Presentaties UKON-symposium 2017


Graag willen wij zoveel mogelijk PDF-documenten van presentaties van het symposium van 11 april voor u beschikbaar maken.
De in oranje weergegeven presentaties zijn reeds beschikbaar.

Ochtendprogramma

Kees van der Burg - Samen Doen, Samen Sterk 

Berend van der Ploeg - Kuifje in de zorg

ONDERZOEKSESSIES  
Sessie 1 Britt Appelhof De determinanten van kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie op jonge leeftijd
  Adrie Gerritsen Jonge mensen met dementie: gewoon hetzelfde als ouderen, of toch niet?
     
Sessie 2 Marieke van Eekeren Beweeginterventies bij mensen met dementie
  Mariëlle Olthof-Nefkens Logopedische behandeling van communicatieproblemen bij dementiepatiënten en hun mantelzorgers
     
Sessie 3 Kristel Kalkers Angst voor vallen en verslikken bij de ziekte van Huntington
  Anne van den Brink Zuster, ......, ZUSTER!!

 

WORKSHOPS (1 uur)  
Mark Brouwer Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL)
Sara Mauer en Kirsten Cuppens Mindfulness bij cognitief beperkte cliënten 
Caroline van Gessel en Corina van Krieken Zorg vanuit beleven
Merita van Mook Positieve Gezondheid
Jacqueline Kuppens Goede zorg in de nacht...Wat bedoel je dan?
Jacques Neyens, Dayenne Broos en Ilse van der Elst Wondexpertisecentrum

 

MINI-WORKSHOPS (20minuten)  
John Branten Krachttraining bij verpleeghuisbewoners
Emilie Paulissen-van Dun Groepstherapieën in de geriatrische CVA-revalidatie
Bonny Schrijen-Smits Je eigen leven beleven in de zorginstelling dmv Digitale Beleving
Linda Pluijmen Dementiegame
Anouk Matser Sociotherapeutische leefmilieus
Lian van Boxtel Huis van herinnering
Patrick van Voorn en Diana de Boer Van mysterie onderzoek tot klantreis. Wat leren klanten jou!
Fieke Snijders Easycare / Motiverende gespreksvoering voor MBO-studenten in intramurale setting
Jean-Luc Spaninks en Peter Westerhof Eigen regie van de bewoner doet soms eventjes pijn
Koen Logchies De Tovertafel

 

Middagprogramma

ONDERZOEKSESSIES  
Sessie 1 Hanny Vlemmings Zorgverleners en cliënten verleiden om (zorg)technologie en e-Health in te zetten
  Hub Simons en Jeroen Krouwels Profportaal Zorg: Samen co-creëren en innoveren met de uitgever
     
Sessie 2 Jolande van Loon en Bienke Janssen Belemmerende en bevorderende factoren voor eigen regie
  Ruth Maas Zin en vooral onzin van 'afvinklijstjes'

 

WORKSHOPS (1 uur)  
Riët Daniel Let's talk about sex
Susan Lenting Yoga voor ouderen
Helmi IJntema Veranderd gedrag bij dementie: gezien en ervaren vanuit de mantelzorger
Dorry Peters en Marieke Janssen Nieuwe Woonvormen, echt anders!
Elly Prins en Alwies Hendriks Focussen bij frontotemporale dementie (FTD)
Willy Calis, Andrea de Groot en Debby Gerritsen Erkenningstraject interventies in de langdurige zorg

 

MINI-WORKSHOPS (20minuten)  
Yvonne de Jong en Theo Royers De familie is terug van (nooit helemaal) weggeweest
Ben Janssen Natuuractiviteiten bij dementie: de nature app
Jacqueline Kuppens en Liesbeth Delpeut Veilige sleutel voor de thuiszorg
Mariska Haazen Fietsen in een virtuele omgeving, een stimulans om ouderen langer te laten fietsen
Anneke van Vught Samenwerken: leiderschap in teams
Wendy Kemper-Koebrugge Samenwerken als professional en informele zorg in zorgnetwerken van thuiswonende ouderen
Petra Keijsers  Betekenisvol Ontmoeten
IDEON Kennismonitor Dementie
Sireen Hendriks Franssen Delier, wat kunnen we ermee
Clementine Louwerse, Chantal Hensens en Rixt Zuidema DementieNet, het verhaal van een good practice
Koen Logchies De Tovertafel