Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica

 terug naar overzicht
vorige studie            volgende studie
 naar 'Interventies probleemgedrag'
Claudia Smeets

 

- ander onderzoek
C. Smeets 

 

1.    Beschrijving            

Ontstaan
Probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie wordt vaak behandeld met antipsychotica, ondanks beperkte effectiviteit en risico's op ernstige bijwerkingen. Hoewel richtlijnen terughoudendheid in voorschrijven propageren, blijft het daadwerkelijk handelen volgens deze richtlijnen achter. De huidige aandacht vanuit de maatschappij en overheid om antipsychoticagebruik terug te dringen, valt samen met het beschikbaar komen van onze inzichten uit de PROPERstudie (inclusief de 'Appropriate Psychotropic drug use In Dementia' (APID)) en de Consensus Handreiking voor Antipsychoticagebruik.

Doel, doelgroep, focus
Doel van dit project is om onze wetenschappelijke inzichten onder begeleiding praktisch en landelijk toepasbaar te maken voor de Nederlandse praktijk en deze daarin te implementeren, door middel van een te ontwikkelen Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica. Hierbij wordt de nadruk gelegd op enerzijds het medisch leiderschap van de specialist ouderengeneeskunde en anderzijds het betrekken van verpleeghuisbewoners en/of hun naasten. Resultaat is een breed, landelijk toepasbaar en vrij beschikbaar Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica.

2.    Uitvoeren en implementeren 

Het project Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica bestaat uit drie delen:

Deel 1: Ontwikkeling theoretisch deel van het Draaiboek: hierin worden de wetenschappelijke inzichten praktisch toepasbaar gemaakt en gebundeld tot trainingsmateriaal. Daaruit volgen drie producten: e-modules voor specialisten ouderengeneeskunde, e-modules voor verzorgenden en materiaal voor face-to-face trainingen.

Deel 2: Ontwikkeling praktisch deel van het Draaiboek: hier ligt de nadruk op het universeel maken van het Draaiboek door het uit te breiden met implementatieadviezen op basis van locatie-specifieke ervaringen en punten van aandacht. Er zal een begeleide implementatie worden uitgevoerd op twee afdelingen in ieder van vijf deelnemende zorginstellingen. Deze implementatie bestaat uit vijf fasen die per afdeling worden doorlopen: oriëntatie, inzicht, acceptatie, verandering en behoud. Het Draaiboek zal op basis van de ervaringen concreter en breder toepasbaar worden gemaakt.

Deel 3: Finalisaties en verspreiding van het Draaiboek: tot slot wordt het Draaiboek gefinaliseerd, waarbij relevatie leerpunten, implementatiecasussen en veelvoorkomende vragen worden opgenomen in de eindversie. Hierna wordt het Draaiboek landelijk verspreid.

3.    Evaluatie en effecten 

Fase van het evaluatie-onderzoek
Het project bevindt zich momenteel in het eerste deel. De landelijke verspreiding is gepland in het eerste kwartaal van 2019.

Onderzoeksopzet
Vooraf en na afloop zal op elk van de tien deelnemende afdelingen de prevalentie van het gebruik van antipsychotiva, andere psychofarmaca en psychosociale interventies worden gemeten.

4.    Aanbevolen literatuur 

5.    Informatie over de wetenschappelijke studie

Dit project is een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Onderzoeksteam
Prof. dr. Debby Gerritsen, Debby.Gerritsen@radboudumc.nl, projectleider

Drs. Claudia Smeets, Claudia.Smeets@radboudumc.nl
Prof. dr. Raymond Koopmans
Prof. dr. Sytse Zuidema
Drs. Marlies van Kordelaar

Financiers
Dit project is gefinancierd door ZonMw