Therapeutisch klimaat in de geriatrische revalidatie

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Lian Tijsen

 

 

 

 

Inleiding
Op de meeste afdelingen binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) in Nederland is sprake van een therapeutisch klimaat. Echter bestaat er veel verschil in hoe dit is vormgegeven. Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden hoe een therapeutisch klimaat het beste kan worden vormgegeven en welke factoren hierin effectief zijn. 

Bij factoren die van invloed zijn op een therapeutisch klimaat kan worden gedacht aan de volgende onderwerpen:
  • Therapieintensiteit
  • Groepstraining
  • Zelfstandig oefenen
  • Familieparticipatie
  • Taak georiënteerd trainen
  • Enriched environment
  • Teamdynamiek

Doelstelling
Het doel van deze studie is om tot een onderbouwde conceptualisering van het therapeutisch klimaat te komen en in de praktijk te onderzoeken welke factoren hierbij effectief zijn. Hiermee kan een interventie worden ontwikkeld om het therapeutisch klimaat op GRZ-afdelingen verder vorm te geven. 

Methode
Middels de stappen uit het MRC Framework for developing and evaluating complex interventions zal de interventie therapeutisch klimaat verder worden ontwikkeld en onderbouwd. 
In eerste instantie zal gestart worden met de ontwikkelfase. Hierbij zal middels literatuuronderzoek, expertmeetings, focusgroepen (met behandelaren, verpleging en patiënten) en enquêtes via de grounded theory tot een conceptualisering van het therapeutisch klimaat worden gekomen. 
Dit concept zal vervolgens in de praktijk worden onderzocht. Afhankelijk van de resultaten uit de eerste fase zal hier een vorm voor worden gekozen. 

Waar zijn we nu?
Relevante wetenschappelijke literatuur is in kaart gebracht en wordt verwerkt in een narrative review. 
De experts in Nederland op dit gebied zijn in kaart gebracht en de expertgroepen zijn gepland. De focusgroepen worden in het voorjaar 2019 gepland, waarna de conceptualisering van het therapeutisch klimaat zal worden afgerond.
 

Start onderzoek
Maart 2018

Wie voert het onderzoek uit?
Lian Tijsen, MSc, promovenda de Zorgboog/Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK)/LUMC, geriatrie fysiotherapeut de Zorgboog, l.m.j.tijsen@LUMC.nl 

Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde, LUMC

Dr. Bianca Buijck, ketencoördinator Rotterdam Stroke Service en kwartiermaker samenwerking GRZ, de Zorgboog en RSZK

Dr. Els Derksen, coördinator UKON en onderzoeker Radboudumc

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit de samenwerking op het gebied van de GRZ van de Zorgboog en RSZK.