PROPER

terug naar overzicht
vorige studie          volgende studie
naar 'Interventies probleemgedrag'
Claudia Smeets & Klaas van der SpekProefschrift Klaas vd Spek

- ander onderzoek 
C. Smeets

1.    Beschrijving

Ontstaan
De PRescription Optimization of Psychotropic drugs in Elderly nuRsing home patients with dementia (PROPER) studie gaat over de kwaliteit en optimalisatie van het voorschrijfbeleid van psychofarmaca. Het gestructureerde medicatiereview is een aangepast model van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). 

Doel, doelgroep, focus interventie
Het verbeteren van de kwaliteit van het voorschrijven van psychofarmaca voor probleemgedrag bij mensen met dementie in het verpleeghuis. 

De interventie PROPER
De interventie bestaat uit een halfjaarlijks gestructureerd medicatiebeoordeling van de bewoner. De interventie is ontwikkeld door het IVM in samenwerking met het onderzoeksteam op basis van de Verenso Richtlijn ‘Probleemgedrag’ en de Multidisciplinaire Richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ van de NHG. De criteria STRIP, START en STOPP zijn hierbij geïntegreerd. Vooraf worden artsen, apothekers en verzorgenden geschoold door het IVM in zowel de praktische, organisatorische als de farmacologische en medische aspecten van de beoordelingen. Tijdens de interventie worden vervolgens nog twee evaluatiebijeenkomsten uitgevoerd door het IVM

2.    Evaluatie en effecten

Fase van het onderzoek
De dataverzameling is afgerond, momenteel vindt de analyse plaats en worden de resultaten gerapporteerd. 

Onderzoeksopzet
De studie bestaat uit twee delen. In deel 1 (PROPER I) wordt het voorschrijfbeleid onderzocht op prevalentie van voorgeschreven medicatie, of het voorschrijven conform de richtlijnen is, en op de invloed van bewoners- en/of omgevingskenmerken. Er zijn 12 Nederlandse verpleeghuizen geïncludeerd. 
Het tweede deel van PROPER (PROPER 2) is een een cluster-randomised controlled trial waarin het effect van de medicatiereview geëvalueerd wordt. De duur van de studie is anderhalf jaar, met een 0- meting en 3 halfjaarlijkse meetpunten. De studie wordt uitgevoerd in 12 instellingen, waarvan de helft in de interventiegroep zit. Na afloop van de dataverzameling is de training ook aangeboden en inmiddels al uitgevoerd bij de controlehuizen. De effectmaten zijn voorschrijfgedrag, bijwerkingen, probleemgedrag, depressie en kwaliteit van leven van bewoners.

3.    Uitvoeren en implementeren

4.    Aanbevolen literatuur

(inter)nationaal: 

UKON-studie:

5.     Informatie over de wetenschappelijke studie

Onderzoeksteam 
Projectleider: prof. dr. Debby Gerritsen, UKON Debby.Gerritsen@radboudumc.nl
Promovendi:
•    drs. Claudia Smeets, Claudia.Smeets@radboudumc.nl
•    Klaas van der Spek MSc., Klaas.vanderSpek@radboudumc.nl 
Promotoren : prof. dr. R. Koopmans en prof. dr. S.U. Zuidema
Copromotoren: prof. dr. D. Gerritsen, dr. M. Smalbrugge, dr. R. Wetzels

Financiers: 
Dit project is gefinancierd door ZonMw. Het onderzoek is een samenwerkingsverband van het Radboudumc, het VU medisch centrum, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, ActiZ en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.