UKON-Kennisplein

 

   Kennisplein:  
Probleemgedrag komt regelmatig voor in verpleeghuizen. Onprettig voor de bewoner en zijn of haar familie; complex voor zorgverleners.
   Producten:  
Een multidisciplinair zorgprogramma voor de opsporing en behandeling van depressieve klachten en depressie voor mensen woonachtig in zorginstellingen. Praktische informatie, evenals ons aanbod in training en begeleiding.
Het SPANkracht-pakket helpt jonge thuiswonende mensen met dementie om tot een zinvolle dagbesteding te komen.
Met een multidisciplinaire werkgroep is een zorgprogramma ontwikkeld voor mensen die CVA-revalidatie krijgen in het verpleeghuis.
Ondersteuning voor medewerkers in verpleeghuizen bij het implementeren van een vaste werkwijze voor het doen van medicatiebeoordelingen bij hun patiënten.
Sociotherapeutische Leefmilieus (STL) zijn leefomgevingen die speciaal zijn afgestemd op behoeften en zorgvragen van groepen bewoners. UKON-onderzoekers hebben het werken met STL's in verpleeghuizen wetenschappelijk onderzocht.
Het delier in de langdurige zorg is een ondergeschoven kindje: het wordt onvoldoende herkend en onvoldoende behandeld, zowel thuis als in het verpleeghuis. Het UKON-expertteam delier streeft naar optimaliseren van zorg en behandeling, vandaar deze toolkit.
Het doel van GRIP is de aanpak van probleemgedrag te verbeteren zodat de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert én het gebruik van psychofarmaca vermindert.

Antipsychotica werken vaak niet goed en hebben soms ernstige bijwerkingen. Dit stappenplan helpt verpleeghuisafdelingen in een grotere bewustwording en het verbeteren van de samenwerking op dit vlak.