Toolkit delier

 

Het delier in de langdurige zorg is een ondergeschoven kindje: het wordt onvoldoende herkend en onvoldoende behandeld, zowel thuis als in het verpleeghuis. Zeker als een delier optreedt bij iemand met al bestaande cognitieve achteruitgang.

Het schrikbarend vaak ontbreken van een protocol voor delier is een signaal van het verwaarlozen van het delier. Het UKON-expertteam delier streeft naar het optimaliseren van de zorg en behandeling. Vandaar deze toolkit.

Laat ons weten wat u vindt van deze toolkit!
Het expertteam delier,
ukon.elg@radboudumc.nl