Sociotherapeutische Leefmilieus


Wat zijn Sociotherapeutische Leefmilieus (STL’s)?
‘SocioTherapeutische Leefmilieus’ (STL’s) zijn leefomgevingen die speciaal zijn afgestemd op behoeften en zorgvragen van groepen bewoners. Sommige bewoners zoeken graag contact met anderen, anderen trekken zich liever terug; sommigen willen uitgedaagd worden, anderen houden van rust en veiligheid. Door de eigen accenten van elk leefmilieu (inrichting, uitvoering van activiteitenaanbod, wijze van bejegening) kan het beste worden aangesloten bij de behoeften van bewoners en de kwaliteit van leven positief worden beïnvloed. Binnen een zorginstelling of verpleeghuis kunnen verschillende leefmilieus worden gerealiseerd. 

Functieprogramma STL's (Archipel)
Document stuurgroep Jonge mensen met dementie 
Folder Archipel • Folder Zorggroep Almere   
Sociotherapeutische Leefmilieus (Archipel) 


            

Actie-onderzoek naar Sociotherapeutische Leefmilieus In Verpleeghuizen (LIVE)
Steeds meer verpleeghuizen werken met STL’s en zijn enthousiast over de effecten. Archipel heeft in 2012 een functieprogramma STL’s ontwikkeld. Het werken met STL’s in verpleeghuizen is echter nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Daarom hebben UKON-onderzoekers, medewerkers en mantelzorgers in de periode maart 2017 tot en met december 2019 een actie-onderzoek uitgevoerd in twee verpleeghuizen (van Archipel en van Zorggroep Almere) met de volgende onderzoeksvragen:  

1. Wat zijn de uitgangspunten en elementen van een STL? 
2. Wat kan er verbeterd worden aan de huidige opzet en implementatie van STL’s?
 
Opbrengsten LIVE-onderzoek?
De factsheet toont overzichtelijk de resultaten van het LIVE-onderzoek. In het eindrapport staat het gehele onderzoek met resultaten en conclusies uitgebreid beschreven. 
Tevens zal er op termijn een wetenschappelijk artikel over het literatuuronderzoek aan deze pagina toegevoegd worden. Archipel bepaalt op basis van het eindrapport of er een nieuwe versie van het functieprogramma STL’s wordt ontwikkeld. Deze zal dan worden gedeeld via deze pagina.
 
Blijven delen van kennis over STL’s!
De verpleeghuisorganisaties die aan het LIVE-onderzoek hebben deelgenomen, delen graag kennis en materialen met andere organisaties die geïnteresseerd zijn in het werken met STL’s. Ook willen zij een expertmeeting organiseren over STL's. Bij interesse kan je contact opnemen met Debby Gerritsen via ukon.elg@radboudumc.nl  
 
 
Contact