Formulieren & richtlijnen

Op deze pagina vindt u de formulieren en richtlijnen die u kunt gebruiken bij de medicatiebeoordeling.
Deze formulieren en richtlijnen zijn ook als bijlagen te vinden in het werkboek 'Medicatiebeoordeling in verpleeghuizen' 
 
Formulieren
 • Plan van aanpak (bijlage 1a) 
  ‚ÄčTijdens het implementeren van medicatiebeoordelingen in het verpleeghuis is het belangrijk dat duidelijk is wat de verschillende stappen zijn, wat er van de medewerkers verwacht wordt en wie welke taak op zich neemt. Dit plan van aanpak kan daarbij helpen en geeft een overzicht van het gehele proces van implementatie.
 • Checklist Patiëntgebonden medicatieproblemen (bijlage 3)
  Deze checklist wordt vooraf aan de medicatiebeoordeling ingevuld door de verpleegkundige of verzorgende en helpt om patiëntgebonden medicatieproblemen op te sporen. 
 • Mutatie- en actieformulier (bijlage 5)
  Hierop kunnen de uitkomsten van de medicatiebeoordeling per patiënt worden bijgehouden. Deze manier van registratie is vooral aan te raden als men door middel van het verzamelformulier (zie onder) inzicht wil krijgen in wat er op afdelingsniveau aan wijzigingen zijn. Anders kan alleen registratie in de medische decursus voldoende zijn. 
 • Verzamelformulier (bijlage 6)
  U kunt dit formulier gebruiken voor het inventariseren van de opbrengsten van de medicatiebeoordelingen per afdeling. Hierbij is het gebruik van mutatie- en actieformulieren erg praktisch. In andere gevallen kunt u het elektronisch patiëntendossier als basis nemen.

Downloads voor eigen gebruik
Een (in Word) bewerkbare versie van de verschillende formulieren zijn hieronder te downloaden

Richtlijnen