18.25 – 18.40 u op Nederland 3 (Zapp).

februari 2014

Onderzoek naar 'wietpil' in verpleeghuis Liemerije

Verpleeghuis Liemerije doet mee aan een onderzoek naar een nieuw medicijn met cannabis. Hierbij wordt de 'wietpil' gegeven aan mensen met dementie die probleemgedrag vertonen. Specialist ouderengeneeskunde Frank Schaapsmeerders van Liemerije geeft in een artikel op Nursing.nl uitleg. Dit artikel is te lezen via deze link

februari 2014

Oud UKON-onderzoeker, Sytse Zuidema, start nieuw netwerk in Groningen

Op 30 januari j.l. klonk in Groningen het startsein van een nieuw netwerk: het UNO-UMCG een samenwerking van 10 ouderenzorgorganisaties (uit 4 provincies) en de sectie ouderengeneeskunde (afd huisartsgeneeskunde) van het UMCG. Sytse Zuidema, in 2008 in Nijmegen gepromoveerd, bouwt sinds 2 jaar in Groningen aan de sectie ouderengeneeskunde. Direct heeft hij ook contacten gelegd met zorginstellingen in de regio, wat nu dus heeft geleid tot de start van dit netwerk. Daarmee komt het aantal universitaire netwerken in de ouderenzorg nu op vijf (Amsterdam, Leiden, Maastricht, Groningen en Nijmegen).  Deze netwerken werken ook weer samen in onderzoek, jaarlijks overleg en een gezamenlijke wetenschapsdag. Op de website van het UKON vindt u ook links naar de andere netwerken in Nederland. Voor nu kunt u via deze link het interview van Sytse Zuidema met RTVNoord zien.

februari 2014

Aanmelden UKON-symposium 15 april 2014

Vanaf vandaag kunt u zich aanmelden voor het UKON-symposum: Ouderen(zorg) en UKON in beweging van 15 april a.s. Het symposium is voor de medewerkers van de verschillende UKON-organisaties. Per organisatie zijn in eerste instantie 15 plaatsen gegarandeerd. De overige plaatsen worden vanaf 3 maart verdeeld. Aanmelden is vanaf 24 maart niet meer mogelijk

februari 2014

Afhankelijke ouderen blijven vergeten groep

In het laatste januarinummer van Medisch Contact is een mooi opinieartikel verschenen van prof. dr. Raymond Koopmans. Hier beschrijft hij hoe in het huidige onderzoeksbeleid voor ouderen (Nationaal Programma Ouderenzorg, NPO) de meest kwetsbare groep mensen te weinig aandacht krijgt. Eigen regie klinkt prachtig, maar is zeker niet voor iedereen weggelegd. Prof. Koopmans pleit voor NPO-plus, een onderzoeksprogramma voor de meest afhankelijken van onze samenleving, zodat zij ook topzorg ontvangen in onze intensive cares van de ouderenzorg. Het volledige artikel is hier te downloaden.

februari 2014

Huntington-film: indrukwekkend en herkenbaar

De documentaire ‘Uit Balans’ van documentairemakers Axel en Lenie Tabbernee riep bij de première bij de Riethorst Stromenland in Raamsdonkveer veel emotionele reacties op. Voor de film zijn twee mensen met de ziekte van Huntington anderhalf jaar gevolgd. Het is een indringende film geworden die een goed beeld geeft van de impact van deze ziekte op zowel de cliënt als zijn/haar naasten. De film is op Youtube te bekijken via deze link.


januari 2014

'Peuters komen naar zorgwoning Ambachtsveld’
Oud en jong komen samen in Oost-Souburg

De peuters van Kinderopvang De Zoete Inval in Oost-Souburg bezoeken elke twee weken de groepswoningen van SVRZ aan het Ambachtsveld. Samen zingen, knutselen, luisteren naar verhalen, samen spelletjes doen en gezellig bezig zijn.
De peuters verheugen zich elke keer op het bezoek aan de 'oma’s' en de 'opa’s' en ook de cliënten in de woning genieten zichtbaar van deze combinatie.

januari 2014

Zorgverbeteraars 2013

Kwaliteitsverbeteringen in het leven van en de zorg voor cliënten kunnen op allerlei manieren ontstaan. De inzendingen van de Jenneke van Veen Verbeterprijs maken duidelijk dat er heel mooie initiatieven zijn. Archipel Zorggroep, De Wever, tanteLouise-Vivensis en SVRZ zijn vier organisaties van het UKON die meegedongen hebben. De SVRZ, Bianca Buijck, kreeg de 2e prijs.

januari 2014

Training voor psychologen:
Dierbare Herinneringen en Mediatieve Therapie

Deze training behandelt twee vormen van psychologische therapie voor kwetsbare ouderen: Dierbare Herinneringen Therapie en Mediatieve Therapie. Na afloop van de training heeft u de specifieke vaardigheden passend bij deze therapieën u eigen gemaakt en bent u in staat deze therapieën toe te passen. De training wordt gegeven op vrijdag 21 maart en vrijdag 4 april 2014 in Nijmegen.
Meer informatie is te vinden in de flyerKlik hier om aan te melden.

december 2013

UKON-symposium 15 april 2014!

Op dinsdag 15 april 2014 vindt het volgende UKON-symposium plaats!
Het onderwerp van dit symposium is: Ouderen(zorg) en UKON in beweging.
Op de flyer is meer informatie te vinden over het symposium. Vanaf begin januari kan je op deze site een formulier vinden waarmee je je kan aanmelden voor het geven van een workshop of presentatie, of voor de UKON-uniekprijs.
Vanaf 15 februari kan je je aanmelden voor het symposium!

december 2013

Els Derksen op Unique FM n.a.v. onderzoek dagbestedingscentra

In opdracht van Swon, het seniorennetwerk, heeft het UKON onderzoek gedaan naar dagbestedingcentra. Aanleiding is dat per januari 2015 de zorg van de dagopvang van Swon van de AWBZ naar de WMO gaat. De gemeente heeft echter 25% minder geld om dezelfde zorg te bieden. Begin december is in de Gelderlander een artikel verschenen over dit onderzoek en tevens is onderzoeker Els Derksen geïnterviewd in het programma Gezond en Wel van Unique FM. Hier kunt u het artikel en het radiofragment vinden.

december 2013

Feestelijke installatie wetenschapsraad Stichting tanteLouise-Vivensis

Onlangs heeft op feestelijke wijze een nieuwe commissie zich geïnstalleerd die intern de functie heeft om wetenschap en praktijk samen te brengen.
Stichting tanteLouise-Vivensis heeft zich afgelopen jaar bij het UKON aangesloten.

 


november 2013

Symposium UKON 

Het UKON symposium van 1 november jl. was een groot succes. Van Groningen tot Maastricht waren hoogleraren en senioronderzoekers aanwezig om hun onderzoek te presenteren. Naast het verpleeghuis ging het ook over studies in samenwerking met het ziekenhuis én huisartsen. Het symposium werd afgesloten met een debat o.l.v. Cindy Cloïn, journalist, met de heren van der Brug van VWS en Van de Meeren van CZ, en de dames Broekema van Alzheimer Nederland, Thewesse, bestuurder van De Riethorst Stromenland en Meijboom, programmavoorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. Diverse presentaties en foto’s kunt u hier terugvinden.

november 2013

Zorgprogramma CVA revalidatie
Door een werkgroep van acht professionals en UKON-coördinator Els Derksen is het ‘Zorgprogramma geriatrische CVA revalidatie’ ontwikkeld. Dit zorgprogramma onderscheidt zich van andere door de aandacht voor psychologische en gedragsaspecten van de oudere in het revalidatieproces, door bijdragen van psycholoog en maatschappelijk werker en de specifieke rol van verpleegkundigen en verzorgenden.
De aanbevelingen zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd door gebruik te maken van de nieuwste richtlijnen en resultaten uit zeer recent wetenschappelijk onderzoek. Het zorgprogramma is hier te downloaden.

november 2013

Samen de decubitus prevalentie halveren: symposium Cordian

Speciaal voor de internationale 'STOP Pressure Ulcer Day 2013' organiseert Cordian op donderdag 21 november een symposium met de volgende doelstelling: 'Samen decubitus prevalentie halveren in de komende jaren.' Presentaties terugkijken kan via www.stop-pressure-ulcer.eu 

november 2013

SVRZ project 'Fingerfood' heeft het in de vingers

De Zeeuwse zorgorganisatie SVRZ is in de top drie geëindigd van de prestigieuze Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2013 met het project Fingerfood. SVRZ biedt de cliënt met dementie de mogelijkheid met de handen te eten, als hanteren van bestek moeilijk is. Genieten van eten keert terug. Meer informatie over het project kunt u hier vinden.

november 2013

Handboek Doen bij Depressie

Het Handboek Doen bij Depressie is vanaf vandaag te bestellen via deze pagina. Verder vindt u op deze pagina ons volledige aanbod rondom het zorgprogramma Doen bij Depressie en kunt u diverse formulieren downloaden.

oktober 2013

Symposium Florence

Florence Expertise houdt op 31 oktober a.s. van 13.30 uur tot 18.00 uur een symposium dat in het teken staat van de behandeling en begeleiding van mensen waarbij de verschijnselen van dementie voor het 65e levensjaar zijn aangevangen. Deelname is gratis.

Tijdens het symposium zullen onder meer de resultaten van de NeedYD-studie aan de orde komen. Dit is een onderzoek naar het beloop van dementie (kenmerken, neuropsychiatrische symptomen, cognitief functioneren). Ook de inbedding ervan in de klinische praktijk komt aan bod. Dit symposium is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, psychologen, verpleegkundigen en casemanagers.

Bij deelname aan dit symposium krijgen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde drie accreditatiepunten toegekend. Voor meer informatie over de inschrijving en het programma zie www.florencejd.nl

september 2013

DementieEnDan?

De campagne DementieEnDan laat zien wat er nog wél kan als iemand dementie heeft. Wat kun je doen met beweging, muziek en licht? Ze brengen hoopgevende ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied in beeld, en kijken ook naar laagdrempelige initiatieven zoals ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de wijk.
Ruim twee jaar filmde Ireen van Ditshuyzen vijf mensen met dementie en hun partners. We zien de onzekerheid na een hersenscan waarop achteruitgang te zien is. Maar ook de triomf na het rennen van een halve marathon. De documentaire is te zien op 23 en 24 september om 21.00 op Ned. 2. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.dementieendan.nl

september 2013

Concrete stappen richting academisering van de verpleeghuiszorg 

In de 'Journal of the American Medical Directors Association' (JAMDA) is een editorial verschenen waarin de stappen die in Nederland gezet zijn om de verpleeghuiszorg te academiseren worden weergegeven. Mogelijk dat dit andere landen kan inspireren om deze stappen ook te zetten. Het artikel is te lezen via deze link.

september 2013

Interview prof. dr. Raymond Koopmans in Pallium

In het septembernummer van Pallium, multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg is een interview verschenen met prof.dr. Raymond Koopmans. Dit interview gaat over palliatieve zorg in verpleeghuizen in Nederland. Het artikel is te lezen via deze link.

september 2013

Wereld Alzheimer Dag

Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Rond deze datum worden verschillende activiteiten georganiseerd om aandacht te krijgen voor de problematiek rond dementie. Via de website van Alzheimer Nederland kan je lezen over een deel van de activiteiten die georganiseerd worden.

september 2013

Doen bij Depressie in Mediator

In Mediator, de digitale uitgave van ZonMW is een mooi artikel verschenen over het Doen bij Depressie-onderzoek. U kunt dit artikel lezen via deze link

augustus 2013

Artikel over de MemorieKlok

In het Tijdschrift voor Verpleegkundigen is onlangs een artikel verschenen over het gebruik van de MemorieKlok. Dit is een kast gevuld met diverse materialen gericht op de zintuiglijke beleving van de cliënt. De materialen bieden handvatten voor verzorgenden, verpleegkundigen en bezoekers om eenvoudiger met de cliënt in contact te komen en samen een activiteit de ondernemen. De resultaten van een onderzoek naar deze MemorieKlok kunt u hier lezen.

augustus 2013

TEDxRadboudU dr. Jan Lavrijsen

Tijdens de TEDxRadboudU op 23 mei 2013 verwoordde dr. Jan Lavrijsen, senioronderzoeker, specialist ouderengeneeskunde en programmaleider Complexe en Palliatieve zorg afd. Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St Radboud, zijn missie.

 

 

 

 

 

 

juli 2013

Wetenschap: Noodzakelijk voor topzorg?!

Op 1 november 2013 organiseert het UKON een symposium ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan. Tien topwetenschappers presenteren 'State of the art'-studies over ouderen en chronisch zieken met complexe topvragen. Er is ruimte om te consumeren en te discussiëren. Het programma en meer informatie is te vinden op de speciale pagina over het symposium.

juli 2013

Symposium Archipel Kenniscentrum

Op 26 september 2013 viert het Archipel Kenniscentrum zijn 5-jarig jubileum 
met het symposium 'Kennis Delen? Bijzonder Normaal! Specialistische zorg en 
behandeling in de ouderenzorg'. 
Het symposium bevat prikkelende lezingen, stof om over na te denken en ideeën om direct toe te passen. Het belooft een leerzame en afwisselende dag te worden. Op de website van Archipel kunt u alle informatie vinden over het symposium, zoals het dagprogramma en informatie over de plenaire lezingen en de parallelle workshops en lezingen. Aanmelden kan ook via deze website.

juni 2013

Symposium: 'Specialist in zorg voor bijzondere mensen'

Op dinsdag 18 juni 2013 organiseert Stichting de Waalboog een symposium dat in het teken staat van 'specialist in zorg voor bijzondere mensen'. Het symposium duurt van 15:30 uur tot 20:00 uur. Om 20:00 uur wordt er afgesloten met een borrel. 
Dit symposium is voor samenwerkingspartners en verwijzers uit de regio Nijmegen.
 

mei 2013

OPROEP: de vegetatieve toestand / het niet-responsief waaksyndroom

Tot medio 2016 komt in principe elke patiënt in een vegetatieve toestand/ niet-responsief waaksyndroom in aanmerking om gevolgd te worden in een cohortonderzoek, waarin het lange-termijnbeloop van dit indrukwekkende ziektebeeld in kaart wordt gebracht.

Inclusiecriteria:

  • Patiënt met diagnose ‘vegetatieve toestand/ niet-responsief waaksyndroom’
  • Minstens 1 maand na optreden van acuut hersenletsel (trauma, anoxie, CVA etcetera)
  • Opgenomen in verpleeghuis in Nederland of de overzeese gebiedsdelen

Lees meer op de pagina van onderzoeker Willemijn van Erp

mei 2013

Symposium Geriatrische revalidatie

Het symposium over Geriatrische revalidatie van 8 mei j.l. was een succes. U kunt de presentaties vanaf nu downloaden via de speciale pagina over het symposium.

mei 2013

Depressies in verpleeghuizen kunnen kwart omlaag

Het artikel van Ruslan Leontjevas, Debby Gerritsen, Martin Smalbrugge, Steven Teerenstra, Myrra Vernooij-Dassen en Raymond Koopmans over het effect van het zorgprogramma Doen bij Depressie is in The Lancet geplaatst. Bijna alle zorgorganisatie die bij UKON aangesloten zijn, hebben destijds deelgenomen aan deze studie. Des te mooier dat het programma internationaal gewaardeerd wordt. In de media is er veel aandacht geweest voor dit onderzoek. Zaterdag 4 mei was er een interview met onderzoeker Debby Gerritsen over Doen bij Depressie bij de Tros Nieuws Show. Dit interview kunt u hier terugluisteren.
Zij is verder geïnterviewd door omroep Vlaardingen en BNR nieuwsradio. Onderzoeker Ruslan Leontjevas is geinterviewd door omroep Max en Hoe?Zo! radio. Verder is er een artikel verschenen in het Algemeen Dagblad en het Dagblad van het Noorden en zijn er berichten verschenen op de website van het UMC St RadboudSkipr.nlZorgvisie.nl, Plusonline.nl , omroep Gelderland en Nursing.nl.

mei 2013

Moet alles wat kan?

Het rapport Moet alles wat kan? schetst veel mogelijke oorzaken waarom patiënten soms te lang behandeld worden. Een ingewikkelde mix van factoren, die zelden in samenhang worden bezien. Met dit signalement wil ZonMw bijdragen aan helderder besluitvorming en een betere afweging van het belang van de patiënt aan het begin en einde van het leven. Prof.dr. Koopmans benadrukt het belang van communicatie: het gesprek over het levenseinde moet veel meer aangegaan worden, zie artikel in Trouw.

april 2013

Intensive care van de ouderenzorg

Een uitermate heldere brief over de toekomst van de ouderenzorg is door de hoogleraren Ouderengeneeskunde verschenen op de website van het NPO. Zij benadrukken dat het streven naar thuis blijven wonen goed en wenselijk is, en dat daarnaast altijd een groep ouderen zal zijn die baat heeft bij een gevarieerd aanbod van woonvormen, ook die van de psychogeriatrische intramurale.
Deze zorg in verpleeghuizen wordt omgebogen tot een variabel aanbod van specialistische zorg- en behandelcentra voor ouderen en chronisch zieken met hoog complexe zorgvragen. En dat gebeurt in diverse woonvormen: kleinschalig, grootschalig en kleinschalig binnen een grootschalige organisatie. De mensen die hier wonen vertonen een hoge complexiteit aan problemen en medische vraagstukken: het centrum wordt de intensive care van de ouderenzorg. Zie artikel met zelfde strekking in de Radbode.
 

april 2013

Symposium 'UKON, al 10 jaar topzorg' is uitverkocht

Door de grote hoeveelheid aanmeldingen tot nu toe, is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor het jubileumsymposium.

maart 2013

Promotie Bianca Buijck en symposium

Op woensdag 8 mei 2013 zal Bianca Buijck haar proefschrift verdedigen in de Aula van de Radboud Universiteit aan de Comeniuslaan in Nijmegen. Bianca heeft onderzoek gedaan naar de revalidatie van oudere patiënten na een amputatie of beroerte. De titel van haar proefschrift is 'multi-dimensional challenges in geriatric rehabilitation: the gramps study'. Meer informatie over haar onderzoek vindt u hier.
Ter gelegenheid van deze promotie en de promotie van Monica Spruit- van Eijk, die in 2012 heeft plaatsgevonden, is er op 8 mei 's middags een symposium over Geriatrische revalidatie.
U kunt zich niet meer aanmelden voor dit symposium.

14 maart 2013

Feestelijke ondertekening voortzetting samenwerking

“Verpleeghuis wordt intensive care van de ouderenzorg”, aldus Raymond Koopmans bij de ondertekening van de UKON-samenwerkingsovereenkomst op 14 maart jl.
Op feestelijke wijze hebben de dertien zorgorganisaties en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud de samenwerking weer voor drie jaar verlengd. Lees verder op de site van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

februari 2013

Nieuwe website

Op vrijdag 8 februari is de nieuwe website van het UKON officieel in gebruik genomen.
Mocht u aanvullingen of tips hebben voor de website, dan nodigen wij u van harte uit om deze met ons te delen via postbusukon@umcn.nl

januari 2013

Promotie Christian BakkerChristian Bakker

Op woensdag 10 april 2013 zal Christian Bakker zijn proefschrift verdedigen in de Aula van de Radboud Universiteit aan de Comeniuslaan in Nijmegen.
Christian heeft onderzoek gedaan naar het functioneren en de zorgbehoefte van mensen met dementie op jonge leeftijd. Meer informatie over zijn onderzoek vindt u hier.
 

december 2012

MemorieMethodiek

MemorieCare is een bedrijf met een geheel eigen product, de MemorieMethodiek voor Memorie Methodiekmensen met dementie. Primair bestemd voor zorginstellingen met kleinschalig wonen. Mensen in een gevorderd stadium van dementie zitten vaak de hele dag aan tafel zonder dat ze iets te doen hebben. Wanneer familie op bezoek komt vallen er pijnlijke stiltes doordat het communiceren lastiger wordt. De MemorieMethodiek bestaat uit de MemorieKlok (gevuld met diverse materialen), implementatie, coaching en is hiermee de eerste gestructureerde interventiemethode. Door het toepassen van de MemorieMethodiek worden mensen met dementie rustiger of juist actiever zonder dat hier medicatie voor nodig is.
 
In dit filmpje is het gebruik van de MemorieKlok te zien.
 
MemorieCare was genomineerd voor de innovatieprijs van de provincie Zeeland.
 

december 2012

Into D'mentia

Via de website Into D’mentia ( www.intodmentia.nl) kan je als mantelzorger, professional en professional in opleiding zelf ervaren wat het is om dementie te hebben. Een simulatie training neemt je mee in de leefwereld van een persoon met dementie:  als je het zelf meemaakt , snap je het beter…en kun je betere zorg leveren.

november 2012

Nijmegen in de prijzen op Verenso-congres
Roland Wetzels en Roy Kohnen
 
Op het jaarcongres van Verenso op 30 november j.l. vielen twee Nijmeegse specialisten ouderengeneeskunde in de prijzen. Roland Wetzels won de Verenso-beurs voor een onderzoeksvoorstel  naar de validiteit en bruikbaarheid van de QUALIDEM (kwaliteit van leven- schaal bij dementie) bij dementiepatiënten in een vergevorderd stadium (GDS7).  Roy Kohnen kreeg de prijs voor de beste AIOS-presentatie naar ‘De prevalentie en karakeristieken met de klassieke vorm van Locked-In Syndroom’. Beide van harte gefeliciteerd met deze prestatie.
 

november 2012

Promotie Monica Spruit - van Eijk: the GRAMPS - studiePromotie Monica Spruit-van Eijk

Op 6 november j.l. heeft Monica haar proefschrift verdedigd, getiteld Geriatric Rehabilitation in AMPutation and Stroke of  in het Nederlands: ‘Geriatrische revalidatie bij amputatiepatiënten en patiënten na een beroerte’. Na een korte presentatie begon de oppositie. En ze hebben het haar niet makkelijk gemaakt. Pittige vragen over de onderzoeksopzet, waarom bepaalde keuzes waren gemaakt en zou ze het in de toekomst weer zo doen? Ook de statistiek kwam ruim aan bod. Maar voor Monica geen probleem, ze deed het uitstekend. Dat vond ook Raymond Koopmans haar eerste promotor, die ’s avonds al op LinkedIn liet horen hoe trots hij was: “Weer een specialist ouderengeneeskunde die gepromoveerd is”. De GRAMPS-studie is in feite een dubbel onderzoek, Bianca Buijck zal in 2013 promoveren op haar deel van de studie. De studie is gefinancierd door twee UKON-instellingen: SVRZ en De Zorgboog, beiden werden door Raymond in zijn laudatio natuurlijk hartelijk bedankt.

 

november 2012

Simone Janssen winnaar zorgaward 2012

Simone Janssen, verzorgende bij Stichting De Waalboog in Nijmegen werkt aan de Bosweg in een kleinschalige voorziening voor jonge dementerenden. Zij was één van de genomineerden voor de zorgaward 2012 met het project ‘Lolly bij FTD-patiënten’. Zij kreeg 29 oktober 2012 uit handen van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS de welverdiende 1ste prijs uitgereikt.Winnaar zorgaward 2012

De lolly gebruikt zij bij onrustige en soms wel agressieve bewoners met FTD.
Haar idee is dat door sabbelen op de lolly en de daarbij vrijkomende zoete stoffen in de hersenen mogelijk een stof wordt aangemaakt die er voor zorgt dat mensen rustiger worden. Zij past dit, met instemming van familie, toe bij cliënten op haar afdeling. Haar idee wordt momenteel internationaal wetenschappelijk onderzocht.

Klik hier voor de film

mei 2012

Dementie in beeld

'Wat niet kan worden geheeld, moet worden gestreeld'
In 17 minuten laat zorgorganisatie De Riethorst Stromenland de dagelijkse praktijk van kleinschalig wonen en werken zien. Bewoners met dementie en medewerkers worden gevolgd op afdeling De Leilinde in verpleeghuis De Riethorst in Geertruidenberg. Een ontroerend beeldverhaal over de bijzondere manier van zorgverlening aan mensen met de ernstige ziekte dementie.

Klik hier voor de film