Taakherschikking in de ouderenzorg

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Marleen Lovink


Ander onderzoek
Marleen Lovink:
- Evidence

 

Inleiding
Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Doordat een meerderheid van deze ouderen vroeg of laat een beroep zal doen op de gezondheidszorg stijgt de zorgconsumptie en stijgen de gezondheidskosten. Gelijktijdig zien we dat er op de arbeidsmarkt in de eerstelijn een dreigend tekort aan beroepskrachten wordt verwacht. Daarnaast is eenzelfde tekort aan arbeidscapaciteit al langere tijd een punt van zorg binnen de ouderenzorg. Al enige tijd stagneert de instroom in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en zijn er veel vacatures voor Specialisten Ouderengeneeskunde. Eén van de zorginnovaties die zowel het kostenaspect als het capaciteitsprobleem zou kunnen ondervangen, ligt mogelijk in taakherschikking.

Doel van het onderzoek
In dit project wordt onderzocht op welke wijze taakherschikking in de ouderenzorg optimaal kan worden vormgegeven met behoud/verbetering van de kwaliteit van de zorg voor ouderen bij gelijkblijvende/daling van de gezondheidszorgkosten. Het betreft de ouderenzorg in de eerstelijn en in de langdurige intramurale setting. Het doel is het ontwikkelen van een model voor taakherschikking in de ouderenzorg. 
    

Methode 
Het project kent de volgende fasen: 
1.    Literatuurstudie naar de effecten van taakherschikking in de ouderenzorg; 
2.    Focusgroep/individuele interviews met betrokken zorgverleners, zoals specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen. Tevens worden interviews afgenomen bij managers/beleidsmakers en docenten; 
3.    Etnografische casestudie waarin een aantal praktijkvoorbeelden van taakherschikking in de ouderenzorg in kaart worden gebracht; 
4.    Analyse van zorgbehoeften/‐wensen van ouderen en competenties zorgverleners.

Fase van het onderzoek/Resultaten
Het onderzoek is in februari 2014 gestart en duurt 33 maanden. Fase 1 ‘de literatuurstudie’ zal naar verwachting in het najaar van 2014 worden afgerond. Aansluitend zal gestart worden met fase 2 ‘de interviews’. Deze fase loopt tot februari/maart 2015. Tijdens fase 2 zal fase 3 ‘de etnografisch casestudie’ worden gestart. Fase 3 zal ruim een jaar lopen en zal in 2016 worden afgesloten met fase 4 ‘de documentenanalyse’.
Inmiddels is het eindrapport verschenen. Dit rapport is te lezen via deze link.

Wie voert het uit? 
Drs. Marleen Lovink 

Wie zijn de begeleiders?
Prof. dr. R. Koopmans
Dr. L. Schoonhoven 
Dr. M.G.H. Laurant 
Dr. A. Persoon (anke.persoon@radboudumc.nl)
        
Financiering

Het onderzoek wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierd. Het is een samenwerkingsproject tussen IQ healthcare, Eerstelijnsgeneeskunde en Zorgacademie van het Radboudumc en het lectoraat Management van Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.