SPAN+ : Empowerment bij dementie

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Charlotte van Corven

 

 

 

 

Inleiding
Dementie heeft ingrijpende gevolgen in het dagelijks leven. Mensen met dementie verliezen vaardigheden in verschillende domeinen en worden in toenemende mate afhankelijk van (mantel)zorg. Om de capaciteiten van mensen met dementie beter te kunnen aanspreken en ondersteunen is het belangrijk te weten wat de relevante en werkzame onderdelen zijn van bestaande ondersteuningsprogramma’s voor ‘eigen kracht’ (empowerment) en hoe deze worden toegepast. Samen met input van de doelgroep wordt deze informatie gebruikt om een eerder ontwikkeld ondersteuningsprogramma voor jonge mensen met dementie (www.spankrachtbijdementie.nl) geschikt te maken voor oudere mensen met dementie. Dit programma focust op eigen kracht, waardoor mensen met dementie zich bewuster kunnen worden van hun eigen mogelijkheden. Dit kan zelfvertrouwen, betrokkenheid in de samenleving en wederkerigheid van sociale contacten bevorderen. Hierdoor ontstaan kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven.  

Doelstelling
Het doel van deze studie is het ontwikkelen, evalueren en verspreiden van een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie. 

Methode
Dit project is een actieonderzoek: de ‘mensen waar het om gaat’ hebben zelf een grote rol in het onderzoek. Bestaande ondersteuningsprogramma’s voor ‘eigen kracht’ bij dementie worden in kaart gebracht. Een eerder ontwikkeld ondersteuningsprogramma voor jonge mensen met dementie wordt aangepast voor oudere mensen met dementie. De onderzoekers bekijken daarna of dat programma effectief en toepasbaar is. Na eventuele bijstelling wordt de uiteindelijke versie verspreid. 

Waar zijn we nu?
We willen graag overzicht over bestaande interventies en projecten gericht op empowerment in Europa. Daarom brengen we, in samenwerking met Alzheimer Europe, interventies en projecten in kaart die gericht zijn op empowerment bij mensen met dementie. Een vragenlijst is verspreid onder organisaties in Europa die betrokken of geïnteresseerd zijn in de zorg voor mensen met dementie.

Start onderzoek
Januari 2018

Wie voert het onderzoek uit?
Charlotte van Corven, promovenda, charlotte.vancorven@radboudumc.nl

Dr. Annemiek Bielderman
Dr. Maud Graff
Dr. Roeslan Leontjevas
Dr. Peter Lucassen

Prof. dr. Raymond Koopmans
Prof. dr. Debby Gerritsen

Financiering
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Memorabel van ZonMw en Deltaplan Dementie van Alzheimer Nederland.