Implementatiewerkboek

terug naar hoofdpagina psychofarmaca

Het doel van de PROPER-interventie is medewerkers in verpleeghuizen te ondersteunen bij het implementeren van een vaste werkwijze voor het doen van medicatiebeoordelingen bij hun patiënten. 

Dit werkboek helpt u bij de voorbereiding en het maken van een plan van aanpak. Aan de hand van dit werkboek doorloopt u de fasen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en borgen van periodieke gestructureerde medicatiebeoordelingen in uw verpleeghuis.

Dit werkboek is ontwikkeld door het IVM in samenwerking met de onderzoekers van de PROPER-studie. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de projectleider(s) van deze implementatie. Het implementatiewerkboek richt zich op de interventiecoördinator, die als projectleider zorg draagt voor de praktische implementatie van de medicatiebeoordelingen. Dit is bij voorkeur iemand die een goede kijk heeft op de organisatie en contacten kan leggen met andere onderdelen van de organisatie.


Link naar: Werkboek voor implementatie 
 

Onderdeel van de implementatie zijn bijeenkomsten met betrokken zorgverleners: een startbijeenkomst en één of meerdere evaluatiebijeenkomsten. Het doel van een startbijeenkomst is hen te informeren over de implementatie en werkwijze van medicatiebeoordelingen. Het doel van een evaluatiebijeenkomst is de (tussentijdse) vorderingen en bevindingen te bespreken en zo de implementatie te stimuleren.

Er zijn twee powerpointpresentaties voor deze bijeenkomsten beschikbaar. Deze dient u verder in te vullen voor uw situatie