Medicatiebeoordeling met de nadruk op psychofarmaca


PROPER was een onderzoek over het voorschrijfbeleid van psychofarmaca bij bewoners op psychogeriatrische afdelingen van zorginstellingen in Nederland. Er is ten eerste onderzocht wat de kwaliteit van het voorschrijven was, en wat daarbij belangrijke beïnvloedende factoren zijn. Ten tweede is de effectiviteit van een gestructureerde medicatiebeoordeling (de PROPER-interventie) op deze kwaliteit van voorschrijven onderzocht. De PROPER-interventie wordt uitgevoerd door de specialist ouderengeneeskunde, apotheker en verzorgende.

Op deze pagina zijn de producten te vinden die naar aanleiding van PROPER zijn ontwikkeld.
Voor meer informatie over de PROPER-studie, klik hier.

Deze materialen kunnen medewerkers in verpleeghuizen gebruiken bij het implementeren van een vaste werkwijze voor het doen van medicatiebeoordelingen bij hun patiënten. Door het periodiek gestructureerd beoordelen van de medicatie van de patiënten draagt het verpleeghuis bij aan goede farmaceutische zorg. 

Implementatie  
 
       Praktisch     
 

Onderwijs

&

Training